Chào mừng bạn!

Tôi thấy bạn đã tò mò (hoặc đã tình cờ) nhấn vào liên kết đến trang thành viên của tôi.

Tôi là Prenn, một thành viên của Wikipedia tiếng Việt.

Công việc tôi chủ yếu thực hiện là những việc "hậu trường": tôi viết, cập nhật và sửa chữa các bản mẫu, các công cụ tiện ích, sắp xếp hệ thống hóa các thể loại. Lúc nào có hứng viết bài hay dịch bài từ Wikipedia ngôn ngữ khác thì tôi sẽ chọn một trong các chủ đề quan tâm: sinh học thực vật, điện ảnh truyền hình, trò chơi điện tử và giao thông đường bộ – đường không.

Ngoài ra, tôi cũng đóng góp cho Wikipedia tiếng Việt giao diện Trang Chính được sử dụng từ 2013 đến 2021.

Hiện tại: đang còn vô số kế hoạch chưa hoàn thành.

Người dùng này tham gia Wikipedia được 14 năm, 11 tháng và 22 ngày.