Hình ảnh chọn lọc
Water reflection of karst mountains, wooden hut, trees and colorful clouds at sunset with green paddy fields, Vang Vieng, Laos.jpg
Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước của những ngọn núi karst, một túp lều bằng gỗ, cây cối và những đám mây đầy màu sắc vào lúc hoàng hôn, với những cánh đồng lúa xanh ở vùng nông thôn Vang Vieng, tỉnh Viêng Chăn, Lào.

Ảnh: Basile Morin.


Animated rainbow rule revers.gif
Wikipedia tiếng Việt (xem thêm)
Số bài
1.261.858
Số tài khoản
789.281
Xin chào • Hi • Hola
Animated rainbow rule revers.gif


Ảnh tools
Bài xtools