Thảo luận Thành viên:Mintu Martin/Lưu 3

Active discussions

Dịch2Sửa đổi

Mình đã dịch các phần bạn nêu (tất nhiên là không chắc chắn 100%). Còn về người có thể dịch thì mình không biết, có thể hỏi mấy bác DHN hay Mxn.Ricci Leah+Discusión×Ranníocaíocht 23:02, ngày 20 tháng 8 năm 2016 (UTC)

@Ricci Leah Chủ yếu nhờ bạn là vì bài này mình định đem ứng cử BVT lần nữa sau lần thất bại trước! Hi vọng bạn sẽ hợp tác giúp mình chỉnh dịch lại một số bài khác mình cũng định đem ứng cử BVT/CL sắp tới cũng như cho ý kiến tại trang ứng cử của bài. Mintu Martin (thảo luận) 08:14, ngày 22 tháng 8 năm 2016 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Hồ Slave lớn mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 10:20, ngày 22 tháng 8 năm 2016 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Vườn quốc gia Wood Buffalo mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Bò rừng bizon núi mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 15:48, ngày 29 tháng 8 năm 2016 (UTC)

ReSửa đổi

Ok bạn, mình sẽ dịch sau nhé vì dạo này rất ít rảnh để vào wiki. majjhimā paṭipadā Diskussion 17:32, ngày 4 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Mình đã dịch xong phần soundtrack như đã hứa, còn 1 câu mình chả hiểu nó nói gì nên ko dịch :D majjhimā paṭipadā Diskussion 04:23, ngày 22 tháng 9 năm 2016 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Trinh nữ mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 08:27, ngày 5 tháng 9 năm 2016 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Mộng du mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 11:33, ngày 8 tháng 9 năm 2016 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Héctor Bellerín mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 06:26, ngày 15 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Hình ảnhSửa đổi

Trong bài Anomalisa tôi thấy hình đó hình như có bản quyền, còn bạn muốn sử dụng tôi cũng không rõ, hình như nó là dạng bản quyền nhưng dùng mục đích không thể thay thế. Bạn nên hỏi thành viên khác.  A l p h a m a  Talk 07:26, ngày 18 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Hình đó bạn có thể sử dụng hợp lý bằng cách khai báo sử dụng hợp lý không thể thay thế bằng hình tự do được vì quá trình quay phim phân đoạn này đã được hoàn thành. Mục đích sử dụng hợp lý hoàn toàn hợp lý vì nó cần thiết để mô tả thông tin hình ảnh cho bài viết về việc quay phân đoạn làm tình trong phim hoạt hình, thông tin đó bạn đã có đề cập trong bài viết, và việc thêm 1 hình ảnh để bổ sung thêm thông tin cho độc giả mà không thể dùng văn bản để trình bày là điều cần thiết. Khi bạn muốn dùng 1 hình sdhl, bạn phải thỏa 1 số điều kiện, chẳng hạn như:
 1. Hình đó không thể thay thế bằng hình tự do
 2. Nó thực sự cần thiết để bổ sung thông tin cho bài viết.
 3. Không được dùng quá 3 hình sdhl trong 1 bài viết
 4. Nếu có hình sdhl tương tự đã được sử dụng ở 1 bài khác và có thể sử dụng lại trong bài này, thì phải dùng hình đó thay vì tải thêm 1 hình sdhl khác lên.
Hi vọng có thể giúp ích được cho bạn. Thân chào! majjhimā paṭipadā Diskussion 15:41, ngày 18 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Thiếu lý do sử dụng hợp lý cho Tập tin:Anomalisa 1.jpgSửa đổi

 

Cảm ơn bạn đã tải lên hoặc đóng góp vào Hình:Anomalisa 1.jpg. Tôi để ý thấy trang mô tả nói rằng tập tin này đang được sử dụng theo cách sử dụng hợp lý nhưng không thấy lời giải thích hoặc đưa ra cơ sở nào để khẳng định tại sao, ở mỗi lần dùng cụ thể ở Wikipedia, lại thỏa mãn tiêu chí sử dụng hợp lý. Xin hãy đến trang mô tả mô tả và sửa trang đó để ghi thêm một cơ sở sử dụng hợp lý.

Nếu bạn đã tải lên những tập tin theo dạng sử dụng hợp lý khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi lại cơ sở sử dụng hợp lý trên những trang đó luôn chưa. Bạn có thể xem danh sách các trang 'tập tin' mà bạn đã sửa bằng cách nhấn vào liên kết "đóng góp" (nằm ở đầu trang Wikipedia nếu bạn đã đăng nhập), và chọn "Tập tin" từ hộp thả xuống. Chú ý rằng những tập tin không tự do thiếu một lời giải thích như vậy sẽ bị xóa sau một tuần, như đã đề cập tại tiêu chí xóa nhanh. Nếu bạn có câu hỏi nào xin hãy đặt nó tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. minhhuy (thảo luận) 08:55, ngày 19 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Ngoài ra tôi cũng bổ sung thêm thông tin cho các chỉ dẫn ở trên: hình ảnh này không có ý nghĩa đặc biệt nào để giúp nhận dạng bộ phim hay quá trình làm phim, đã có những tấm poster thay thế nó, vì vậy một lời mô tả sử dụng hợp lý cần được suy xét kỹ lưỡng theo WP:EDP (chú ý điều lệ thứ 8) nếu bạn vẫn tin tưởng rằng hình ảnh này là không thể thiếu được trong bài viết. --minhhuy (thảo luận) 08:58, ngày 19 tháng 9 năm 2016 (UTC)
  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Anomalisa mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 15:31, ngày 19 tháng 9 năm 2016 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Buổi chiều mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 15:34, ngày 19 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Re: Trả lờiSửa đổi

