Wikipedia:Biểu quyết/Luận điểm lá phiếu trong Biểu quyết chọn các BVT, BVCL,... và những vấn đề liên quan

BIỂU QUYẾT V/đ Luận điểm lá phiếu trong Biểu quyết chọn các BVT, BVCL,... và những vấn đề liên quan
Định nghĩa "Lá phiếu quyết định"

Chắc hẳn các thành viên Wikipedia tiếng Việt đã nghe nhiều và hiểu rõ ý nghĩa của câu này. Từ điển tiếng Việt điện tử Soha có định nghĩa câu đã trích dẫn trên nhằm miêu tả tình trạng mỗi người một ý khác nhau nên rất khó thống nhất ý kiến. Trong cuộc sống, ta dễ dàng nhận ra có những bất đồng và khó khăn trong việc thống nhất ý kiến, có khi là trong một quần thể rất nhỏ.

Quy định bầu chọn bài viết tốt, bài viết chọn lọc và các dạng thức bầu chọn bài viết tại Wikipedia tiếng Việt có quy định về sự thống nhất 100% của tất cả các thành viên tham gia biểu quyết, chính vì quy định khung cứng này đã có nhiều trường hợp du chỉ gặp 1 phiếu không đồng ý đã khiến biểu quyết thất bại. Thất bại với những lý do có thể hiểu được: ngại làm theo lời người biểu quyết chỉ lỗi rõ ràng, thành viên bỏ dở biểu quyết, còn có các lá phiếu với những lý do riêng và độc đáo xuất hiện tại các cuộc biểu quyết, với quy định đồng thuận 100% hiện nay, lá phiếu này trở thành "lá phiếu quyết định" ảnh hưởng đến thành bại của biểu quyết.

Chào mừng bạn đến với khu vực biểu quyết Wikipedia tiếng Việt

Thời gian luôn biến chuyến nhanh chóng, nhất là trong thời kỳ khoa học kỹ thuật hiện nay. Phần lớn các quy định của Wikipedia tiếng Việt được dịch thuật từ năm 2008 - 2009 đến nay, hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập. Việc mở rộng các thành viên của cộng đồng khiến các thành viên cộng đồng này trở nên đa dạng và phong phú, điều này làm cho việc đồng thuận, cảm thông để có mức đồng thuận 100% trở nên khó khăn, dù đôi khi chỉ là những lập luận chưa được viết vào quy định và tiền lệ hay đơn giản là người bỏ phiếu không quan tâm hồi đáp cũng như hủy lá phiếu quyết định.

Vậy nay, tôi hân hạnh được mời các bạn đến với cuộc biểu quyết này nhằm giải quyết một vấn đề được xem là tế nhị đó là "hủy phiếu bầu", vấn đề mà tôi nhớ có lần thảo luận với BQV Khương Việt Hà tôi đã có thảo luận, đó là chúng ta thiếu ràng buộc và quy định về vấn đề hủy phiếu nhằm giải quyết các lá phiếu quyết định. Nay tôi mở biểu quyết này với mục đích lắng nghe ý kiến cộng đồng nhằm bổ sung quy định, hỗ trợ các thành viên mới với quy định rõ ràng và tường minh, tránh gây ra các ức chế đối với những thành viên mới này.

Với mục đích thiết lập quy định rõ ràng hơn cho các thành viên mới sau này không phải khổ sở với các việc phản đối không thể khắc phục, hay nói cách khác là chưa chính thức được đưa vào quy định, tôi rất vui lòng nếu các bạn bày tỏ luận điểm của mình và thông qua việc biểu quyết, khắc ghi vào quy định BVCL như một bảo chứng chắc chắn và có giá trị tra cứu, cho các thế hệ thành viên sau này tuân theo. Tham gia biểu quyết nghĩa là các thành viên tham gia đã để lại một "Tài liệu" chi tiết cho các thành viên mới tham gia biểu quyết này, và tôi rất vui lòng với tư cách là một người đóng góp trong đó, bất kể kết quả có trái ý tôi hay không.

THỜI HẠN BIỂU QUYẾT: 22h00 giờ 00 NGÀY 12 THÁNG 09 NĂM 2019 ĐẾN 21 giờ 59 NGÀY 26 THÁNG 09 NĂM 2019, (14 NGÀY)

Điều kiện bỏ phiếu: Các thành viên đã tạo tài khoản trên 01 tháng và có hơn 300 sửa đổi (không tính sửa đổi dạng bot) trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu. Các thành viên chưa đạt điều kiện trên hoàn toàn có thể tham gia thảo luận tại các đề mục, trong mục ý kiến khác đã được thiết lập thêm.

I. NỘI DUNG THỨ NHẤTSửa đổi

PHẦN I. Tiêu chuẩn yêu cầu khiếu nại "lá phiếu quyết định"
1. Bài không còn khả năng cải tiến, xét mức tương đối với các ngôn ngữ khác có bài (Đối với BVCL). Riêng BVT chỉ cần tính mức tương đối với các ngôn ngữ khác, trừ các bài ngôn ngữ khác đang là BVCL.
2. Phiếu chứa ý kiến nằm ngoài quy định của Quy định BVCL, các yêu cầu nội dung bất khả kháng.
3. Các phiếu chống với lý do không liên quan đến bài viết, các phiếu được đưa vào biểu quyết với mục đích phá hoại (dạng thức này do BQV xem xét gạch).
4. Thẩm định các phiếu chống đã được giải quyết nhưng thành viên bỏ phiếu vắng mặt hay thậm chí không phản hồi hủy phiếu. (Wikipedia tiếng Việt đang thiếu cơ chế này).
 • Ghi chú: Bạn cần ghi chú rõ đề mục nào mình đồng ý và không đồng ý trong phần nội dung tương ứng dưới đây:

Đồng ý (ghi rõ thứ tự mục đồng ý)Sửa đổi

 1.   Đồng ý với tiêu chuẩn 1; 2; 3 và 4 (tất cả). Anewplayer (thảo luận) 17:18, ngày 12 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Đồng ý xem xét hủy bỏ các phiếu bầu nếu nó thỏa một trong các điều kiện trên (cả 1,2,3,4).-- ✠ Tân-Vương  01:03, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Thấy hợp lý. Đồng ý với ý kiến.zzmk 03:50, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 4.   Đồng ý với cả bốn tiêu chuẩn. —Justice,ScienceandFree(talk) 05:19, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Đồng ý với bốn tiêu chuẩn cơ bản trên LuanNguyen (M.A) 06:54, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 6.   Đồng ý với tất cả (1 - 4).Thành viên:Thày Bùi Phúc Trạch - CVA
 7.   Đồng ý Bản thân mình hoàn toàn đồng ý với bốn điều trên. 4 điều trên hoàn toàn phù hợp với các biểu quyết hiện nay. Thiện Hậu (thảo luận) 10:01, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 8.   Đồng ý với 4 tiêu chuẩn Lengkeng91 03:54, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 9.   Đồng ý Đồng ý với 4 tiêu chuẩn.  A l p h a m a  Talk 03:54, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 10.   Đồng ý Hoàn toàn đồng ý với 4 tiêu chuẩn tất cả. Khanhpham1996 (thảo luận) 13:25, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 11.   Đồng ý Đồng ý với 4 tiêu chuẩn trên — Møñgζ∀ng√∑ß∃† ~ CAPTCHA :)) 17:06, ngày 16 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 12.   Đồng ý, đồng ý 4 tiêu chuẩn trên kia Nguyễn An Khang
 13.   Đồng ý Đồng ý tất cả ý kiến. Keo010122talk to me 12:53, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 14.   Đồng ý đồng ý 1-4.Nacdanh (thảo luận) 13:39, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không đồng ý (ghi rõ thứ tự mục không đồng ý)Sửa đổi

