Chào bạnSửa đổi

Tôi không có lên Wiki thường xuyên vì rất bận gần đây, cho nên không biết bạn nhắn tin cho tôi. Thứ nhất, tôi không bao giờ muốn bạn ra khỏi Wikipedia hay ngừng đóng góp cho Wikipedia. Không hiểu vì lý do nào mà bạn nghĩ như vậy. Thứ hai, có lẽ do hiểu lầm, tôi không có tạo tài khoản đó để chọc bạn. Bạn cứ đóng góp thoải mái. Thân mến! –  A l p h a m a   13:27, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]