Phim Totally Spies! mình chưa biết qua, mình chỉ chỉnh sửa những chủ đề mà mình biết thôi, như vậy viết sẽ ngon hơn. Còn việc đọc trong nguồn sách là sao? mình chưa hiểu! --T-boss 08:39, ngày 24 tháng 9 năm 2016 (UTC)

@T-boss Ý mình là cậu đọc trên google sách hay cậu có cuốn riêng để đọc? Mintu Martin (thảo luận) 02:48, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Đọc sách trên Google --T-boss 09:54, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
@T-bossLàm thế nào để đọc sách trên google? Mintu Martin (thảo luận) 07:40, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Mỉnh không rõ nữa, mình chỉ tìm kiếm từ khóa trên Google, nó tự động kiếm giùm trong các trang sách --T-boss 09:22, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Mời cho ý kiếnSửa đổi

Mời bạn tham gia cho ý kiến tại thảo luận Wikipedia:Thảo luận/Sắp xếp các thể loại theo giá trị số đếm thay vì theo từng chữ số đơn thuần. Cảm ơn bạn. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 10:50, ngày 24 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết/Chỉnh sửa quy định về Độ nổi bật (âm nhạc)Sửa đổi

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để có một quy định mới cho Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc). Cám mơn --T-boss 10:13, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Jack Wilshere mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 11:34, ngày 29 tháng 9 năm 2016 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Geoffrey S. Fletcher mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 06:22, ngày 3 tháng 10 năm 2016 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Rafflesia arnoldii mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 09:02, ngày 10 tháng 10 năm 2016 (UTC)

Re:Sửa đổi

Xin lỗi bạn vì đã không trả lời bạn lần trước. Mình không thích bỏ phiếu vào bài mình viết/dịch vì thấy có là BVT hay BVCL thì với mình điều đó không quan trọng lắm và do chính mình đã dịch/viết nên để ý kiến thì chẳng biết ý kiến gì thêm vì nếu có thể hẳn mình đã tự sửa rồi. Đành nhờ cộng đồng xem xét giúp và sửa giúp nếu cần. Cảm ơn bạn vì đã đề cử. majjhimā paṭipadā Diskussion 14:28, ngày 17 tháng 10 năm 2016 (UTC) @: majjhimā paṭipadā Diskussion

Ít nhất bạn cũng nên cho ý kiến tại bài Dead Inside mà mình bổ sung chứ! Mintu Martin (thảo luận) 07:40, ngày 18 tháng 10 năm 2016 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cristian Galano mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 11:46, ngày 20 tháng 10 năm 2016 (UTC)

Biểu quyết xóa bàiSửa đổi

Do bài đặt biển độ nổi bật tồn quá nhiều, mong bạn có ý kiến tham gia tại không gian biểu quyết xóa bài. Thân ái! Morning (thảo luận) 15:04, ngày 23 tháng 10 năm 2016 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Son Heung-min mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cầu thủ Ngoại hạng Anh xuất sắc nhất tháng mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 10:25, ngày 24 tháng 10 năm 2016 (UTC)

Ngôi sao "Bạn Có Biết?"Sửa đổi

  Ngôi sao Bạn Có Biết
Thân tặng bạn một ngôi sao vì những đóng góp liên tục của bạn cho mục "Bạn Có Biết". Cảm ơn bạn! majjhimā paṭipadā Diskussion 21:43, ngày 24 tháng 10 năm 2016 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết With Arms Wide Open mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 09:03, ngày 27 tháng 10 năm 2016 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cá hề mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 09:58, ngày 7 tháng 11 năm 2016 (UTC)

Sủi cảoSửa đổi

Vì sao bạn lại dịch "tender ears" thành "tai thầu" vậy? Sự ra đời của sủi cảo có liên quan gì tới thầu khoán? Tôi không thấy có ai gọi sủi cảo là "bánh bao Trung Quốc", "bánh bao Trung Quốc" chỉ có thể hiểu là bánh bao làm ở Trung Quốc hay làm theo kiểu Trung Quốc.

Đây là Wiki tiếng Việt nên những chỗ còn để nguyên tiếng Anh không dịch trong bài bạn cần phải dịch sang tiếng Việt hoặc nếu không thì cần phải xoá đi. Đã có bài Sủi cảo rồi sao bạn không thêm nội dung vào bài đó mà lại đi tạo ra bài khác cùng tên vậy? Kiendee (thảo luận) 12:01, ngày 11 tháng 11 năm 2016 (UTC)

@Kiendee Bạn nên nhìn vào nội dung bản bên en, Sủi cảo tạo trước đó là một bài chỉ món ăn chung của toàn cầu, còn sủi cảo tôi viết là bài chỉ món ăn riêng của người Trung; có thể nói bài tôi viết chỉ là một nhánh con của bài sủi cao kia chứ ko hề trùng nhau.
Chẳng hạn như cá hề còn có nhiều phân loài khác như cá hề vảy da cam, cá hề cảnh... Mintu Martin (thảo luận) 14:12, ngày 11 tháng 11 năm 2016 (UTC)
Đã là sủi cảo thì dù làm ở đâu tôi thấy cũng nên đặt chung vào một bài, khi nào có thêm thông tin để có thể viết được thành một bài dài thì hẵng nên tách ra thành một bài riêng cho từng loại sủi cảo. Kiendee (thảo luận) 14:40, ngày 11 tháng 11 năm 2016 (UTC)

Chất lượng dịch thuậtSửa đổi

Tôi có xem một số bài do bạn dịch thì thấy chúng đều có chất lượng dịch thuật kém, đọc có cảm giác cứ như là do một người ngoại quốc mới học tiếng Việt viết ra. Bạn không nên tiếp tục tạo thêm các bài mới có chất lượng dịch thấp như vậy nữa, bạn chỉ nên dịch thêm các bài khác khi kỹ năng dịch thuật của bạn trở nên tốt hơn. Kiendee (thảo luận) 10:45, ngày 25 tháng 11 năm 2016 (UTC)

