Mở trình đơn chính
Hình ảnh chọn lọc
Icho - panoramio.jpg
bạch quả (Ginkgo biloba) đổi màu vàng trong mùa thu.

Ảnh: Toshihiro Matsu


Luces de Navidad.gif
Wikipedia tiếng Việt (xem thêm)
Số bài
1.237.313
Số tài khoản
699.131
Facebook logo 36x36.svg Page & group Wikipedia tiếng Việt

Xin chào • Hi • สวัสดี • Olá • Hola • Bonjour • Halo • Ciao
𝖇𝖉𝖆𝖓𝖍
Animated rainbow rule revers.gif

𝔊𝔥𝔦𝔪