Hình ảnh chọn lọc
JFK limousine.png
Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy và phu nhân Jacqueline tại Dallas ngày 22 tháng 11 năm 1963. Ảnh chụp vài phút trước khi ông bị ám sát.

Ảnh: Walt Cisco, Dallas Morning News


Luces de Navidad.gif
Wikipedia tiếng Việt (xem thêm)
Số bài
1.257.763
Số tài khoản
769.473
Xin chào • Hi • สวัสดี • Olá • Hola
— 𝖇𝖉𝖆𝖓𝖍
Animated rainbow rule revers.gif


Decor Ảnh tools
Bảng màu Bài xtools
Log TW