Dịch kémSửa đổi

Đề nghị bạn không tự tháo biển chất lượng dịch thuật ra khỏi các bài viết khi chưa cải thiện được chất lượng dịch thuật của bài viết. Phải nói thẳng ra cho bạn biết là các bài bị treo biển đều có chất lượng dịch thuật rất tệ hại. Đây là một số câu văn trích từ phần mở đầu của bài Hồ đồng để làm ví dụ minh hoạ cho bạn:

 • Hồ đồng... là một loại đường phố hẹp hoặc những con hẻm, thường liên kết với các thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, trong đó nổi tiếng nhất là Bắc Kinh
 • Tại Bắc Kinh, hutong là những con hẻm hình thành theo dòng siheyuan, những căn nhà sân truyền thống
 • Nhiều khu dân cư hình thành bằng cách tham gia một siheyuan đến siheyuan khác để lập nên một Hồ đồng, và tiếp tục lập nên Hồ đồng này sang Hồ đồng khác
 • Từ giữa thế kỉ 20, một lượng lớn Hồ đồng tại Bắc Kinh bị phá hủy để nhường chỗ cho các con đường và tòa nhà mới.
 • Gần đây nhiều Hồ đồng đã được chỉ định để bảo vệ, trong nỗ lực nhằm bảo tồn nét độc đáo này của lịch sử văn hóa Trung Quốc.

Bài đó không phải chỉ có mỗi phần mở đầu đâu mà toàn bài đều có vấn đề, và cũng không phải chỉ mình bài đó là dịch dở. Kiendee (thảo luận) 02:03, ngày 28 tháng 11 năm 2016 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Teerasil Dangda mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 12:43, ngày 1 tháng 12 năm 2016 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sam Allardyce mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 07:58, ngày 22 tháng 12 năm 2016 (UTC)

Chúc kỳ nghỉ vui vẻ!Sửa đổi

  Chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2017 thịnh vượng!!!

Xin chào Mintu Martin, chúc cuộc sống của bạn luôn tràn ngập bình an, thành công và hạnh phúc trong kỳ nghỉ lễ này. Hãy lan tỏa tình yêu trên Wiki bằng cách gửi lời Chúc mừng Giáng sinh đến một thành viên khác, dù cho đó có thể là người bạn đã từng có bất đồng trong quá khứ, một người bạn tốt, hay chỉ là một thành viên bất kỳ nào đó mà thôi. Gửi tới bạn lời chúc ấm áp và chân thành trong dịp Giáng sinh và năm mới 2017.
Chúc bạn sửa đổi bài vui vẻ,
Damian Vo (thảo luận) 09:20, ngày 22 tháng 12 năm 2016 (UTC)

Lan tỏa thông điệp này bằng cách chèn {{thế:Seasonal Greetings}} vào trang thảo luận của thành viên khác.

Hỏi?Sửa đổi

Cho mình hỏi mã gửi sao bài viết chọn lọc cho trang thảo luận thành viên với. Cảm ơn bạn! P.T.Đ (thảo luận) 12:55, ngày 23 tháng 12 năm 2016 (UTC)

@P.T.Đ Bạn dùng bản mẫu BCL|tên bài tại trang thảo luận thành viên đó nhé!
Cảm ơn bạn dễ thương! P.T.Đ (thảo luận) 12:44, ngày 24 tháng 12 năm 2016 (UTC)

Chúc kỳ nghỉ vui vẻ!Sửa đổi

  Chúc mừng Giáng sinh và năm mới thịnh vượng!!!

Xin chào Mintu Martin, chúc cuộc sống của bạn luôn tràn ngập bình an, thành công và hạnh phúc trong kỳ nghỉ lễ này.

Gửi tới bạn lời chúc ấm áp và chân thành trong mùa Giáng sinh và năm mới.
Chúc bạn sửa đổi bài vui vẻ.

Hãy lan tỏa tình yêu trên Wiki bằng cách gửi lời Chúc mừng Giáng sinh đến một thành viên khác, dù cho đó có thể là người bạn đã từng có bất đồng trong quá khứ, một người bạn tốt, hay chỉ là một thành viên bất kỳ nào đó mà thôi. Quang Niên (thảo luận) 07:39, ngày 24 tháng 12 năm 2016 (UTC)

Lan tỏa thông điệp này bằng cách chèn {{thế:Seasonal Greetings}} vào trang thảo luận của thành viên khác.

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Ngựa vằn mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 08:49, ngày 26 tháng 12 năm 2016 (UTC)

Cảm ơnSửa đổi

Cảm ơn nghen. Chúc bạn năm mới vui vẻ và hạnh phúc và sửa đổi Wikipedia tốt hơn! Nguyentrongphu (thảo luận) 07:07, ngày 27 tháng 12 năm 2016 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Aaron Ramsey mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Mintu Martin (thảo luận) 11:38, ngày 29 tháng 12 năm 2016 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Giao thừa mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 06:14, ngày 2 tháng 1 năm 2017 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Theo Walcott mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

P.T.Đ (thảo luận) 12:42, ngày 5 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Address Collection - WAMSửa đổi

Congratulations! You have more than 4 accepted articles in Wikipedia Asian Month! Please submit your mailing address (not the email) via this google form. This form is only accessed by me and your username will not distribute to the local community to send postcards. All personal data will be destroyed immediately after postcards are sent. Please contact your local organizers if you have any question.

