Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trận Điện Biên Phủ trên biển

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 09:13, ngày 7 tháng 7 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Trận Điện Biên Phủ trên biển (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trận Điện Biên Phủ trên biển" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

"Một thuật ngữ không chính thức chỉ một trận đánh giả định có thể xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông nếu như chiến tranh giữa hai nước xảy ra." Tiếng vĩ cầm🎻 04:57, ngày 30 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

  1.   Xóa Xét về sự kiện, bài này rơi vào WP:KHONGTUONGLAI, xét về thuật ngữ, cụm từ này chưa đủ viral, chưa có ảnh hưởng đáng kể đến xã hội nói chung. Nguyenhai314 (thảo luận) 12:56, ngày 30 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  2.   Xóa Chiến trận trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam chưa xảy ra. Thêm nữa, "Điện Biên Phủ trên biển" là 1 cụm từ không phổ biến. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 13:37, ngày 1 tháng 7 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  3.   Xóa Khái niệm không nổi bật. I am ITalk! 08:44, ngày 2 tháng 7 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  4.   Xóa Không đủ nổi bật dựa vào các ý kiến trên. Tiếng vĩ cầm🎻 17:02, ngày 6 tháng 7 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  5.   Xóa Không nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 21:20, ngày 6 tháng 7 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!