Wikipedia:Cộng đồng

Cộng đồng Wikipedia

Wikipedia không chỉ là một bộ bách khoa toàn thư mà còn là một cộng đồng wiki, nơi mà bất cứ ai cũng có thể sửa đổi thông tin từ một bài viết cũ hoặc bắt đầu một bài viết mới. Xin bạn hãy tham khảo Sách hướng dẫn hoặc thử mã wiki trong nơi thử để biết cách viết bài và đóng góp. Bạn cũng có thể xem thêm thông tin hướng dẫn tại Trợ giúpQuy định. Nếu chưa có tài khoản tại đây, mời bạn đăng ký.

Người mới đến: Nếu đây là lần đầu bạn vào thăm Wikipedia tiếng Việt, xin đọc Chào mừng người mới đến.
Sách hướng dẫn: Để có được những thông tin tổng quát về cách sử dụng Wikipedia, xin đọc Sách hướng dẫn.

Công việc

Việc cần giúp

Wikipedia dựa trên những người như bạn. Chúng tôi cần sự trợ giúp của bạn! Hãy cải tiến một bài viết, hay bắt đầu viết một cái mới:

Thảo luận

Mời bạn tích cực tham gia thảo luận những vấn đề cấp bách, các kế hoạch phát triển Wikipedia tiếng Việt hoặc góp ý giải quyết những vấn đề cụ thể tại các trang thảo luậnbiểu quyết. Các thảo luận và biểu quyết mới nhất có tại:

Cộng tác hằng tuần

Chương trình Cộng tác hằng tuần (CTHT) là một nỗ lực phối hợp các cộng đồng Wikimedia giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng đến mọi dự án. Chương trình CTHT tuần này là tạo ra một quyển cẩm nang chuẩn bằng nhiều thứ tiếng cho phần mềm MediaWiki. Xem nội dung cẩm nang tại Help:Mục lục của dự án Meta, wiki phối hợp trên toàn Wikimedia. Xin tham khảo trang hướng dẫn tại đây để giúp chương trình thành công.

Thời sự ở các dự án

  Tạp chí Wikizine
Các dự án Wikimedia và Quỹ Hỗ trợ Wikimedia (gửi thư điện tử tiếng Anh)

Tuần báo Wikipedia Signpost
Wikipedia tiếng Anh, Wikipedia nói chung, bài báo nhắc đến Wikipedia, và Quỹ Hỗ trợ Wikimedia (trên Wikipedia tiếng Anh)

Tuần báo Wikikurier
Wikipedia tiếng Đức

Giải thích

Giới thiệu

Wikipedia là gì? – Chào mừng người mới đến – Danh sách chủ đề – “Cây” thể loại – Bách khoa mở hay ở điểm nào? – Thảo luận – Liên lạc với Wikipedia – Danh sách thư – Nhóm tin – Phòng chat IRC


Trợ giúp

Câu hỏi: Câu thường hỏi – Hỏi người khác – Thảo luận – Nhắn tin cho bảo quản viên – Thuật ngữ Wikipedia

Đóng góp: Cách sửa bài – Cách viết bài mới – Các tiểu dự án – Chỗ thử wiki hóa

Kế hoạch: Tiêu chuẩn bài – Yêu cầu bài viết

[1]

Đóng góp

Tài nguyên

Nguyên tắc viết bài

Cách trình bày bài viết – Thái độ trung lập (TĐTL) – Bài bách khoa là gì? – Bài sơ khai (stub) – Bài rất sơ khai – Đừng chép nguyên văn bài bên ngoài – Cách tạo bố cục

Quy định và hướng dẫn

Quyền tác giả – Thẻ quyền cho hình ảnh – Giải quyết mâu thuẫn – Phủ nhận chung – Quy định về khóa trang – Thái độ văn minh – Sử dụng Unicode

Tài nguyên

Sách hướng dẫn – Xem thử cách viết trong wiki

Phần mềm

Âm thanh – Tiêu bản – Liên kết giữa ngôn ngữ – Công thức toán – Robot

[2]