If you do not wish to share your personal information and do not want to receive the postcard, please let me know at my meta talk page so I will not keep sending reminders to you. Best, Addis Wang Sent by MediaWiki message delivery (thảo luận) 05:22, ngày 7 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Hợp tác thực vậtSửa đổi

Xin chào Mintu, mình rất hoan nghênh tinh thần đóng góp đa lĩnh vực của bạn. Chủ đề sinh học thật sự rất đa dạng, mình hiện tại cũng chỉ tập trung vào các mảng căn bản của tế bào học, phân tử, vì các mảng này chưa được xây dựng phát triển mạnh, ít người khai phá. Còn thực vật thì mình cũng rất thích, đặc biệt là giải phẫu và sinh lý thực (hình như lớp 11 học cái này thì phải), nhưng thời gian hạn hẹp nên không thể quán xuyến được, cũng như kiến thức về mảng này cũng còn chưa hoàn thiện. Tất nhiên nếu bạn dịch bài thực vật nào cần giúp đỡ gì hay cần rà soát lại bài thì cứ thông báo mình, mình sẽ qua góp ý và chỉnh lý lại, rảnh thì mình có thể dịch một vài đoạn trong khả năng. Trước mắt mình thấy chúng ta có thể thử nghiệm với bài Hoa bất tử, BVCL mà dung lượng cũng vừa phải, hoa đẹp mà lâu tàn, nhiều ý nghĩa. Nhưng giờ là cuối năm rồi nên mình cũng hơi lười chút. Hic hic :((

P/S: Mình nhớ là mình viết đủ 4 bài cho tháng châu Á mà sao giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn như trên nhỉ. Có lẽ rớt cuộc thi này rồi. :( P.T.Đ 07:58, ngày 13 tháng 1 năm 2017 (UTC)

@P.T.Đ Rất cảm ơn góp ý của P.T.Đ. Thực ra bài Hoa bất tử cũng có trong danh sách bài cần nâng cấp của mình. Còn mình cũng ko hiểu lắm về tháng châu Á dù đã làm theo hướng dẫn trên rồi, nhưng kể cả có hay không có bưu thiếp thì việc đóng góp cho một dự án của wiki cũng làm mình đủ vui rồi. Mintu Martin (thảo luận) 08:08, ngày 13 tháng 1 năm 2017 (UTC)
@Mintu Martin OK! Mình hiểu rồi. Hy vọng tương lai bài Hoa bất tử sẽ được tu chỉnh và hoàn thiện tốt. Dầu sao thì mình cũng rất thích tinh thần đóng góp bền bỉ của bạn, dù một số bài viết có bị cộng đồng chê trách nhưng bạn vẫn tiếp tục hoàn chỉnh và đóng góp tốt hơn, rất khâm phục. Mình cũng mới tham gia lại thôi nên cũng chưa hiểu nhiều quy chế ở wiki này, mong bạn giúp đỡ thêm nhé. Năm mới vui vẻ! P.T.Đ (thảo luận) 08:17, ngày 13 tháng 1 năm 2017 (UTC)
@P.T.Đ Năm mới vui vẻ, bạn hiền! Mintu Martin (thảo luận) 09:34, ngày 13 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveySửa đổi

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Madness (bài hát của Muse) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết The Pretender (bài hát của Foo Fighters) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Uprising (bài hát) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Alternative Songs mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Mintu Martin (thảo luận) 08:16, ngày 14 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Re:Thắc mắcSửa đổi

Tôi cũng rất tiếc vì thành viên này không còn tiếp tục tham gia bảo trì/biên tập nhiều bài viết như trước. Bạn có thể liên lạc với DTD để giải tỏa thắc mắc hoặc động viên trở lại, nhưng tôi nghĩ ta nên tôn trọng quyết định của thành viên này. Tại đây đóng góp đều là tự nguyện nên nếu DTD đã hòa nhập trở lại với cuộc sống, tôi không còn lý do gì khác để yêu cầu/quyết định thay cho người này. Damian Vo (thảo luận) 13:05, ngày 14 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Ngoài ra cũng rất cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ đặt bản mẫu cho mục BCB tuần qua. Nếu vài tuần nữa tôi bận thì nhờ bạn đảm nhận giúp công việc này trong khoảng thời gian ngắn vậy. Một vài vấn đề về chủ đề hay bản mẫu mà bạn đề cập trên trang TL mà tôi chưa trả lời là do quá bận hoặc tôi chưa có kinh nghiệm sửa đổi tại không gian này, mong bạn thông cảm. Damian Vo (thảo luận) 13:08, ngày 14 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Bạn có lời giải thích nào về sửa đổi tại bài "Thềm nhà có hoa" không? Damian Vo (thảo luận) 10:12, ngày 16 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Damian Vo Trong lúc rà lại ứng cử BVT thất bại, tôi thấy bài đủ phiếu đồng ý mà một phiếu ý kiến lại khiến bài ứng cử ko thành công, theo quy định thì bài xứng đáng được cấp sao chứ!

