Hãy dừng lạiSửa đổi

Như tôi đã từng nói trong một cuộc kiểm định - có một số tài khoản tôi chưa tra cứu vì đã tạo ra thời gian khá lâu rồi. Tài khoản của bạn đã từng xuất hiện trong một cuộc kiểm định nhưng tôi chưa nêu ra vì lúc đó tài khoản không còn hoạt động nữa - tôi đã từng yêu cầu tại trang thảo luận của tài khoản chính chấm dứt dùng đi, nhưng bạn vẫn tiếp tục hoạt động. Nay tôi thấy bạn còn tham gia tại các cuộc thảo luận biểu quyết nữa. Bạn nên chấm dứt các hoạt động này, nếu không sẽ bị xem là dùng rối để tạo đồng thuận giả tạo. NHD (thảo luận) 17:19, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)

DHN Anh đã lầm rồi, nhưng tôi không có gì giải thích, vì cũng không thể giải thích. Nên muốn làm gì thì cứ việc. Đông Minh (thảo luận) 01:41, ngày 28 tháng 10 năm 2021 (UTC)