Thảo luận Thành viên:Bdanh/2

Thảo luận đang diễn ra

Re: Sự dai dẳng của ký ứcCon trai của người đàn ôngSửa đổi

Ok, mình sẽ giúp. Về mấy cái bức tranh này, nếu bạn tải lên, thì bạn hãy tải thẳng lên Wiki tiếng Việt, chứ đừng tải lên Commons, vì mấy bức này xuất bản sau năm 1923 và vì thế mà chưa thuộc phạm vi cộng đồng. Khi tải lên, bạn nên chọn hình có độ phân giải thấp, thông tin, giấy phép thì cứ copy của bức hình mình tải lên trong bài Thế giới của Christina là được.--Chibaodoanle (thảo luận) 10:22, ngày 13 tháng 10 năm 2017 (UTC)

Cảm ơn bạn nhé ~~   10:30, ngày 13 tháng 10 năm 2017 (UTC)

Tech News: 2017-45Sửa đổi

18:45, ngày 6 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Tech News: 2017-46Sửa đổi

19:19, ngày 13 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Có bất đồng về lý do để sử dụng hợp lý Hình:VuThuPhuong.jpgSửa đổi

 

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:VuThuPhuong.jpg. Tuy nhiên, tôi cho rằng lý do mà bạn đưa ra để sử dụng hình dưới hình thức "sử dụng hợp lý" là không đúng. Xin hãy đọc kỹ hướng dẫn tại Wikipedia:Nội dung không tự do, sau đó đến trang mô tả hình để làm sáng tỏ tại sao bạn cho rằng hình đủ tiêu chuẩn sử dụng hợp lý. Dùng một trong các tiêu bản tại Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý là một cách đơn giản để bảo đảm hình của bạn tuân thủ quy định của Wikipedia, nhưng hãy nhớ rằng bạn phải điền hết toàn bộ tiêu bản. Đừng chỉ đặt một tiêu bản trống vào trang hình.

Nếu hình được xác nhận rằng nó đã không được sử dụng hợp lý, nó sẽ bị xóa trong vài ngày theo tiêu chuẩn xóa nhanh của chúng tôi. Nếu bạn có câu hỏi nào hãy hỏi tại trang hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. Hugopako (thảo luận) 03:50, ngày 14 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Sử dụng hợp lý nhưng thay thế được Tập tin:HoQuynhHuong2017.jpgSửa đổi

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:HoQuynhHuong2017.jpg. Tôi để ý tại trang miêu tả hình có ghi rằng tập tin này đang được sử dụng theo một lời tuyên bố sử dụng hợp lý, nhưng việc sử dụng nó tại các bài viết Wikipedia lại không thỏa mãn tiêu chí đầu tiên của nội dung không tự do đó là nó minh họa một đối tượng rất có thể tìm thấy hoặc tạo ra một tập tin cấp phép tự do có lượng thông tin tương đương. Nếu bạn tin rằng tập tin này là không thể thay thế được, xin hãy:

  1. Đến trang miêu tả tập tin và sửa nó để thêm {{tranh luận sử dụng hợp lý thay thế được}}, nhưng không xóa bản mẫu sử dụng hợp lý thay thế được đang tồn tại ở đó.
  2. Tại trang thảo luận hình, viết lý do tại sao hình này lại hoàn toàn không thể thay thế được.

Một cách khác, bạn có thể chọn thay thế tập tin không tự do này bằng cách tìm một tập tin được cấp phép tự do mô tả cùng một chủ thể, xin người giữ bản quyền phát hành tập tin này theo một giấy phép tự do, hoặc tự mình chụp lấy ảnh.

Nếu bạn đã tải lên các tập tin không tự do khác, hãy nghĩ đến việc kiểm tra lại là bạn chắc rằng các hình này đều thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí không tự do của chúng ta. Bạn có thể tìm thấy danh sách các trang miêu tả hình mà bạn đã sửa bằng cách nhấn vào liên kết này. Chú ý là thậm chí nếu bạn làm theo các bước 1 và 2 ở trên, tập tin không tự do mà có thể thay bằng một tập tin được cấp phép tự do sẽ bị xóa sau 2 ngày kể từ lúc thông báo (7 ngày nếu tải lên trước ngày 13 tháng 7 năm 2006), theo như quy định nội dung không tự do của chúng ta. Nếu bạn có câu hỏi nào, xin hỏi tại Trang câu hỏi về bản quyền tập tin. Xin cảm ơn. Hugopako (thảo luận) 03:51, ngày 14 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Sử dụng hợp lý nhưng thay thế được Tập tin:MCPhanAnh.jpgSửa đổi

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:MCPhanAnh.jpg. Tôi để ý tại trang miêu tả hình có ghi rằng tập tin này đang được sử dụng theo một lời tuyên bố sử dụng hợp lý, nhưng việc sử dụng nó tại các bài viết Wikipedia lại không thỏa mãn tiêu chí đầu tiên của nội dung không tự do đó là nó minh họa một đối tượng rất có thể tìm thấy hoặc tạo ra một tập tin cấp phép tự do có lượng thông tin tương đương. Nếu bạn tin rằng tập tin này là không thể thay thế được, xin hãy:

  1. Đến trang miêu tả tập tin và sửa nó để thêm {{tranh luận sử dụng hợp lý thay thế được}}, nhưng không xóa bản mẫu sử dụng hợp lý thay thế được đang tồn tại ở đó.
  2. Tại trang thảo luận hình, viết lý do tại sao hình này lại hoàn toàn không thể thay thế được.

