Câu hỏi từ Nguyễn Đức Anh đẹp trai tại Miguel Díaz-Canel Bermúdez (06:05, ngày 20 tháng 2 năm 2021)Sửa đổi

Thưa bạn, làm thế nào để sửa đổi dòng chữ nhỏ dưới tên bài vì Miguel Diaz Canel ko còn là chủ tịch hội đồng bộ trưởng Cuba --Nguyễn Đức Anh đẹp trai (thảo luận) 06:05, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Chú mèo này đang buồn nhớ bạnSửa đổi

  Chú mèo này đang buồn nhớ bạn =_=
Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy... Keo010122Talk to me 03:38, ngày 26 tháng 2 năm 2021 (UTC)