Ý KIẾN KHÁCSửa đổi

 1. Chẳng hiểu gì cả. Dripron (thảo luận) 15:51, ngày 12 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tiêu đề ghi "khiếu nại" đó, ko chịu phiếu chống thì có quyền khiếu nại 2001:EE0:56B0:B0D0:CE8:7F35:7864:2193 (thảo luận) 17:46, ngày 12 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Sao lại hủy phiếu người khác. Thật vô lý. Dripron (thảo luận) 04:15, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Chào bạn, có lẽ các BQV đều đã nhận ra bạn là thành viên nào....-- ✠ Tân-Vương  04:22, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

II. NỘI DUNG THỨ HAISửa đổi

PHẦN II. Bàn luận đến các các luận điểm không thể đáp ứng trong tất cả các dạng biểu quyết bầu chọn bài viết

---> với kết quả: cộng đồng thông qua luận điểm Một bài viết tốt (good article) đã dịch thuật tốt toàn bộ từ Wikipedia tiếng Anh có thể đề cử để trở thành bài viết chọn lọc tại Wikipedia tiếng Việt, mặc dù không có bổ sung gì đáng kể trong các cuộc biểu quyết bình chọn bài viết.

Ở nội dung này chúng ta biểu quyết về các luận điểm. Luận điểm nào có thể được cộng đồng chấp nhận khi đưa đi ứng cử tại các biểu quyết bầu chọn sẽ được đưa vào quy định cách rõ ràng, nhằm hỗ trợ cho các thành viên mới không bị bỡ ngỡ khi gặp phải.

Luận điểm 2.1: Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ, không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng ViệtSửa đổi

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý "Cũ" hay "không cũ" không phải vấn đề, vấn đề là các tiêu chí của thời điểm "cũ" có còn phù hợp với "hiện tại" hay không. Ở Wikipedia tiếng Việt này, khoảng 13 năm trước không có bỏ phiếu BVCL mà tự phong sao, khoảng 10 năm trước thì bỏ phiếu chỉ quanh quẩn khoảng 10 thành viên thường xuyên có mặt, nhiều người (như tôi) thậm chí còn không thực sự nắm vững một số chủ đề khó (như lịch sử, khoa học). Thực trạng đó ở Wikipedia nước ngoài cũng không khác gì, vì tôi cũng theo dõi các bình chọn của tiếng Pháp, tiếng TBN, và giờ họ gỡ sao hàng loạt các BVCL ở các giai đoạn này.
  Các bài viết của Wikipedia nói chung và Wikipedia tiếng Việt nói riêng có chất lượng tốt dần theo thời gian, không thể và không nên dùng những lá phiếu "cũ" đó để đánh giá bài viết ở thời điểm hiện tại. Bầu chọn cho những bài chất lượng kém làm BVCL với lý do "được gắn sao ở chỗ này chỗ kia" là cách đánh giá rất vô trách nhiệm, vì nó không liên quan trực tiếp tới chất lượng bài viết ở thời điểm hiện tại. DangTungDuong (thảo luận) 08:06, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bạn DangTungDuong mình đọc mấy bài BVT BVCL bên wiki tiếng Anh thấy trong lịch sử trang việc sửa chữa chưa bao giờ dừng lại cả, như vậy không thể gọi là cũ vì cái bị xem là cũ nó vẫn sửa mỗi ngày. Nên không đúng khi bạn nói : nó không liên quan trực tiếp tới chất lượng bài viết ở thời điểm hiện tại. Quan niệm cũ là cũ kiểu tư tưởng rồi, bởi do thời gian lấy sao của nó là từ lâu nên nghĩ cái gì quá lâu là cũ vậy ko đúng, bài nó đâu bị ĐÓNG BĂNG SUỐT 10 NĂM đâu, nó vẫn sửa theo thời gian mà. vài thông tin cũng chỉ bao nhiêu đó cũng đâu thể thêm, thứ thêm thì cũng đã thêm. Giống như chiên trứng vậy, "chiên thì cần cái chảo với dầu ăn rồi đặt trên lửa, rồi để trứng lên", 10 năm sau thông tin này vẫn phải vậy chứ cũng đâu thể khác hơn, có mà thêm thì như là thêm "trứng đà điểu được phát hiện chiên ăn ngon hơn trứng gà". Muốn bài nhiều hơn về ý của nội dung thì có chủ đề cũng ko thể. Còn mình nghĩ bài phải dài hơn so với bài 10 năm trước, vậy ko lẽ cứ 10 năm bài BVT của bạn đã viết phải tăng 50% nội dung, cứ thế lũy tiến sau 1 thế kỷ nó phải cộng dồn thêm nội dung hơn 500 % tới 1000 %. Các thành viên lựa bài dịch cũng lựa bài còn sao chứ đâu có ai lựa bài bị rút sao đâu. Người ta thích cái gì thì dịch cái đó làm nhiều thêm bài cho wiki đâu có gì là xấu. Còn về mặt công sức đúng ra dịch bài khỏe hơn tự viết nhưng do lý do nào đó không thể tự viết nên người ta mới đi dịch chứ người ta mà viết được thì đi dịch làm gì. Cho nên đánh giá đừng nghĩ thành viên lười so đo công sức viết bài rồi ko thích người làm bài quá dễ dàng, mà phải nhìn thẳng vào thông tin chứ, nhìn vào thông tin nó đặc biệt thế nào mà nó có cái sao - wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwttttttttttttttttttttttlllllllllllllllllllllllllllllllllll
  Các bạn không hiểu ý cũ-mới, đó không chỉ là theo thời gian mà còn theo chất lượng mặt bằng chung. Chất lượng 10-13 năm trước sẽ không thể so sánh với hiện tại. Tôi đã chia sẻ trên nhóm facebook, ngay cả các BVCL của tôi từ 5-7 năm trước, nếu được bỏ phiếu vào năm 2019 này, cũng sẽ không đạt sao BVCL. Vậy nên hãy đánh giá khách quan, vì ta bầu sao cho bài viết không dựa vào "chất lượng cũ" mà phải theo tiêu chuẩn hiện tại. Đúng là có bài chất lượng không đổi theo 10 năm, hoặc là vẫn đủ tốt sau 10 năm, nhưng hiếm trên đầu ngón tay. Việc đó phải tùy thuộc vào sự linh hoạt của từng bài, và của từng cá nhân ! DangTungDuong (thảo luận) 09:11, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đề xuất các bài quá cũ trên 10 năm có thể ứng cử BVCL bên en sang wiki tiếng Việt thành bài viết tốt bạn thấy được không? hoặc thỏa thuận về số năm. 2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6 (thảo luận) 10:53, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không đồng ýSửa đổi