Một cách khác, bạn có thể chọn thay thế tập tin không tự do này bằng cách tìm một tập tin được cấp phép tự do mô tả cùng một chủ thể, xin người giữ bản quyền phát hành tập tin này theo một giấy phép tự do, hoặc tự mình chụp lấy ảnh.

Nếu bạn đã tải lên các tập tin không tự do khác, hãy nghĩ đến việc kiểm tra lại là bạn chắc rằng các hình này đều thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí không tự do của chúng ta. Bạn có thể tìm thấy danh sách các trang miêu tả hình mà bạn đã sửa bằng cách nhấn vào liên kết này. Chú ý là thậm chí nếu bạn làm theo các bước 1 và 2 ở trên, tập tin không tự do mà có thể thay bằng một tập tin được cấp phép tự do sẽ bị xóa sau 2 ngày kể từ lúc thông báo (7 ngày nếu tải lên trước ngày 13 tháng 7 năm 2006), theo như quy định nội dung không tự do của chúng ta. Nếu bạn có câu hỏi nào, xin hỏi tại Trang câu hỏi về bản quyền tập tin. Xin cảm ơn. Hugopako (thảo luận) 09:20, ngày 15 tháng 11 năm 2017 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sheryl Sandberg mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • …vào năm 2012, Sheryl Sandberg đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong ban quản trị của Facebook?"

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 20:01, ngày 16 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Tech News: 2017-47Sửa đổi

19:18, ngày 20 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Khung trong trang Thảo luậnSửa đổi

Chào bạn mình mới thấy bạn thực hiện edit thủ công trên tảng TL của 1 bài GM Công giáo. Mình quan ngại rằng, với cách làm thủ công của bạn sẽ rất lâu mới gắn hết khung trên vào các bài dạng này được. Mình nghĩ nên hỏi ý kiến các BQV có bot nhờ trợ giúp! -- Tân - Vương  04:29, ngày 23 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Cảm ơn bạn đã nhắc   ~~   04:35, ngày 23 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viênSửa đổi

Chào bạn, bạn vẫn khỏe chứ. Trân trọng mời bạn tham gia Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cội nguồn nhân gian mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 21:13, ngày 1 tháng 12 năm 2017 (UTC)

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chữ số Thái Lan mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • …cách đọc các số 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, và 10 trong chữ số Thái Lan khởi nguyên từ Hán ngữ trung cổ, trong khi từ nguyên của số 5 là Hán ngữ thượng cổ?"

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 21:08, ngày 1 tháng 12 năm 2017 (UTC)

Tech News: 2017-49Sửa đổi

17:51, ngày 4 tháng 12 năm 2017 (UTC)

Tech News: 2017-50Sửa đổi

17:58, ngày 11 tháng 12 năm 2017 (UTC)

Tech News: 2017-51Sửa đổi

15:26, ngày 18 tháng 12 năm 2017 (UTC)

Tech News: 2018-02Sửa đổi

16:19, ngày 8 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Biểu quyết xóa bàiSửa đổi

Đã lâu rồi trang Wikipedia:Biểu quyết xóa bài bị vắng, mời bạn vào xem xét để giải quyết các bài đang còn bị phân vân về đnb. Cảm ơn bạn. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 18:46, ngày 8 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Biểu quyết tên nước Đông Timor/Timor-LesteSửa đổi

Wikipedia có khá nhiều bài viết liên quan đến nước Đông Timor/Timor-Leste, tuy nhiên, tên nước này vẫn còn nhiều tranh cãi, khi thì Đông Timor, khi thì Timor-Leste, khiến cho việc đặt tên bài vẫn thiếu sự nhất quán, thiếu tính khoa học cần có của một bách khoa toàn thư.

Năm vừa rồi, chúng ta đã có thảo luận với sự tham gia của nhiều thành viên, chúng ta đã suy xét ở nhiều góc độ khác nhau của vấn đề, tại Thảo luận:Timor-Leste và tại Wikipedia:Thảo luận/Đông Timor hay Timor-Leste.

Để chốt lại vấn đề, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc biểu quyết về tên gọi nước này. Nếu bạn có hứng thú, xin mời bạn đến trang Wikipedia:Thảo luận và cho ý kiến. Xin cảm ơn bạn. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 11:35, ngày 13 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Sửa định dạng tháng năm trong bản mẫu kỳ thủ cờ vuaSửa đổi

Đề nghị bạn không sửa định dạng tháng năm, ví dụ 1.2018 thành tháng 1 năm 2018 trong các bản mẫu thông tin kỳ thủ cờ vua như bạn đã làm tại bài Veselin Topalov nhé, vì đó là định dạng để tôi còn chạy phần mềm cập nhật Elo kỳ thủ (khoảng 80 bài / tháng). Bạn sửa thế thì tôi không thể sửa bán tự động được. Én bạc (thảo luận) 22:21, ngày 14 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Tech News: 2018-3Sửa đổi

18:45, ngày 15 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Tech News: 2018-04Sửa đổi

23:55, ngày 22 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Tech News: 2018-05Sửa đổi

17:06, ngày 29 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Quay lại trang của thành viên “Bdanh/2”.