Đây không phải nơi thích hợp để thảo luận. Xin vui lòng nhắn tin tại Thảo luận Thành viên:Alphama.

Chỉnh sửa

Bạn có thể giúp tôi chỉnh sửa trang bộ quốc phòng nga thành mẫu trang của một bộ được không Longpiragon (thảo luận) 16:40, ngày 23 tháng 12 năm 2017 (UTC)