 1.   Chưa đồng ý Một bài viết là BVT bên ngôn ngữ khác (en) đã từng được cộng đồng chấp nhận quan điểm không cần cải thiện nhiều mà vẫn được đưa đi ứng cử và đắc cử BVCL Wikipedia tiếng Việt thì tôi không đồng tình với quan điểm bài viết cũ, mới lại ảnh hướng đến cuộc biểu quyết bầu chọn bài viết.-- ✠ Tân-Vương  01:01, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Chưa đồng ý Bất kì ai cũng có thể sửa đổi, thêm bớt những thông tin của bất kì một bài viết bình thường nào, do đó mình nghĩ bài viết cũ đâu có nghĩa là chỉ có những thông tin đã cũ??? (Mình cũng khẳng định luôn là nếu một bài viết mới vừa được viết cách đây vài ngày thì chưa chắc gì nó đã chứa thông tin mới đâu, có khi thông tin đó là có trước khi Wiki được thành lập cơ) Nếu văn phong mượt, nguồn vẫn không chết và thỏa mãn tất cả điều kiện nhưng chỉ vì nó đã CŨ mà không được làm một bài viết tốt/bài viết chọn lọc thì rất là uổng. Do đó mình nghĩ cũ hay mới chẳng quan trọng gì (mình không muốn nói đó là một tiêu chuẩn nhảm nhí) so với văn phong và thông tin nó chứa đựng. Next!!! 09:04, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 3.   Chưa đồng ý Bản thân là một người dịch bài và ứng cử bài viết về Pokemon Ketsuban, mình rất hiểu là nội dung cần được mở rộng nhưng bản thân nội dung của bài lỡ như nó đặc biệt (như bài Ketsuban này) và chủ đề đề cập nó ít và xảy ra quá lâu, không còn được chú ý đến nhiều thì làm sao mà mở rộng như các bài khác, việc một bài viết được làm BVT/BVCL ở một ngôn ngữ khác tức là đã chấp nhận nó đã có những nội dung đầy đủ và không cần cập nhật quá nhiều nhưng vẫn đủ nội dung cho người xem, phù hợp quy đinh BVT/BVCL. Vì vậy em không đồng ý với điều trên của bác DangTungDuong. P/S: Bài Ketsuban đã được cập nhật thêm một số thông tin nên xin nhờ anh DangTungDuong, CVQT kiểm lại bài (em đã thao khảo bài này bên Tiếng Thụy Điển, và đã thêm một số thông tin, một số thông tin không thể thêm vì nó dùng nguồn YouTube tự xuất bản, vi phạm Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy). Thiện Hậu (thảo luận) 12:37, ngày 16 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bạn hiểu sai vấn đề hay cố ý hiểu sai vấn đề vậy? Lá phiếu bầu cho BVCL này là từ 2009 với những tiêu chí khác rồi. Chính vì "bài không thể mở rộng được" nên có lẽ bài mới không bị tước sao đó. Bạn có thể đọc thêm phần talk của bài tiếng Anh, có những phê phán về chất lượng bài, gần nhất là năm 2016 "it's an excruciatingly bad quality". Luận điểm của bạn có vẻ hơi lạc đề, nên tôi sẽ không thảo luận thêm. DangTungDuong (thảo luận) 09:28, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Chưa đồng ý Tôi không đồng ý vì đây là câu quy chụp, muốn phủ quyết thì phải chỉ nó thiếu phần nào để chứng minh luận điểm 'cũ', nếu không chứng minh thiếu phần nào thì nên cấm thành viên phủ quyết vì phá hoại và làm hỏng quy tắc phản biện.Nacdanh (thảo luận) 13:48, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý KIẾN KHÁCSửa đổi

 1.   Ý kiến Tranh luận giữa hai bên chỉ là cuộc chạm trán giữa cái MỚI mà thôi. Bác DangTungDuong là người có nhiều kinh nghiệm và cái uy của thâm niên nên lời nói thật sự có một sức nặng. Hoàn toàn đúng khi wiki ngày một phát triển, các yêu cầu cao hơn đã được hình thành, và những cái cũ nó cũng có vấn đề của nó, không nên bấu víu mãi cái cũ mà nên thay đổi, phát triển. Không lầm thì có một bảo quản viên đã nói rằng thời chạy đua số lượng đã qua, chúng ta nên tập trung cho chất lượng. Cũng như biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Chất lượng bài dịch GA từ phiên bản Anh nó đặt ra trong giai đoạn khuyến khích nên có lẽ không còn phù hợp để tham chiếu. Nhưng hiện tại, cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp là dựa vào quy định hoặc thông lệ liên quan đã có, vì vậy hãy tạm dựa vào Wikipedia:Biểu quyết/Chất lượng bài dịch GA từ phiên bản Anh mà làm việc, Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Ketsuban (Pokémon) không nên cản trở làm gì. Thế nên tuy ủng hộ bác DangTungDuong, nhưng giống như luật pháp vậy, khi luật mới chưa có thì luật cũ vẫn hiệu lực, chính bác cũng là người đã bỏ phiếu thuận cho Wikipedia:Biểu quyết/Chất lượng bài dịch GA từ phiên bản Anh trong khi Thiên Đế là người chống lại (và điều này đến nay vẫn còn hiệu lực, bác muốn "trở phiếu" thậm chí nâng cao mức yêu cầu Bài viết tiêu chuẩn đang bàn thì cũng được nhưng phải chờ sau cuộc ứng cử Ketsuban). Vì vậy, bác không thể đi ngược lại tinh thần trước đây của bác như thế. Đó là nói hạn hẹp riêng về bài viết ứng cử đang tranh cãi. Còn riêng trang Biểu quyết này với vấn đề chính nhất để thay đổi thì xin góp vài ý bên dưới, một chuỗi ý kiến có liên quan:

_Chấp nhận mọi bài viết BVT, BVCL,... dịch từ wiki tiếng Anh: wiki tiếng Anh theo tôi được biết đánh giá cao không kém wiki tiếng Việt nên bài của wiki tiếng Anh đã đạt BVT hay BVCL,... rồi, thì mặc nhiên bên đây chấp nhận mà không vấn đề gì cả, cho dù cũ hay mới, ngắn hay dài thì cứ y vậy mà dịch. (Nói thêm ngoài lề, Wiki tiếng Việt mang điểm yếu là phụ thuộc nhiều vào wiki tiếng Anh, biên dịch chỉ là sao chép, thậm chí đối với sản phẩm sao chép rồi cũng chả cần ứng cử làm gì mà cứ bê y nguyên sang wiki tiếng Việt cùng với ngôi sao của nó).

