Trang chính Dự án hoặc lưu trữ Đóng góp của tôi  
 LED digit 8.pngLED colon.pngLED digit 0.pngLED digit 7.pngLED pm.png
18 tháng 2 năm 2020
Ngày tháng và UTC hiện tại (làm mới)
Wikipedia:Quyền tác giả

Hello. I'm just a little boy in this big big world.
Có thể gặp tớ tại facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100035493891003

Twice in a showcase on April 9, 2018 (2).jpg


Phattainguyen23
Giới tínhNam
Sở thích
Nhạc ưa thích
Màu ưa thích
  Xám
Tổng số sửa đổiChưa kiểm tra
Độ nghiện WikipediaChưa kiểm tra

Bang Chan (Stray Kids) Kang Daniel