001-teacher.svg

Bùi Phúc Trạch là tên "cúng cơm" của tôi - một giáo viên sinh học, Hà Nội. Có thể có nhiều ý kiến khác nhau về "động cơ" tôi tham gia Vi.Wikipedia, nhưng nguyên nhân chủ yếu là khi tra cứu các trang hay bài để dạy học, tôi luôn nghĩ: "Tại sao nước người có mà mình không có!"

Mong các bạn yêu thích môn sinh học sẽ hiểu biết thêm qua các chia sẻ ở đây và chúc bạn nào là thí sinh sẽ thi tốt.