_Chấp nhận (ý bên trên) cũng là khuyến khích thi đua viết bài trong tình cảnh thiếu nhân lực, số lượng bài viết chất lượng sẽ ngày càng nhiều. Điều này vẫn tốt hơn là sự gia tăng bài viết thông thường, vì bài viết chất lượng ít nhất cũng được kiểm tra là đã làm tốt như wiki tiếng Anh. Đây là cái lợi lớn, và cũng vì thành viên mới không đủ kinh nghiệm và kiên nhẫn theo đuổi một bài dài, nên hãy để họ tự do hướng đến mục tiêu tham gia viết bài chất lượng, hãy nhấn mạnh yếu tố động lực và nguồn nhân lực làm trọng tâm. Người đã thiếu xin đừng câu nệ, khó khăn quá rồi thì cũng chẳng có ích lợi gì cho wiki cả. (Tức là cái năng động của wiki trong việc khuyến khích viết bài)

_Nhưng vì đã chấp nhận bài viết BVT, BVCL,... của wiki tiếng Anh theo kiểu "copy" đó, thì khi bên đó tiến hành gỡ sao sau khi họ đã tái thẩm định, (tất nhiên việc này cũng thường xuyên) thì bên đây cũng sẽ gỡ sao theo mà không cần Biểu quyết Rút sao. (ngoại trừ, thành viên bên đây cải thiện bài để thoát số phận tương tự của bài bên wiki tiếng Anh). Tức là khiến thành viên mới luôn có ý thức bảo vệ những gì mình đạt mà không thể tránh việc phải thường xuyên tu bổ chất lượng. Chính cái "tĩnh" của wiki khiến người viết ứng cử nghĩ Ngôi sao là mãi mãi còn người chống thì nghĩ Điều không xứng đáng sẽ mãi nằm trơ trơ đó.

_Tái hoạt động Chuyên mục rút sao, cho phép gửi Thư mời ý kiến rút sao. (Tức là cái năng động của wiki trong việc đào thải) Chúng ta chưa tồn tại cơ chế áp lực, nếu cơ chế này tồn tại, mọi người có lẽ không cãi vả nhau rồi. Hơn nữa, thông tin thật sự có thể lỗi thời theo thời gian, không có gì đảm bảo kiến thức thì cứ y nguyên vậy mãi. Năm 2005 (nếu tôi nhớ không nhầm) thì Học thuyết Arian xâm lược Ấn Độ sụp đổ, rồi nào là các phát hiện mới về khảo cổ làm đảo lộn kiến thức trước đó. Cả các nhà nghiên cứu cũng đặt ra vấn đề thách thức về công trình của ông tiến sĩ nào đó, vài ông không bảo vệ nổi luận án luận văn từ lâu của mình. Việc bảo vệ BVT, BVCL có vẻ đáng sợ và nguy hiểm hơn việc đưa nó leo lên được vị trí mà nó mong muốn.

_Tăng số phiếu ứng cử bài là bài dịch lên 4 phiếu OK, riêng bài được đánh giá là không phải biên dịch thì 3 hoặc 2 phiếu OK thôi, chuyển hướng wiki tiếng Việt bằng chính sách ưu ái bài không biên dịch để thoát dần cái bóng của wiki tiếng Anh.

_Lập một Ủy ban trước Ứng cử, gồm 2 thành viên quản trị xem xét, đăng ký bài nào ứng cử 3 ngày đến hết 1 tuần sau thì mới chính thức ứng cử, bài nào sơ sài thì từ chối. Giống như việc phải ngăn chặn trước ngay từ đầu những bài thế này. (Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Kamen Rider (loạt phim), Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Bão Winnie (1997))

_Đưa ra qui định khắt khe là đối với bài BVT, BVCL,... biên dịch thì phải Lưu trữ link, như một điều kiện.

_Người đã đặt phiếu chống phải có trách nhiệm chuyển thành phiếu thuận nếu yêu cầu họ đặt ra đã thỏa mãn, vì xóa phiếu chống nhưng làm lơ để người ứng cử thiếu phiếu mà thất cử đây cũng là kiểu phiếu chống, một loại "phiếu chống không lý do". Nó cũng khác gì tiếp tục chống.

_Dẹp bỏ ủy thác phiếu. Vì việc sửa bài là nhằm thuyết phục người đặt phiếu chống, từng người chống một với ý của họ, vì "chín người mười ý", chứ không thể nhận "phiếu chống kép" với quan điểm ảnh hưởng lẫn nhau, vì như thể không công bằng về mặt tâm lý cho người ứng cử. Nếu không có thời gian cho wiki thì nên nghỉ hẳn hoặc đừng tham gia các hoạt động này.

Tôi đặt ý kiến của mình ở đây thì ý kiến cũng chỉ là ý kiến đơn thuần, tôi đã dùng IP thì không muốn dùng thân phận thành viên để đặt phiếu, tôi không muốn cản ai hay thuận ai. Tất cả chỉ là ý kiến. Cảm ơn các bạn đã đọc. Giờ đã khuya, tôi phải trở về nhà rồi. Xin trân trọng. Ký tên: IP lang thang

 1.   Ý kiến Cũng tùy nội dung mà xem xét, nếu bài dạng kiến thức nền tảng, khó có cập nhật kiến thức mới thì có thể giữ sao, còn ngược lại nếu quá cũ so với thông tin hiện thời thì bỏ phiếu xem xét. Tuy nhiên, nên để quan điểm mở, tức là thành viên nào thấy cần thiết thì đánh giá lại bằng một cuộc phủ quyết.  A l p h a m a  Talk 03:56, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Ý kiến Đồng ý với Alphama, tùy theo từng bài viết. Keo010122talk to me 12:56, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Luận điểm 2.2: Bài viết cần có độ dày dặn (Cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.Sửa đổi

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Bạn Thiênđế98 dùng từ "dày dặn" của tôi, thì để tôi giải thích cụ thể.
  "Dày dặn" là khái niệm về bố cục với nội dung tốt. Ví dụ như bài Ketsuban chỉ có 3 đề mục, trong khi BVCL về nhân vật trò chơi điện tử Mario của tiếng Ý it:Mario (personaggio) (cùng thể loại, chủ đề, sao BVCL năm 2012) họ viết 7 đề mục cùng rất nhiều tiểu đề mục, với lượng thông tin vô cùng đồ sộ. Có thể đối tượng 2 bài khác nhau, nhưng để đạt BVCL của một chủ đề tương đồng, ít nhất bố cục cũng phải đạt một ngưỡng nào đó. Đó là tôi còn chưa muốn nói bố cục năm 2012 có thể đã là lỗi thời. Ví dụ khác như tôi chia sẻ bên facebook, bài Kem cuộn đạt BVT gần đây là một bài mở rộng thêm rất nhiều thông tin, nguồn tham khảo và cả đề mục, so với bài viết khá xoàng bên tiếng Anh en:Stir-fried ice cream. DangTungDuong (thảo luận) 08:13, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Chân thành cảm ơn bạn DangTungDuong đã có định nghĩa rõ ràng hơn cho nội dung này.-- ✠ Tân-Vương  08:20, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Bài được chọn thì tất nhiên nó phải có cấu trúc tỉ mỉ hơn rồi. Đó là khác biệt của bài viết tốt hay chọn lọc với những bài bình thường. Không có cấu trúc tốt hơn thì không được. Mà giữa các bài viết tốt cùng chủ đề thì cũng nên giống nhau Suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng biết đặt tên là gì thiệt chán hết sức (thảo luận) 08:51, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Tiêu chí của BVCL có quy định:"(b) hoàn chỉnh: không bỏ sót một sự kiện hay chi tiết hoặc địa điểm chính nào trong phạm vi của chủ đề". Bên cạnh đó, dù không cụ thể, BVT cũng có quy định về tiêu chuẩn "(a) Đề cập đến các khía cạnh chính của chủ đề". Vậy nên nếu phần dịch thuật thua kém khá nhiều so với các bài bên các ngôn ngữ khác liệu có đáng để được xem là "hoàn chỉnh", là "đề cập đến các khía cạnh chính của chủ đề" không? Kenno (thảo luận) 16:19, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không đồng ýSửa đổi

