Câu hỏi từ Tuanlinh5c2018 (13:33, ngày 6 tháng 4 năm 2021)Sửa đổi

Tôi mong rằng wikipedia sẽ có thể có thêm một số chủ đề --Tuanlinh5c2018 (thảo luận) 13:33, ngày 6 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Câu hỏi từ Bui ngu hanh tại (11502) 1989 WU2 (18:47, ngày 16 tháng 4 năm 2021)Sửa đổi

Tro dup toi ve cv sua doi thong tin hien thi ve hinh anh --Bui ngu hanh (thảo luận) 18:47, ngày 16 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Về việc tiếp tục làm Cố vấnSửa đổi

Xin chào, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm cố vấn cho thành viên mới trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, mình có để ý thấy là gần đây bạn không còn trả lời câu hỏi của thành viên mới nữa, không biết bạn có muốn tiếp tục làm cố vấn nữa không? Nếu sau 7 ngày bạn không hồi âm tin nhắn này, mình xin phép được xóa tên bạn khỏi danh sách các cố vấn. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. – Tiểu Phương 話そう! 08:34, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Câu hỏi từ David THANH PHAM 1 13 VAN THANH PHAM 1 13 UN UN TROIS CINQ NEUF DIX tại Ai là người Do Thái? (19:11, ngày 12 tháng 5 năm 2021)Sửa đổi

Anhxtanh? Asimet Newton Các mác Newton Howard Schultz Pitago --David THANH PHAM 1 13 VAN THANH PHAM 1 13 UN UN TROIS CINQ NEUF DIX (thảo luận) 19:11, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Câu hỏi từ Trannamwiki (11:04, ngày 4 tháng 6 năm 2021)Sửa đổi

Tôi muốn định nghĩa về cửa hàng hoa tươi. nhưng hiện vẫn là bản nháp không public được --Trannamwiki (thảo luận) 11:04, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Câu hỏi từ Nguyễn Đăng Khoa - KBee tại Thành viên:Nguyễn Đăng Khoa - KBee/nháp (14:10, ngày 5 tháng 6 năm 2021)Sửa đổi

làm sao để đăng nháp lên chính thức --Nguyễn Đăng Khoa - KBee (thảo luận) 14:10, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Câu hỏi từ Nguyễn Đăng Khoa - KBee tại Thành viên:Nguyễn Đăng Khoa - KBee/nháp (14:10, ngày 5 tháng 6 năm 2021) (2)Sửa đổi

làm sao để đăng nháp lên chính thức --Nguyễn Đăng Khoa - KBee (thảo luận) 14:10, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Câu hỏi từ AardwolfLLC (03:45, ngày 16 tháng 6 năm 2021)Sửa đổi

how to post on wikipedia? --AardwolfLLC (thảo luận) 03:45, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Câu hỏi từ Hy JunLin (02:30, ngày 18 tháng 6 năm 2021)Sửa đổi

Mk có thể bình luận trong đây kg và xem thông báo của tf gia tộc --Hy JunLin (thảo luận) 02:30, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)