Hình ảnh chọn lọc
Jane Addams - Bain News Service.jpg
Jane Addams (1860-1935) là một nhà hoạt động xã hội tiên phong/nhà cải cách người Mỹ, nhân viên xã hội, nhà triết học đại chúng, và là người phụ nữ Mỹ đầu tiên giành giải Nobel Hòa bình và được công nhận là người sáng lập của nghề công tác xã hội tại Hoa Kỳ.

Ảnh: Bain News Service


Luces de Navidad.gif
Wikipedia tiếng Việt (xem thêm)
Số bài
1.256.133
Số tài khoản
765.418
Xin chào • Hi • สวัสดี • Olá • Hola
— 𝖇𝖉𝖆𝖓𝖍
Animated rainbow rule revers.gif


Decor Ảnh tools
Bảng màu Bài xtools
Log TW