ReSửa đổi

Ok, để từ từ mình xem. Tại đang coi lại mấy bài Ai Cập nên hại não quá. Còn mọi người chắc nghỉ ăn Tết hết rồi, bầu chọn vào thời điểm này cũng hơi bất lợi. P.T.Đ (thảo luận) 08:42, ngày 15 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Mình đã cố gắng sửa lại toàn bài rồi. Bạn đọc qua một lượt nếu thấy ổn thì kêu gọi mọi người bầu chọn lại. Cá nhân mình thấy bài hiện tại đã ổn, không còn nhiều tì vết nữa. P.T.Đ (thảo luận) 11:10, ngày 17 tháng 1 năm 2017 (UTC)
P.T.Đ Cảm ơn Đăng rất nhiều! Thực sự kể từ khi gia nhập wiki từ 2014 tới nay, mình muốn đóng góp rất nhiều cho mảng âm nhạc, nhất là về chủ đề rock cũng như các ban nhạc chưa được khai phá nhiều, cũng giống như chủ đề sinh học mà bạn đang xây dựng. Mình còn muốn dịch thêm đa dạng chủ đề khác như địa lý, lịch sử, điện ảnh... (đó là lý do mình dịch đa dạng các bài BCB) Khổ nỗi tiếng Anh lại là hạn chế của mình, nên các bài đề cử chọn lọc hay BVT đều bị nhiều thành viên chê bai phần dịch thuật, đặc biệt là Phú, Việt Hà, Damian Vo, Minh Huy hay Tuanminh01, trước đây là DangTungDuong-những thành viên kì cựu trên wiki. Mỗi lần đề cử là mình luôn cố gắng sửa bài nhanh nhất và gọn nhất có thể, nhưng bài City of Angels này thực sự quá dài và khó dịch, riêng phần dịch từ enwiki ở lần đề cử đầu tiên vào năm ngoái mình phải mất tới hơn 3 tuần mới xong, còn chưa kể công đoạn chỉnh sửa, bổ sung. Bạn là một trong số ít những người cố gắng chỉnh sửa các bài đề cử chọn lọc hay BVT một cách chi tiết. Nhưng thiết nghĩ lại Phú cũng nói đúng, mình chắc phải ráng đợi thêm 2-3 năm nữa mới có thể dịch tốt một bài chọn lọc hay BVT, việc rút lui bây giờ cũng đành phải chấp nhận thôi!
P/s Thành viên Tran Trong Nhan nên dùng đúng từ "trẻ trâu", giống hệt lúc mình mới vào wiki, đề cử chọn lọc với BVT tràn lan rồi khi có ý kiến, phiếu chống rồi lại sửa vội vàng. Mình thấy bài "Lục lạp" của Đăng cũng có tiềm năng ứng cử CL đấy, nếu bạn muốn! Mintu Martin (thảo luận) 05:18, ngày 18 tháng 1 năm 2017 (UTC)
OK, tôn trọng quyết định của bạn, hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều đóng góp nữa trong tương lai. Dù sao đóng góp cho wiki cũng là tự nguyện nên sức mình bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, rồi dần dần sẽ cải thiện và được mọi người tin tưởng. Còn về TTN thì là thành viên mới nên đây cũng là chuyện bình thường, từ từ bạn ấy cũng sẽ biết cần làm gì là thích hợp thôi. Những bài bạn ấy đề cử dẫu sao phần lớn chất lượng cũng tốt, và nhận thấy đây là thành viên am hiểu khá nhanh wiki, chắc chắn trong tương lai bạn ấy sẽ có nhiều đóng góp chất lượng hơn cho wiki này. Còn bài "Lục lạp" vì nhiều lý do như cồng kềnh, khó hiểu, thiếu cô đọng... nên mình không đề cử để đảm bảo chất lượng cho không gian BVCL. Nói chung thì những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ đến, có khi khi đạt được những điều như thế rồi, chúng ta lại hồi tưởng nhiều và muốn trở lại cảm nhận cảm giác 'trẻ trâu' hiện tại ấy chứ. Thân mến nhiều! P.T.Đ (thảo luận) 16:26, ngày 18 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Nhờ Đăng động viên cũng như xem lại những sửa đổi của Đăng tại bài City of Angels, mình lại thấy có niềm tin trở lại để ứng cử (Xin lỗi vì bản tính mình dễ bị thay đổi). Dù sao mình cũng ko muốn những đóng góp trong 1 năm qua trở nên vô ích, hi vọng bạn cũng bỏ phiếu đồng ý tại trang ứng cử của bài. Mintu Martin (thảo luận) 08:03, ngày 19 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Chỗ tóm lược BVCL lên trang chủ bạn nên để Langtucodoc làm nhé, vì chỗ này bác ấy có kinh nghiệm hơn. Khi trích ra bài viết thì phải sửa lại cho ngắn gọn, lựa những ý trọng tâm và căn lề cho trang chủ không vỡ nữa. P.T.Đ (thảo luận) 09:25, ngày 19 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Bài Manchester United F.C. ngoài Hugopako, Hoccachhoc đóng góp chính phiên bản gần đây. Ngoài ra còn rất nhiều tài khoản khác cũng đóng góp tương đối từ nền phiên bản cũ. Không biết tặng sao như thế nào đây nhỉ? P.T.Đ (thảo luận) 13:02, ngày 19 tháng 1 năm 2017 (UTC)
@P.T.Đ Theo mình bạn nên nhìn ở phần lịch sử bài xem những thành viên mở rộng bài nhiều nhất để đánh giá. Chỉ cần tặng sao khoảng một đến ba thành viên là cùng bởi bài Manchester United F.C. có độ nổi bật lớn nên sẽ có rất nhiều thành viên đóng góp ở nhiều mục khác nhau, nên tặng sao cũng chỉ mang tính tương đối thôi! Mintu Martin (thảo luận) 08:18, ngày 20 tháng 1 năm 2017 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Hồ Hillier mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Con quạ (phim 1994) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Lý Quốc Hào mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

P.T.Đ (thảo luận) 18:53, ngày 17 tháng 1 năm 2017 (UTC)

TL Lời mờiSửa đổi

Bài đó mình cũng tùy hứng thôi (vì mình fan United mà). Nếu được mình sẽ giúp trong khả năng. Hugopako (thảo luận) 13:26, ngày 20 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Một ngôi sao dành cho bạn!Sửa đổi

