EN featured pics
Hình ảnh chọn lọc
Humble Administrator's Garden Suzhou November 2017 009.jpg
Cây cảnh tại vườn Chuyết Chính Viên, Tô Châu, Trung Quốc.
Ảnh: King of Hearts
my pics online users
my most viewed most viewed viet - eng
my xtools
Bdanh (thảo luận · đóng góp · bị xóa · liên wiki · SUL · đếm · trang đã tạo · tự động · nhật trình (cấm • cấp quyền) · nhóm) (cấp quyền)
Registered: 09/2013
Pages created: 2300
Edits: 47000

1 vài bài hot, nhiều lượt xem mà tôi tạo

Tôi đã đắn đo khá nhiều khi thống kê những bài đã tạo vào đây, vì thật sự là đóng góp cho wiki mang tính tự nguyện và thầm lặng, ng đọc bài hầu như ko quan tâm ai đã viết và viết bài rồi update vào đây liên tục cũng sẽ rất mệt. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, kệ đi, list ra để nhìn lại cũng thú vị chứ, dù gì cũng là bài mình viết ra cơ mà, đời là mấy tí~~ ngoài ra thì đây cũng là niềm vui và sở thích biên dịch từ lâu của tôi~~

I thought that I didn't really want to show off articles that I have created, as most of us editors are volunteers and we are willing to do it anonymously. But hey, I feel like that's enough time to hide in the corner, I do what I do and I do what I like, and these are some of my work~

Mục lục

Âm nhạc

Ẩm thực

Công nghệ

Điện ảnh

Đời sống

Giao thông

Giáo dục

Hội họa

Kinh tế

Lịch sử

Ng nổi tiếng

Vietnam

Store/Brand

Thời trang

Trò chơi

Truyền hình

Văn học

Y học