Chào mừng bạn đến Dự án Điện ảnh!
Dự án Điện ảnh được lập ra với mục đích xây dựng một nguồn tra cứu về lĩnh vực điện ảnh trên Wikipedia. Mục tiêu của dự án là giúp người đọc có được những thông tin đầy đủ về lịch sử điện ảnh, các thể loại điện ảnh, phim, các nghệ sĩ điện ảnh, giải thưởng... Ban đầu, dự án sẽ hoàn thành Cổng thông tin:Điện ảnh. Song song đó, dự án còn hoàn thiện và làm phong phú thêm các bài viết về điện ảnh và các chủ đề liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu của nhiều người.

Dự án có 3.486 bài viết, trong đó có 44 bài viết chọn lọc, 42 bài viết tốt và 22 danh sách chọn lọc (cập nhật đến ngày 19 tháng 6, 2024). Các bài viết nằm trong dự án có đặt bản mẫu {{Dự án Điện ảnh}} ở trang thảo luận.

Chủ đề

Các chủ đề mà dự án bao quát:

 • Phim và sê-ri phim
 • Diễn viên và nhà sản xuất phim
 • Nhân vật trong phim
 • Công ty và tổ chức liên quan đến điện ảnh
 • Giải thưởng điện ảnh
 • Liên hoan phim
 • Thiết bị, công nghệ điện ảnh
 • Địa danh có ý nghĩa lịch sử liên quan đến phim điện ảnh
 • Các chủ đề học thuật liên quan đến điện ảnh, các chuyên gia lý luận, phê bình, nghiên cứu điện ảnh
 • Thể loại, phong trào và thời đại điện ảnh; lịch sử điện ảnh của các quốc gia

Mục tiêu

 • Tiêu chuẩn hóa các bài viết về điện ảnh tại Wikipedia
 • Để phát triển chủ đề điện ảnh tại Wikipedia qua việc viết thêm, mở rộng và hoàn thiện các bài viết về điện ảnh
 • Trở thành nơi thảo luận cho các vấn đề liên quan đến điện ảnh tại Wikipedia
Hướng dẫn

Những việc cần làm

Bài trọng tâm
Thành viên
Nội dung chọn lọc


Bài viết chọn lọc

Bài viết tốt

Danh sách chọn lọc

Tiểu dự án

Disney Vũ trụ Điện ảnh Marvel