EN featured pics
Hình ảnh chọn lọc
La Torre, Londres, Inglaterra, 2014-08-11, DD 072.JPG
Tường thành của Tháp Luân Đôn, có tên chính thức là Cung điện và pháo đài của Quốc vương Bệ hạ là một lâu đài lịch sử nằm ở bờ phía bắc của sông Thames ở trung tâm Luân Đôn, Anh, được thành lập vào cuối năm 1066.
Ảnh: Diego Delso
my pics monthly active users
my most viewed most viewed viet - eng
xtools me
Bdanh (thảo luận · đóng góp · bị xóa · liên wiki · SUL · đếm · trang đã tạo · tự động · nhật trình (cấm • cấp quyền) · nhóm) (cấp quyền)