Câu hỏi từ Hoang111994 (15:13, ngày 23 tháng 10 năm 2022)Sửa đổi

Tô màu cho ô trong bảng như nào anh trai, mò mãi không thấy chỗ nào. Bài này đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/WordPress --Hoang111994 (thảo luận) 15:13, ngày 23 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Câu hỏi từ M4tinbeigi (07:38, ngày 2 tháng 11 năm 2022)Sửa đổi

Xin chào, nếu có bất cứ điều gì cụ thể về Wikipedia, tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể giúp tôi --M4tinbeigi (thảo luận) 07:38, ngày 2 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@M4tinbeigi Are you Arabic or Persian? – 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 talk contributons 07:49, ngày 2 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]