  Ngôi sao Sôi nổi
Gửi bạn ngôi sao này vì những nỗ lực và cố gắng dịch bài trong suốt cả năm qua. Chúc bạn học tiếng Anh cho giỏi để một ngày nào đó dịch thật nhiều bài tốt. Khi tôi thấy bạn dịch tốt rồi, tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ bạn liền! Chúc bạn học thật giỏi! (P.S.: tôi hy vọng bạn cũng sẽ sớm trưởng thành và hiểu ra những giá trị đáng quý trong cuộc đời.) Nguyentrongphu (thảo luận) 05:07, ngày 22 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Tôi thẳng thắn lắm. Chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện bạn nỗ lực dịch nhiều bài suốt cả năm qua tôi biết và cũng công nhận nỗ lực của bạn, nhưng không phải vì vậy mà tôi phải bỏ phiếu đồng ý khi chất lượng bài chưa đạt. Làm người phải công tư phân minh, đều này bạn phải hiểu chứ? Còn một bài học nữa tôi muốn dạy bạn luôn vì thấy bạn còn trẻ và còn thiếu nhiều kinh nghiệm đời. Bạn làm tôi nhớ đến tôi hồi xưa nên tôi muốn giúp. Nghe hay không thì tùy.
Đã thế còn bị chê đứng chê ngồi, chê này chê nọ, vậy bạn thử dịch công phu một bài đề cử CL dài dằng dặc bị đề cử trượt đến hai lần với cùng một lý do xem bạn có tức tưởi ko? Nói như bạn thì còn là con nít lắm. Tại sao bạn lại không nhìn ra khía cạnh tích cực của những lời phê bình đó? Theo kinh nghiệm đời của tôi thì những lời chê bai là rất tốt, nhờ nó mà tôi đã học giỏi hơn và cải thiện bản thân hơn về nhiều mặt. Đa số những người phê bình bạn đều muốn tốt cho bạn (ví dụ như cha mẹ, thầy giáo). Nếu người ta không quan tâm tới bạn thì cũng chả ai thèm nói đâu nhé. Ví dụ như không ai chê bạn hết rồi bạn nghĩ tiếng Anh của mình là số một rồi, không thèm học nữa rồi sau này khi đi xin việc làm rồi mới ngỡ ra tiếng Anh của mình còn kém. Lúc đó trách ai? Bây giờ bạn chưa đến tuổi đi làm nên bạn chưa thông hiểu nổi. Sau này có việc làm rồi, làm không tốt là bị chửi thẳng mặt đó nha. Bạn tức tưởi kệ bạn, chả ai quan tâm đâu. Lạng quạn còn bị sếp đuổi việc nữa chứ đừng nói. Cuộc đời nó vậy đó. Lúc đó bạn muốn gia đình bị chết đói hay là chấp nhận những lời phê bình và nỗ lực hơn nữa để đạt chỉ tiêu của sếp? Nói chung tôi thấy bạn cần phải nghĩ tích cực hơn về những lời phê bình và cố gắng cải thiện trình độ tiếng Anh thay vì tức tưởi. Bạn còn trẻ, còn nhiều thời gian để học hỏi chuyện đời. Cứ từ từ mà học bạn nhé. Tôi hy vọng bạn là người hiểu lẽ phải. Trong tương lai, chúng ta cũng chả có gì để thù oán nhau. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:31, ngày 22 tháng 1 năm 2017 (UTC)
@Nguyentrongphu Cảm ơn Phú rất nhiều. Dù nhiều lần tự răn mình nhưng đôi lúc tôi vẫn chẳng thể kiểm soát lý trí dẫn đến nhiều hành động thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ. Nhưng bạn nói đúng, mỗi lần thất bại là một lần rút ra kinh nghiệm, thành công được xây dựng từ nền móng chính những thất bại. Tôi sẽ nỗ lực học tiếng Anh hơn nữa để đóng góp nhiều hơn nữa cho wiki và xa hơn là cho xã hội, cũng như ko phụ sự kì vọng của mọi người dành cho tôi. Mintu Martin (thảo luận) 10:41, ngày 22 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Cảm ơn cái bánh trưng! Và tôi cũng mừng bạn đã nghiệm ra nhiều bài học đáng quý. Thất bại là mẹ thành công mà. Thất bại càng nhiều thì thành công càng vĩ đại, ví dụ Thomas Edison (bạn đã nghe chuyện có thật ông đã thất bại hơn cả trăm lần mới tạo ra được bóng đèn chứ nhỉ?). À, mà bên Hoa Kỳ này không có Tết. Mọi người vẫn đi học và đi làm bình thường. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn cái Tết ở Việt Nam nên nhớ nó thật. Chúc bạn có cái Tết vui vẻ và đầm ấp! Nguyentrongphu (thảo luận) 20:05, ngày 22 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Cảm ơnSửa đổi

Cảm ơn món quà của bạn nhé! Trong mình thì gió nhiều nên cũng lành lạnh. Bài Hoa bất tử mình sẽ tham gia sau khi bạn hoàn tất, vì trước mắt khá bận, cộng với kiến thức thực vật lại chưa tốt nên sẽ đóng góp kiểm bài từ từ. Thôi thì năm mới vui vẻ, chuyện gì qua rồi thì qua, nhìn về phía trước luôn tràn ắp ánh sáng! Thân ái! P.T.Đ (thảo luận) 11:30, ngày 22 tháng 1 năm 2017 (UTC)

UCVBVCLSửa đổi

Mời bạn cho ý kiến tại Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/243 Ida. --Albert Einstein 14:05, ngày 25 tháng 1 năm 2017 (UTC)


  Xin chào Mintu Martin, chúc bạn những ngày Tết vui vẻ và một năm mới tốt lành.

Thông điệp này thúc đẩy tình cảm trong cộng đồng và hy vọng nó sẽ giúp bạn thấy ấm áp hơn đôi chút. Hãy lan tỏa tình yêu trên Wiki bằng cách gửi lời Chúc mừng năm mới đến một thành viên khác, một người bạn tốt, hoặc chỉ là một thành viên bất kỳ nào đó mà thôi, dù cho đó có thể là người mà bạn đã từng có bất đồng trong quá khứ.
Wikipedia là dành cho tất cả mọi người! Chúc mừng năm mới và cảm ơn bạn đã dành nhiều công sức viết bài, duy trì và hoàn thiện Wikipedia. Từ: Langtucodoc (thảo luận)

Lan tỏa thông điệp này bằng cách chèn {{thế:Chúc tết 2}} vào trang thảo luận của thành viên khác với một thông điệp thân thiện.