 1.   Chưa đồng ý Tất cả bài viết nào đạt được tiêu chí như quy định về BVCL là được chứ không phải so sánh với bài viết CL/BVT khác để làm thước đo.  A l p h a m a  Talk 03:58, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Chưa đồng ý Như đã thảo luận rất nhiều, có những bài viết mang tính đặc thù. Việc bó hẹp vào các đề mục góp phần loại bỏ các bài viết có khi thành viên viết rất tốt chưa thật sự khách quan và giúp Wikipedia tiếng Việt phát triển.-- ✠ Tân-Vương  12:41, ngày 16 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Chưa đồng ý Không thể áp dụng một cách máy móc và bảo thủ giống nhau với mọi chủ thể, cần áp dụng theo quy chuẩn BVT và BVCL được xây dựng/ áp dụng. Chỉ cần chủ thể được đề cập đầy đủ nội dung mà người phủ quyết không nêu ra được là thỏa mãn, các chủ đề khác mà chủ thể không có hoặc không tồn tại thì nghiễm nhiên không cần đề cập. Không nên bảo thủ vào một cấu trúc nhất định, làm suy yếu sự sáng tạo. Tôi sẽ minh họa cho dễ hiểu với ba trường hợp cùng là phim Nhật, cùng thuộc phạm trù điện ảnh, cùng là BVCL: Người tiễn đưa (phim 2008), Your Name – Tên cậu là gì?, Katsudō Shashin. Nacdanh (thảo luận) 13:54, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Chưa đồng ý Giống như mọi người đã nói ở trên. Không thể áp dụng quá khuôn mẫu như vậy được, như vậy bài viết thiếu sự sáng tạo, đôi khi còn gây rạp khuôn quá mức. Mỗi bài viết đều nói một chủ thể khác nhau, nó có những sự khác biệt riêng nên không thể áp dụng cấu trúc bài cho nó, nếu cấu trúc ấy không phù hợp. Đặc biệt là những bài đặc biệt so với những bài trong cùng chủ đề liên quan. Thiện Hậu (thảo luận) 08:45, ngày 18 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Luận điểm 2.3: Luận điểm cho rằng dung lượng bài viết (ngắn) nên không thể chấp nhận.Sửa đổi

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Dài-ngắn phải nói rõ như thế nào, vì những bài không có khả năng mở rộng thì lý do này không được chấp nhận, ngược lại những bài chủ đề phổ thông thì bài quá ngắn không thể nào đạt. DangTungDuong (thảo luận) 08:22, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không đồng ýSửa đổi

 1.   Chưa đồng ý Có những chủ thể không thể nào ép buộc bài viết dài hơn, ví dụ như những chủ thể độc đáo, ngoại thường trong nhóm các chủ thể cùng loại, nên lượng thông tin sẽ rất ít ỏi. Đồng ý với luận điểm này thì đã vô tình ngăn chặn một số bài viết ngắn làm BVCL, so với tiêu chuẩn hiện hành. Mục dung lượng ghi rõ Nó tập trung vào chủ đề chính mà không đi sâu vào những chi tiết không cần thiết., việc bài thêm một số lượng byte cho "Dài" thêm thì với các thành viên có kinh nghiệm không khó gì, có những vấn đề yêu cầu về độ dài làm cho bài rườm rà đi. Trong tiêu chuẩn cũng có mục hoàn chỉnh: không bỏ sót một sự kiện hay chi tiết hoặc địa điểm chính nào trong phạm vi của chủ đề;, tôi thấy nếu đã hoàn chỉnh rồi mà bài viết vẫn ngắn thì không phải lỗi người viết mà nguyên do là vì chủ thể có ít thông tin và việc này Wikipedia làm sao kiểm soát được? Tôi giữ quan điểm của mình trong thảo luận là bài dù ngắn nhưng đầy đủ thông tin thì tôi không phản đối, dù ở cấp BVT hay BVCL.-- ✠ Tân-Vương  00:52, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Chưa đồng ý Mình nghĩ không cần thiết cho lắm! Giống như ý kiến trên, đầy đủ thông tin là được và cũng như đối chiếu với trang Wiki mà người viết đã dịch để đảm bảo. Mình hoàn toàn có thể làm cho tất cả các bài viết mình dùng để dự thi (với lượng từ trung bình 270 từ) có lượng từ gấp đôi. Cái mình muốn nói là rườm rà, dài dòng quá thứ nhất là làm cho người đọc mệt mỏi, thứ nhì là khiến người đọc thấy chán và cuối cùng là làm hao tốn dung lượng của Wiki; Để giảm mức dung lượng không cần thiết thì phần lớn người dùng viết về bản thân mình trên trang người dùng của họ đều bị xóa, vậy thì cho phép mình hỏi, lượng dung lượng tiết kiệm được từ việc này là để làm cho các BVT/BVCL dài ra khi chính nó đã đầy đủ thông tin??? Next!!! 09:22, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 3.   Chưa đồng ý Đồng ý với ThiênĐế98. Keo010122talk to me 13:01, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Chưa đồng ý Không thể hiểu nổi thế nào là bài viết ngắn, chủ thể chỉ cần đề cập đầy đủ nội dung mà người phủ quyết không thể nêu ra là nghiễm nhiên đầy đủ. Chỉ cần người phủ quyết không thể tìm thấy nội dung thiếu/nội dung không tồn tại/nội dung chưa từng xuất hiện là nghiễm nhiên bài viết đã đề cập đầy đủ và bao quát mọi khía cạnh. Đề nghị cấm những thành viên phá hoại theo hình thức nói bài ngắn mà không nêu ra chủ đề còn thiếu của bài.Nacdanh (thảo luận) 13:59, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Chưa đồng ý Đồng ý với anh ThiênĐế98, mỗi chủ thể trong bài viết đều khâc nhau nên việc ngắn dài sẽ phụ thuộc vào chủ thể đó được nhắc đến thế nào trong xã hội và lượng thông tin nhắc đến chủ thể đó bao nhiêu. Bản thân quy định tiêu chuẩn BVT/BVCL không đề cập đến bài dài ngắn thế nào mới được ứng cử nên việc đưa lí do này để phản đối đề cử mà không nói rõ ra là thông tin thiếu chỗ nào là điều khó chấp nhận. Thiện Hậu (thảo luận) 08:59, ngày 18 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý KIẾN KHÁCSửa đổi

