Wikipedia:Thảo luận/Sắp xếp các thể loại theo giá trị số đếm thay vì theo từng chữ số đơn thuần

Sắp xếp các thể loại theo giá trị số đếm thay vì theo từng chữ số đơn thuầnSửa đổi

Trên Meta sắp triển khai một tính năng mới, đó là sắp xếp các tên bài viết/thể loại trong các trang thể loại theo giá trị của số trong tên bài, chứ không phải theo từng chữ số như trước kia nữa. Ví dụ: thể loại http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Antonov gồm các bài viết, trước kia được sắp xếp như sau:

 • Antonov An-2
 • Antonov An-218
 • Antonov An-22
 • Antonov An-225
 • Antonov An-24
 • Antonov An-26
 • Antonov An-28
 • Antonov An-3

thì nay sẽ được xếp lại thành

 • Antonov An-2
 • Antonov An-3
 • Antonov An-22
 • Antonov An-24
 • Antonov An-26
 • Antonov An-28
 • Antonov An-218
 • Antonov An-225

Tuy nhiên tính năng này sẽ chỉ được triển khai trên những wiki nào muốn làm. Do vậy tôi mở cuộc thảo luận này để mọi người cho ý kiến. Xin mọi người cho phiếu "Đồng ý" hay "Không đồng ý" luôn để tiện đưa ra kết luận cuối cùng. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 10:46, ngày 24 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Xem thêm: phab:T8948. – Nguyễn Xuân Minh 💬 07:31, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Cách sắp xếp mới sẽ dễ tra cứu hơn --T-boss 11:05, ngày 24 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 2.   Đồng ý Tuân thủ quy tắc số học dễ tra cứu. Thái Nhi (thảo luận) 16:29, ngày 24 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 3.   Đồng ý Cũng tạm đc, cách sắp xếp mới cần gọn gàng, phải tuân thủ quy tắc số học dễ tra cứu nhanh hơn Boyconga278 (thảo luận) 21:29, ngày 24 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 4.   Đồng ý Cách sắp xếp mới này mang tính khoa học hơn! Mintu Martin (thảo luận) 02:50, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 5.   Đồng ý Dễ tra cứu hơn --Thuận Đức Hoàng đế 03:48, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 6.   Ủng hộ--minhhuy (thảo luận) 05:01, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 7.   Đồng ý Damian Vo (thảo luận) 05:08, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 8.   Đồng ý Ok cài này dễ tra cứu.  A l p h a m a  Talk 05:10, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 9.   Đồng ý Sky 269 (thảo luận) 05:48, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 10.   Đồng ý – Nguyễn Xuân Minh 💬 07:30, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 11.   Đồng ýMessiM10 08:58, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 12.   Đồng ý dễ hiểu hơn.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 10:39, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 13.   Đồng ý Tuấn Út Thảo luận 16:54, ngày 25 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 14.   Đồng ýXixaxixup (thảo luận) 18:09, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 15.   Đồng ý[HL] 15:53, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 16.   Đồng ýEd Crystal Talk 16:05, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 17.   Đồng ý Morning (thảo luận) 05:02, ngày 28 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 18.   Đồng ýTrần Quế Nhi (thảo luận) 07:40, ngày 29 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 19.   Đồng ýPrenn|tl 09:02, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Không đồng ýSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi