Hình ảnh chọn lọc
Hàng cây Platanus vào mùa thuTübingen, Đức.
Ảnh: Roman Eisele
{{TBTL}}

{{Đang sửa đổi}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}

==Liên kết ngoài==
my pics
my most viewed most viewed enwiki, viwiki
my xtools

Tôi đắn đo khá nhiều khi liệt kê những bài đã tạo vào đây vì thật sự là đóng góp cho wiki mang tính tự nguyện và thầm lặng, ng xem hầu như ko quan tâm ai đã viết, hơn nữa viết bài rồi update vào đây liên tục cũng sẽ rất mệt. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, kệ đi, list ra để nhìn lại cũng thú vị chứ, dù gì cũng là bài mình viết ra cơ mà, đời là mấy tí~ ngoài ra thì đây cũng là niềm vui và sở thích biên dịch từ lâu của tôi~~

I thought that I didn't really want to write down articles that I have created, as most of us editors are volunteers and we are willing to do it anonymously. But hey, I feel like that's enough time to hide in the corner, I do what I do and I do what I like, and these are some of my work~Music

Gastronomy

Technology

Films

Lifestyle

Transportation

Education

Art

Economy

History

Celebs

Viet

Stores/Brands

Fashion 🔥

Games

TV

Literature

Medicine