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Ben Stiller mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Damian Vo (thảo luận) 14:37, ngày 26 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Trời ơiSửa đổi

Bạn làm ơn dừng đề cử tràn lan lại có được không? Nhiều bài bạn đề cử dịch thiếu rõ ràng. Dù có dịch thiếu hay không thì cũng không nên đề cử tràn lan như vậy. Nếu bạn cứ tiếp tục thì tôi e cộng đồng này sẽ có phản ứng không tốt... Tôi xin bạn lần cuối, hãy dừng lại trước khi quá muộn! Tôi không muốn mất một thành viên tiềm năng như bạn! Nguyentrongphu (thảo luận) 06:54, ngày 28 tháng 1 năm 2017 (UTC)

@ Nguyentrongphu Tôi ko hiểu lắm, các bài tôi đề cử đâu phải là bài tôi tự dịch, tôi chỉ đơn giản thấy bài đủ tiêu chuẩn thì đề cử thôi, được sao hay ko cũng như nhau cả mà. Mintu Martin (thảo luận) 07:23, ngày 28 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Bài bạn tự dịch hay không không quan trọng. Vấn đề quan trọng là bạn đề cử cùng một lúc quá nhiều, làm loãng chất lượng không gian BVT. Không ai rảnh để mà đi giúp phê bình một khối lượng nhiều như vậy liên tục được (bạn tưởng phê bình là nhanh lắm sao?). Bạn làm ơn đề cử 1 tới 2 bài "trong cùng 1 lúc thôi." Ok?
Vấn đề 2: một số bài bạn đề cử rõ ràng là "dịch thiếu." Nên chắc chắn sẽ thất bại (vì hầu như sẽ không có ai dịch dùm đâu). Nên sau này bạn nên so sánh giữa vi và en xem có đầy đủ chưa trước khi đề cử. Nguyentrongphu (thảo luận) 17:24, ngày 28 tháng 1 năm 2017 (UTC)
@Nguyentrongphu Vậy còn câu "Tôi không muốn mất một thành viên tiềm năng như bạn" là sao??
Tôi chỉ suy diễn tình trạng "xấu nhất" có thể diễn ra là bạn bị cộng đồng tẩy chay và sau đó bỏ Wikipedia mà đi. Vụ việc này trước đây đã từng xảy ra một số lần. Nguyentrongphu (thảo luận) 20:34, ngày 28 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Mạo danh?Sửa đổi

Đề nghị bạn giải thich việc mạo danh một thành viên khác để đạt số phiếu cần thiết trong biểu quyết bài viết tốt! Bạn có thể trả lời tại đây hoặc tại trang biểu quyết bài viết Bà chúa Tuyết trong thời hạn 3 ngày. conbo trả lời 23:39, ngày 28 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Phản hồi MintuSửa đổi

Mình đã gửi lại lời của bạn và giải thích tại trang Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Bà chúa Tuyết. Hi vọng qua sự việc này bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm hoạt động tại Wikipedia, vì cộng đồng này yêu cầu sự trung thực và chất lượng. Giá trị của nó nằm ở chất lượng và sự phổ quát, mong muốn cống hiến và cung cấp thông tin cho mọi người, để ai cũng có thể tiếp cận những nội dung tốt nhất, và mỗi thành viên Wikipedia khi đã đặt phím gõ từng chữ trên này thì cũng phải có trách nhiệm với chúng để thông tin thật sự đạt được tính bách khoa. Nhưng vì đây chỉ là định hướng chung, mỗi thành viên lại là một bản thể vô cùng màu sắc nên sẽ khó khăn để mà có được những điều như vậy trong thời gian ngắn, nên chúng ta phải chấp nhận số lượng thấp đối với các bài viết chất lượng (BVCL, BVT). Cho nên dù có ý muốn tốt đẹp là tăng số lượng BVT lên thì cũng không thể nào bỏ qua các nguyên tắc đã đặt ra, khiến cho cái mác "chất lượng" đó tự chối bỏ nó, chúng ta phải ươm mầm và chăm bón dần dần, rồi những giá trị đó cuối cùng cũng sẽ lan tỏa, và Wikipedia lúc đó mới thật sự là "bách khoa toàn thư". Vì vậy những hành động như mạo danh đủ số phiếu, vội đóng biểu quyết khi chưa đủ thời gian (ít nhất 1 tuần đối với BVT, 2 tuần đối với BVCL) thật sự đã phạm các quy tắc, điều này không tốt đẹp cho Wikipedia và tất cả chúng ta. Mình cũng lùi lại những sửa đổi tương tự của bạn tại những bài khác theo như tinh thần trên. Chúc bạn bình tĩnh, thấu đáo hơn trong mọi hoạt động, những đóng góp của bạn rất đáng quý, hi vọng bạn vẫn sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực và chất lượng hơn, rút kinh nghiệm từ sự vụ hiện tại. Thân mến! P.T.Đ (thảo luận) 12:43, ngày 30 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Nếu bạn muốn bầu chọn lại các bài có tiềm năng đạt BVT thì cứ đưa chúng ra không gian bầu chọn BVT, không được sửa lại các biểu quyết đã đóng từ lâu, vì đã có quy tắc các thay đổi sau biểu quyết phải được ghi ngoài khung, trừ khi vẫn còn trong thời gian tối đa của biểu quyết là 30 ngày, đồng thời cũng không nên đóng biểu quyết khi chưa đủ thời gian tối thiểu dù đủ phiếu đi nữa, vì để có thêm thời gian mọi người nhận xét bài viết tốt hơn. Vài lời nhắn cuối. P.T.Đ (thảo luận) 12:56, ngày 30 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Dự án Harry PotterSửa đổi

Cảm ơn lời mời của bạn, tuổi thơ của mình lớn lên với Harry Potter, rất vui nếu được cùng bạn tham gia dự án này. Còn về phim ảnh mình không quan tâm lắm, nhưng cũng sẽ tranh thủ coi qua bản dịch để hỗ trợ bạn nâng chất lượng bài này lên :) Kẹo Dừa (thảo luận) 16:41, ngày 30 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Rà soát Người Sắt (phim 2008)Sửa đổi

Đã rà xong đoạn giới thiệu đầu, các phần khác sẽ tiếp tục tiến hành. Bạn vào xem coi có vấn đề gì không rồi cho mình ý kiến nhé.