 1. Đừng có trách người ta sao viết bài ngắn ứng cử, mình viết bài dài không có ai vào cả, cho nên mình tiếc công sức, nên mình viết bài ngắn thành thói quen để nhỡ khi thất cử cũng đỡ tiếc công sức. mình vẫn còn viết bài để ứng cử nhưng viết vui chơi thôi chứ không phải viết với tinh thần cống hiến và thi đua như trước nữa. đậu ứng cử cũng được rớt ứng cử cũng được chả còn buồn nữa.WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
 2. Tôi nghĩ vấn đề phụ thuộc vào nội dung mà bài viết có chất lượng hay không chất lượng mà thôi. Để xét bài ứng cử thì nên là dựa trên một nhóm các tiêu chuẩn khác nhau, sẽ toàn diện và khách quan hơn LuanNguyen (M.A) 06:56, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)
  Chào bạn LuanNguyen (M.A) hiện tại Wikipedia chúng ta chỉ có tiêu chuẩn chung cho tất cả các dạng bài. Dù có tồn tại, tuy vậy tiêu chuẩn lại lỗi thời và có các luận điểm chưa hắn sai - đúng nhưng không nằm trong quy định. Việc này sẽ gây khó cho các thành viên mới tham gia đề mục ứng cử BVT và BVCL, khi chỉ cần 1 trong các luận điểm này được đưa vào phiếu chống thì biểu quyết đã thất bại, với lý do yêu cầu đồng thuận bầu chọn bài viết lên đến mức tuyệt đối là 100%. Biểu quyết này nhằm hỏi ý kiến các thành viên có đồng ý với các luận điểm trên hay không để chúng được đưa vào quy định, làm rõ cho các thành viên có ý định ứng cử các bài viết nắm rõ các yêu cầu khác có thể có trong một biểu quyết bầu chọn bài viết.- ✠ Tân-Vương  13:49, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Ngắn hay dàicó thể mở rộng hay không còn phụ thuộc vào chủ đề và lĩnh vực bài đề cập đến. Nếu đây là lĩnh vực mà khó có khả năng mở rộng thêm, khó kiếm tư liệu (về lĩnh vực khoa học tự nhiên là chủ yếu) thì bài ngắn khoảng 10k vẫn có thể xem xét lên BVT, lý do “bài ngắn” là không chấp nhận. Riêng trường hợp chủ đề/lĩnh vực được đề cập bởi nhiều nguồn kiểm chứng (Internet/báo chí/hàn lâm/...) mà đã được thẩm định là hoàn toàn có khả năng mở rộng (chí ít là tối thiểu bằng bản gốc, nếu được xác định là bài dịch) thì lý do bài ngắn là hợp lệ. — MessiM10 13:23, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  CVQT Đó cũng là lý do tôi phản đối lập luận này trong biểu quyết vì sẽ có một số trường hợp gây khó khăn không thể nào khắc phục cho người ứng cử, hiện tại quy định của chúng ta là đồng thuận 100%, tức có 1 lá phiếu chống đồng nghĩa kết quả biểu quyết đã rõ.-- ✠ Tân-Vương  13:49, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Cái này mình nghĩ nên đi theo tiêu chuẩn hiện tại của BVCL về tính hoàn thiện. Nếu bài ngắn đáp ứng tiêu chí thì chả sao, còn không thì phải xem xét lại. Kenno (thảo luận) 16:23, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Mình đồng quan điểm với bạn Phattainguyen23, bản thân Wikipedia Tiếng Việt đa số các bài viết BVCL của chúng ta đa số đều là các bài về chủ đề có nguồn thông tin rộng, vì thế bài dài và nhiều nội dung. Và các chủ đề ít quan tâm bài ngắn thì chưa bao giờ làm BVCL. Bên Wikipedia Tiếng Anh quy định làm BVCL và BVT của họ rất chi tiết và không có quan điểm bảo thủ liên quan đến việc bài nội dung ngắn hay dài, chỉ cần bài đạt được những tiêu chí là được làm BVCL và BVT cho dù nội dung của nó ra sao. Vì thế bên họ có rất nhiều bài có Sao nhưng nội dung thì rất khác nhau. Mình có thể dẫn chứng sang bên Wikipedia Tiếng Anh ở đây: bài en:Sutton Hoo Helmet (sculpture) hiện đang lên trang chính Wikipedia tiếng Anh. Chỉ có 2 đề mục và nội dung của nó thì tương đương với những bài viết về tác phẩm điêu khắc khác (còn lại là tham khảo với tài liệu khoa học), độ dài của nó thậm chí còn ít hơn bài Ketsuban (Pokémon) mà mọi ngưòi tranh cãi nhiều tuần qua, vẫn được làm BVCL vì nội dung của nó đã mở rộng hết mức và vì chủ thể của nó chỉ có những thông tin như vậy thôi. Anh DangTungDuong nên tham khảo bên Wikipedia Tiếng Anh để có cái nhìn rõ hơn về thế nào là BVCL/BVT. Từ đó rút ra những kinh nghiệm khi xác định bỏ phiếu cho một bài viết nào đó cho dù nội dung ngắn dài ra sao. Quan điểm của em cũng giống như các anh ThiênĐế98 và một số thành viên khác đã nói ở trên là nếu bài đáp ứng được quy định ứng cử thì bài ngắn được làm BVCL và BVT không có gì phải nghi ngờ cả. Thiện Hậu (thảo luận) 16:10, ngày 20 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

III. NỘI DUNG THỨ BASửa đổi

PHẦN III. Phương thức tuyên bố vô hiệu một lá phiếu
Tuyên bố phiếu vô hiệu theo các tiêu chuẩn ở mục I và một số ngoại lệ.

Có 3 thành viên có công cụ quản lý cho rằng phiếu này vô hiệuSửa đổi

Có 3 thành viên tự động xác nhận cho rằng phiếu này vô hiệu, trong đó có 1 thành viên có công cụ quản lýSửa đổi

 1.   Đồng ý 3 thành viên không phải là ít, nhưng tôi nghi ngờ vào chất lượng và kinh nghiệm của 3 thành viên đó. Kể cả các BQV đôi lúc cũng nhầm lẫn, nên việc này cần phải cụ thể hơn. Tốt nhất, nên để 3 thành viên "không tham gia bỏ phiếu" vào đánh giá, vì họ sẽ có cái nhìn khách quan hơn. DangTungDuong (thảo luận) 08:14, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý tôi đồng ý 2/3 thành viên kia thành viên:Nguyễn An Khang

Sử dụng cả hai cách trên, tùy trường hợpSửa đổi

 1.   Đồng ý Đề phòng các trường hợp khác như không có đủ 3 thành viên có công cụ (hoàn toàn có thể xảy ra).-- ✠ Tân-Vương  00:54, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý. Anewplayer (thảo luận) 05:13, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý sử dụng tùy từng trường hợp đối với 2 cách trên LuanNguyen (M.A)nhắn tin LuanNguyen (M.A) 06:59, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Đồng ý Nên tùy vào trường hợp vì không phải biểu quyết nào cũng có đủ 3 người có công cụ để xử lý vụ việc. Thiện Hậu (thảo luận) 10:06, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Đồng ýLengkeng91 04:02, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 6.   Đồng ý Keo010122talk to me 13:02, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý KIẾN KHÁCSửa đổi

 1.   Ý kiến Phải xác định dựa trên quy định cụ thể đã có, chứ không phải cứ thành viên/BQV cho rằng là xong.  A l p h a m a  Talk 03:59, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cái này bác A nói đúng, cứ chiếu theo quy định là làm, những người bỏ phiếu có kinh nghiệm và am hiểu về chủ đề là tốt nhất. DangTungDuong (thảo luận) 09:22, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Ý kiến Đồng ý với hai cách trên nhưng những người quyết định vô hiệu lá phiếu cần nêu rõ và chứng minh lý do vô hiệu lá phiếu. Nếu không chứng minh được thì không thể vô hiệu một lá phiếu.Nacdanh (thảo luận) 14:06, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

