Không có hình ảnh
Phạm Phương
Đại sứ cộng đồng, Wikimedia Foundation
Đôi lúc mình sẽ nhỡ tay dùng tài khoản này để thực hiện các đóng góp mang tính cá nhân cho Wikipedia Tiếng Việt... xin lỗi nha!