{{TBTL}}

{{Đang sửa đổi}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}

==Liên kết ngoài==
Hình ảnh chọn lọc
Người biểu tình mang tấm biển có khẩu hiệu tại cuộc biểu tình ủng hộ Ukraina, bên ngoài Tòa nhà bang Ohio, ở Columbus, Ohio, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 2 năm 2022. Khẩu hiệu này đề cập đến câu nói nổi tiếng "Tàu chiến Nga, hãy cút ngay đi" của một người lính Ukraina trong Trận chiến Đảo Rắn vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.
Hình: Becker1999
my pics my xtools list of wiki
my most viewed most viewed enwiki, viwiki
Tôi đắn đo khá nhiều khi liệt kê những bài đã tạo vào đây vì thật sự là đóng góp cho wiki mang tính tự nguyện và thầm lặng, ng xem hầu như ko quan tâm ai đã viết, hơn nữa viết bài rồi update vào đây liên tục cũng sẽ rất mệt. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, kệ đi, list ra để nhìn lại cũng thú vị chứ, dù gì cũng là bài mình viết ra cơ mà, đời là mấy tí~ ngoài ra thì đây cũng là niềm vui và sở thích biên dịch từ lâu của tôi~~

I thought that I didn't really want to list out articles that I have created, as most of us editors are volunteers and we are willing to do it anonymously. But hey, I feel like that's enough time to hide in the corner, I do what I do and I do what I like, so these are some of my work~

Art

Music

Gastronomy

Technology

Films

Transportation

Education

Economy

History

Stores/Brands

Fashion 🔥

Games

TV

Literature

Medicine

PFs

Viet

Others