IV. NỘI DUNG THỨ TƯSửa đổi

PHẦN IV. Thời gian xử lý, tuyên bố vô hiệu một lá phiếu

Ngay trong biểu quyếtSửa đổi

 1.   Đồng ý Vì yêu cầu đòi hỏi đồng thuận 100%, nên khi một biểu quyết đã có phiếu chống thì các thành viên khác bị ảnh hưởng là biểu quyết đã ngã ngũ, họ không tham gia biểu quyết vì kết quả dường như đã đoán trước được. Tôi cho rằng nên xử lý thẩm định ngay trong biểu quyết bầu chọn bài viết để việc thẩm định mang tính kịp thời.-- ✠ Tân-Vương  00:56, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý. Nên giải quyết luôn. Anewplayer (thảo luận) 05:17, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Xử lý ngay khi có kết quả biểu quyết LuanNguyen (M.A)nhắn tin LuanNguyen (M.A) 07:00, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Đồng ý viết ngay dưới phiếu đó luôn Lengkeng91 04:05, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 5.   Đồng ý Càng nhanh càng tốt. KhaiDo (thảo luận) 14:13, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6.   Đồng ý đồng ý thảo luận quên ký tên này là của Nguyễn An Khang (thảo luận • đóng góp).
 7.   Đồng ý Thường là như vậy, và mình cũng đồng ý. Keo010122talk to me 13:03, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 8.   Đồng ý Đồng ý. Tôi muốn bổ sung thêm đối với thành viên phủ quyết trây ỳ và không tiếp tục nhiệt tình quan đến những sửa đổi đáp ứng thì nên cấm hoạt động một thời gian.Nacdanh (thảo luận) 14:08, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 9.   Đồng ý Phải xử lí ngay vì phiếu chống sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều. Thiện Hậu (thảo luận) 14:28, ngày 21 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sau biểu quyếtSửa đổi

Ý KIẾN KHÁCSửa đổi

V. NỘI DUNG THỨ NĂMSửa đổi

PHẦN V. Xử lý thành viên Ứng cử lạm dụng quy trình khiếu nại tuyên bố vô hiệu phiếu và thành viên có phiếu bị tuyên bố vô hiệu

Không xử lý thành viên Ứng cử lạm dụng quy trình khiếu nại, thành viên có công cụ tuyên bố không giải quyết yêu cầu khiếu nại; Không xử lý thành viên có phiếu bị tuyên vô hiệuSửa đổi

 1.   Đồng ý Cách này xem ra nhân văn nhất trong các trường hợp, tuy vậy cẩn thận cả hai chủ thể trên có thể đều có lạm dụng.-- ✠ Tân-Vương  00:58, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý không xử lý nhưng nên lưu ý những thành viên như thế, để xem vào lần đề cử tiếp theo thế nào, chứ lần đầu mà phạt liền cũng hơi nặng tay Lengkeng91 02:02, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)

Thực hiện tạm khóa tài khoảnSửa đổi

Như thường lệ trong quy định cấmSửa đổi

Cấm lần đầu tiên 1 tuần và tăng tiếnSửa đổi

 1.   Đồng ý Mình nghĩ như thế này, đã lạm dụng tức là đã có mục đích xấu từ trước, do vậy cần mạnh tay để thành viên ấy không tái phạm nữa! Next!!! 09:27, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 2.   Đồng ý Đồng ý với những trường hợp quá rõ ràng, đối với trường hợp mập mờ có thể được xét thẩm định lần 2.Nacdanh (thảo luận) 07:58, ngày 19 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Việc lạm dụng này đã khẳng định thành viên này không có thiện ý trong ứng cử, cần cấm. Thiện Hậu (thảo luận) 03:20, ngày 26 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý KIẾN KHÁCSửa đổi

 1. Tôi cho rằng, về cơ bản nếu phát hiện sự can thiệp không hợp lý, vẫn nên có một hình thức nhắc nhở, mới đảm bảo công bằng LuanNguyen (M.A)nhắn tin LuanNguyen (M.A) 07:02, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Chào bạn LuanNguyen (M.A) Trên thực tế thì việc không có hình thức tạm khóa tài khoản thường đi đôi với việc nhắc nhở ạ.-- ✠ Tân-Vương  13:50, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. vẫn không rõ những hành vi thế nào gọi là "lạm dụng quy trình khiếu nại tuyên bố vô hiệu" nên không bỏ phiếu được Lengkeng91 04:12, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)
  Chào bạn Lengkeng91, hành vi "lạm dụng" dùng trên Wikipedia tiếng Việt thường chỉ việc "cố tình lẩn quẩn với hệ thống", tức là việc lặp đi lặp lại nhiều lần hành động. Ở đây nhắc đến việc người khiếu nại gặp bất kỳ phiếu chống nào cũng khiếu nại, dù có khi phiếu chống đó có lý do rõ ràng và hợp lý nhưng không chịu sửa đổi theo ý kiến từ lá phiếu.-- ✠ Tân-Vương  04:17, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  ra là vậy, vậy m nghĩ b ThiênĐế98 nên chuyển mục PHẦN VII. Quyền khiếu nại kết quả thẩm định "tuyên bố vô hiệu" lá phiếu lên trước mục này, riêng mình đã bỏ phiếu mục dưới là ko cho khiếu nại rồi Lengkeng91 04:29, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  À không, nói rõ hơn là người ứng cử bài viết có yêu cầu khiếu nại, thẩm định lá phiếu chống nhưng thực hiện nhiều lần và có nhiều lần vô lý, vậy gọi chung là lạm dụng đó bạn Lengkeng91. Nếu giải thích rõ hơn thì hai phần này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau nên mình không thể chuyển mục như bạn đề xuất được.-- ✠ Tân-Vương  04:33, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  vay b phai ghi them vao la nguoi ung cu bai viet de muc nay ro rang hon, moi nguoi do thac mac nhu minh Lengkeng91 05:36, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)
  Đã chỉnh sửa theo ý kiến từ bạn Lengkeng91.-- ✠ Tân-Vương  05:41, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
  mình đã cho ý kiến ở trên Lengkeng91 02:02, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 3. Tôi không hiểu thế nào là lạm dụng, nếu ba thành viên tuyên bố vô hiệu thì một ví dụ đơn giản là năm 2016 tôi đã tải một số ảnh lên vi.wiki và được một số BQV hoặc cựu BQV không cùng quan điểm đến khi một BQV khác là Trần Nguyên Minh Huy giải thích thì tôi mới có được sự công nhận, khá nhiều BQV còn không nắm rõ quy định của vi.wiki chứ chưa cần đả động đến 3 thành viên thẩm định vô hiệu.Nacdanh (thảo luận) 14:17, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chào bạn Nacdanh, tôi xin lỗi về sự thiếu rõ ràng của đề mục và xin giải thích rõ về đề mục này đến bạn. Mục này biểu quyết về xử lý các thành viên lạm dụng quy trình thẩm định phiếu: tức thành viên Ứng cử liên tục yêu cầu thẩm định phiếu chống dù phiếu đó hợp lý và không có vấn đề tranh cãi. Mục này biểu quyết để tránh vấn đề nảy sinh khi một số thành viên có thể yêu cầu liên tục thẩm định, vì quy định không cấm. Điều này sẽ sinh ra rắc rối không cần thiết, thậm chí hỗn loạn vì Wikipedia tiếng Việt không có cơ chế phòng ngừa "rủi ro".-- ✠ Tân-Vương  14:22, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
ThiênĐế98, tôi nghĩ nên có lần xét lại một lần nữa với thành viên thẩm định mới hoặc mở rộng số lượng thành viên thẩm định ở lần hai này. Nếu sau lần 2 thẩm định mà thành viên vẫn tiếp tục thì hãy xem xét đến bước xử lý, còn trước khi xử lý thì nên có thư nhắc nhở nếu không hiệu quả hãy xét.Nacdanh (thảo luận) 14:47, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nacdanh, về ý kiến của bạn thì đã có mục ở dưới, hỏi ý kiến cộng đồng về vấn đề có cho thẩm định lại kết quả thẩm định phiếu hay không. Còn về tạm khóa tài khoản nếu lạm dụng áp dụng cho các trường hợp yêu cầu thẩm định phiếu hàng loạt nhưng không có lý do cụ thể và diễn ra dai dẳng, không phải cứ một lần yêu cầu thẩm định không thành hay một lần bỏ phiếu nhưng bị tuyên vô hiệu là áp dụng xử lý.-- ✠ Tân-Vương  14:58, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
Những trường hợp hiển nhiên thì không bàn, ý tôi là nhấn mạnh về những trường hợp chưa rõ/mập mờ và cần làm rõ hơn.Nacdanh (thảo luận) 15:07, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
Những trường hợp chưa rõ thì sẽ không vướng vào phần đề mục này, vì phần này chỉ nhắm đến các thành viên cố ý lạm dụng rõ rệt.-- ✠ Tân-Vương  15:15, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