Bài viết này có lẻ chú em tính đem ra ứng cử BVT hoặc BVCL phải không ? Nhưng có lẻ phải chờ lâu lâu nha, lỗi dịch thuật khá nhiều, hầu như là anh phải rà từng câu và sửa lỗi, hơi cực, mà qua đợt Tết này là anh phải vô làm lại nên sẽ thiếu thời gian đấy. Kẹo Dừa(nhắn cho tôi ^^) 07:54, ngày 3 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Giới thiệu - đã xong Kẹo Dừa (thảo luận) 18:38, ngày 30 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Nội dung phim - đã xong Kẹo Dừa (thảo luận) 19:55, ngày 31 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Diễn viên
Sản xuất
Phát triển
Tiền sản xuất
Quay phim
Sản xuất hậu kì
Nhạc phim
Công chiếu
Quảng bá
Giải trí tại gia
Đón nhận
Doanh thu phòng vé
Bắc Mỹ
Đánh giá
Giải thưởng
Phần sau
Người Sắt 2
Người Sắt 3

Re:Soát bài City of Angels và Teenage DreamSửa đổi

Xin chào Mintu! Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lí các bài viết về album, bài hát và các bài viết về dịch thuật. Hầu hết những đóng góp của tôi phần lớn là về địa lý và những chuyến lưu diễn - một thể loại bài viết về nghệ thuật khá mới mẻ đối với Wiki tiếng Việt. Tôi có thể xem xét giúp bạn về lỗi diễn đạt của Teenage Dream nhưng bài này ngoài ra còn nhiều lỗi lắm không biết sẽ khắc phục kịp đến ngày cuối của biểu quyết hay không. Còn City of Angels thì tôi xin chào thua vì nhận thấy khả năng mình có thể đánh giá không chuẩn xác một bài dịch chọn lọc từ bên Eng. Tôi mất đến hơn nửa năm để viết Red Tour, bài này thì khó nhất ở phần "Đánh giá chuyên môn". Đôi khi, tôi vẫn chưa yên tâm lắm về những gì mình viết trong bài này nên vẫn thường đọc đi đọc lại xem đã xuôi tai chưa. Dịch thuật chưa thạo nên tôi tự thấy bản thân vẫn vẫn cần phải cải thiện nhiều và cần phải trau dồi tiếng Anh nhiều hơn nữa. Tôi rất sợ khi dịch những kiểu bài có nhiều từ ngữ chuyên môn, đặc biệt là khi dịch đánh giá từ các nhà phê bình. Mong bạn thông cảm nếu tôi không giúp gì được. Tôi không biết bạn dịch như thế nào. Cách tôi thường làm khi dịch là phân tích câu, cụm từ trong câu và xét theo ngữ cảnh. Sau khi nắm được ý thì tôi cố diễn đạt theo khả năng của mình sao cho xuôi tai và dễ hiểu. Đôi khi gặp những câu đánh giá khó thì tôi buộc phải nhờ những thành viên có kinh nghiệm chỉ giúp nếu như tôi nhận thấy bản dịch của mình nghe có vẻ không hợp lí. Tôi nghĩ bạn nên nhờ Damian Vo hay Quenhitran rà soát bài, họ chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn tôi. Sắp tới, tôi rất bận rộn với những dự án ngoài đời thật nên sẽ hạn chế và có thể tạm dừng các hoạt động trên Wiki tiếng Việt cho đến cuối tháng 11 năm nay.

Về chữ kí, tôi bắt chước cách làm của mấy thành viên khác để thiết kế cho mình :D Mục đích tôi muốn dùng ADELE LIVE 2017 làm chữ kí là bởi vì đây là sự kiện âm nhạc mà tôi sắp tham gia và tôi cũng đang có kế hoạch viết bài viết về sự kiện này. Cái chữ kí này cũng chỉ là mô phỏng biểu tượng thôi chứ cái phông chữ thì chưa khớp lắm :) ADELE LIVE 2017 ~Speak Now~ 11:00, ngày 31 tháng 1 năm 2017 (UTC)

 1. ^ This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
 2. ^ Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

Thông báo cấmSửa đổi

 
Bạn đã bị cấm sửa đổi 2 tuầnmạo danh thành viên khác trong các biểu quyết bài viết chọn lọc, bài viết tốt. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm.

conbo trả lời 15:54, ngày 31 tháng 1 năm 2017 (UTC)

conbo Bạn có thể gỡ sớm lệnh cấm vài giờ được ko? Tôi nóng lòng trở lại wiki lắm rồi! Mintu Martin (thảo luận) 11:50, ngày 13 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Có lẻ là một bài học đáng buồn trong dịp tết này, mong Mintu Martin sẽ rút kinh nghiệm, em còn rất trẻ nhưng đã có những đóng góp quý giá cho cộng đồng Wikipedia, mọi việc sẽ trôi qua nhẹ nhàng và nhanh thôi. Chúc em học giỏi và vững tin vào chân lý. Kẹo Dừa (thảo luận) 17:41, ngày 31 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Thư mời tham gia các biểu quyết, thảo luận mở đầu năm 2017Sửa đổi

Chào bạn,

Wikipedia Tiếng Việt năm 2017 có 1 số thay đổi về mặt nhân sự và quy định. Trân trọng mời bạn tham gia các biểu quyết sau:

Xin cảm ơn trước vì sự quan tâm và tham gia của bạn.

Thành thật xin lỗi nếu tin nhắn làm phiền bạn hoặc trùng lặp với các lời mời trước đó.

AlphamaBot4 (thảo luận) 13:38, ngày 9 tháng 2 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang của thành viên “Mintu Martin/Lưu 3”.