...Có những buổi chiều nào không hẹn, không quen

Ta đem thương nhớ xếp thành từng chuỗi hạt

Ta đem tương tư giấu trong nghìn hạt cát

Và đem hương tình chưng cất ủ hơi men...