VI. NỘI DUNG THỨ SÁUSửa đổi

PHẦN VI. Khi nào tiến hành thẩm định "(Các) phiếu quyết định"?

Chỉ thẩm định phiếu khi thành viên ứng cử đề nghị hoặc trường hợp thành viên ứng cử vắng mặt với kết quả đóng biểu quyết là thất bại.

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Là người đề xuất nội dung trên.-- ✠ Tân-Vương  00:57, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý. Anewplayer (thảo luận) 05:24, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ýLengkeng91 04:15, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 4.   Đồng ýKien1980v (thảo luận) 10:12, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Đồng ýElouise (thảo luận) 08:57, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6.   Đồng ý, đồng ý hết thành viên :Nguyễn An Khang
 7.   Đồng ý đồng ý nhưng trước khi thẩm dịnh nên thông báo trước cho thành viên phủ quyết để họ xem xét nên thay đổi phiếu hay tiếp tục giữ và sẵn sàng lập luận trong với 3 thành viên thẩm định.Nacdanh (thảo luận) 14:18, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 8.   Đồng ý Hoàn toàn đồng ý với các ý kiến trên. Thiện Hậu (thảo luận) 15:30, ngày 20 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không đồng ýSửa đổi

Ý KIẾN KHÁCSửa đổi

VII. NỘI DUNG THỨ BẢYSửa đổi

PHẦN VII. Quyền khiếu nại kết quả thẩm định "tuyên bố vô hiệu" lá phiếu

Không cho khiếu nạiSửa đổi

 1.   Đồng ý Kết quả bỏ phiếu đã theo một quy trình khách quan, nghiêm ngặt nêu trên, do đó không nên mở rộng việc khiếu nại đối với một quy trình này, khiến rắm rối và phức tạp. LuanNguyen (M.A)nhắn tin LuanNguyen (M.A) 07:06, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý không vì đã làm đúng quy trình như trên mới tuyên bố vô hiệu rồi Lengkeng91 04:17, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 3.   Đồng ý Tránh phiền phức phát sinh.-- ✠ Tân-Vương  14:58, ngày 26 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cho khiếu nại một lần, các thành viên khác lần đầu thẩm định tham gia thẩm địnhSửa đổi

 1.   Đồng ý tôi nghĩ cần một lần nữa đối với trường hợp mập mờ, có thể thay đổi người thẩm định mới hoặc mở rộng thêm số lượng người thẩm định. Một ví dụ là trường hợp tôi đăng ảnh lên vi.wikipedia năm 2016, khi đó có BQV và cựu BQV không cùng quan điểm, chỉ đến khi BQV Trần Nguyên Minh Huy giải đáp thì tôi với được công nhận. Trường hợp đó có thể không liên quan đến vựic ứng cử bài nhưng có thể xem xét để thấu đáo trong cahs giải quyết.Nacdanh (thảo luận) 14:26, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Nên cho khiếu nại một lần để xác minh rõ ràng hơn, đặc biệt là tránh bị oan đối với các trường hợp không rõ ràng. Thiện Hậu (thảo luận) 03:24, ngày 26 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý KIẾN KHÁCSửa đổi

VIII. NỘI DUNG THỨ TÁMSửa đổi

PHẦN VIII. Xử lý hành vi chống đối các kết quả tuyên phiếu vô hiệu

Tạm khóa tài khoản tăng tiến theo quy định cấmSửa đổi

 1.   Đồng ý với mức độ này LuanNguyen (M.A)nhắn tin LuanNguyen (M.A) 07:05, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Tương tự như dịch máy hay phá hoại, cũng cần tăng mức xử lý đối với những trường hợp như thế này. Thiện Hậu (thảo luận) 10:09, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Lengkeng91 04:20, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)

Tạm khóa tài khoản ít nhất 1 tuầnSửa đổi

Ý KIẾN KHÁCSửa đổi

 1.   Ý kiến Trước khi cấm phải có giải thích rõ ràng thành viên hiểu vì sao lá phiếu vô hiệu ở không gian thảo luận của thành viên đó (ít nhất 1 lần), nếu thành viên chống đối mới cấm.  A l p h a m a  Talk 04:02, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Ý kiến Cần nhắc nhở thành viên, nếu họ tiếp tục sau lời nhắc thì xem xét đến bước này.Nacdanh (thảo luận) 14:27, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

IX. NỘI DUNG THỨ CHÍNSửa đổi

PHẦN IX. Đối tượng thành viên được mời bằng tay đến thẩm định bài viết

1.Các thành viên đã tham gia ý kiến, bỏ phiếu ở tất cả các biểu quyết đang mở vào thời điểm khiếu nại lá phiếu

2.Các thành viên có công cụ quản lý cộng đồng trao có hoạt động trong 1 tháng gần nhất

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Là người đề xuất, dĩ nhiên tôi đồng ý với nội dung trên.-- ✠ Tân-Vương  00:53, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý tôi đồng ý LuanNguyen (M.A)nhắn tin LuanNguyen (M.A) 07:04, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Không còn gì để nói ngoài đồng ý Next!!! 09:29, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 4.   Đồng ý Lengkeng91 04:23, ngày 14 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 5.   Đồng ý Đồng ý. Thậm chí nên dùng bot để mời nữa, Wikipedia cần thành viên hoạt động thường xuyên và sôi nổi.  A l p h a m a  Talk 04:00, ngày 15 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6.   Đồng ý ngoài hai đối tượng trên thì nên gửi thư mời đến các cá nhân tham gia các chủ đề có liên quan vì cần người hiểu chuyên môn.Nacdanh (thảo luận) 14:31, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7.   Đồng ý Đồng ý với đề xuất trên. Thiện Hậu (thảo luận) 14:17, ngày 21 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không đồng ýSửa đổi

Ý KIẾN KHÁCSửa đổi