Mở trình đơn chính

Wikipedia:Wikipedia emperor of the year 2019

Danh hiệu Wikipedia emperor of the year 2019 sẽ được trao cho thành viên có nhiều đóng góp bậc nhất cho nội dung chất lượng và là người chiến thắng cuối cùng của cuộc xét tuyển 2019.

Dưới đây là thống kê năm 2019 các đóng góp BVT, BVCL, DSCL và thành viên liên quan. Chưa hết năm, còn gần 2 tháng, dữ liệu vẫn đang cập nhật. Dữ liệu đến ngày 11/11/2019.

STT Thành viên Tổng sửa đổi (toàn thời gian) Crystal128-services.svg Bài viết chọn lọc Crystal Clear action bookmark Silver.png Bài viết tốt Text-x-authors Gion.svg Danh sách chọn lọc Symbol question.svg Bạn có biết Barnstar (chỉ thống kê tham khảo)
-
2019
- 16 47 26 96 -
001 Trần Nguyễn Minh Huy 57.000 0 0 1 0 0
002 ThiênĐế98 45.000 4 11 0 26 4
003 DangTungDuong 36.000 0 6 1 1 1
004 Quenhitran 28.300 1 1 1 0 0
005 Damian Vo 28.000 0 2 2 0 0
006 Mintu Martin 25.000 2 3 3 15 4
007 DoraMoon 22.400 0 1 1 0 0
008 Paris 20.000 0 0 1 0 0
009 Hoccachhoc 17.000 0 0 1 0 0
010 Ledinhthang 15.000 2 0 0 2 2
011 Đông Minh 11.000 0 0 1 12 2
012 Phattainguyen23 10.000 0 3 3 3 3
013 Earthandmoon 9.100 1 0 0 0 0
014 Nacdanh 9.000 0 1 0 2 2
015 Beyoncetan 8.000 0 1 0 1 0
016 Thienhau2003 6.000 0 0 0 5 4
017 VMQ123 5.800 2 7 1 0 2
018 5.200 1 0 1 0 0
019 Callmelouise 4.000 0 1 0 0 1
020 Lion tiger leopard 3.500 0 1 0 0 0
021 Mongrangvebet 3.400 0 3 1 5 5
022 Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) 3.300 0 2 2 9 3
023 Cyborg002 3.000 0 1 0 0 0
024 Nguyễn Hoài Phương 2.800 1 0 0 0 0
025 Justice,ScienceandFree 2.500 0 1 1 1 2
026 Huydang2910 2.400 1 0 0 1 1
027 Nguynkimsn2003 2.200 0 0 1 0 0
028 Nikki281196 600 0 0 1 0 0
029 Rémy Lee 500 1 0 0 1 1
030 Bài viết chọn lọc 500 0 1 0 5 4
031 Bài viết tốt 500 0 1 0 5 1
032 Danh sách chọn lọc 400 0 0 3 2 0

Chú thích: Thành viên có tên trong danh sách này là người có ít nhất 1 BVCL, 1 BVT, hoặc 1 DSCL.

Thời gian 2019 còn gần 2 tháng nữa, vẫn còn kịp để chạy đua và đánh bại đối thủ.

Vòng Sơ khảo thứ I (11/10)

Kết quả tạm thời vòng Sơ khảo:

 • Cột BVCL: ThiênĐế98Mintu Martin cao nhất, đồng 4:4 ; cả hai thỏa mãn yêu cầu ứng viên, chưa đạt yêu cầu tích lũy là 5 để đạt danh hiệu King of FA 2019.
 • Cột DSCL: Mintu Martin đánh bại Phattainguyen23 và Danh sách chọn lọc, đứng đầu Bảng DSCL với tỉ số 5:3,3 ; đạt yêu cầu tích lũy là 5. Tạm thời đã là King of FL 2019.
 • Cột BVT: ThiênĐế98 tuyệt đối với 11 BVT. Tạm thời là King of GA 2019.
 • Cột BCB: cột này thống kê để tính thêm điểm nếu các đối thủ bằng điểm, đây đã tách thành Danh hiệu độc lập với danh hiệu Emperor of the year.

Vòng Sơ khảo thứ II (18/10)

Kết quả tạm thời vòng Sơ khảo II (thống kê lại, loại trừ nhầm lẫn do đề cử thay thành viên):

 • Cột BVCL: ThiênĐế98 cao nhất 4 BVCL; chưa đạt yêu cầu tích lũy là 5 để đạt danh hiệu King of FA 2019. Hiện tại không có đối thủ.
 • Cột DSCL: Mintu Martin, Phattainguyen23 và Danh sách chọn lọc, đồng Bảng DSCL với tỉ số 3:3:3 ; chưa đạt yêu cầu tích lũy là 5. Tạm thời không ai là King of FL 2019.
 • Cột BVT: ThiênĐế98 tuyệt đối với 11 BVT. Tạm thời là King of GA 2019.

Vòng Xét điểm

3 King sẽ bước vào xét điểm, theo cách tính điểm của cuộc thi Cup wiki trong toàn bộ tích lũy của mình.

Bảng tính điểm
Bài viết
chọn lọc
Bài viết tốt Danh sách
chọn lọc
150 đ 50 đ 40 đ

Xếp tạm thời:

 1. ThiênĐế98: (4x150)+(11x50) + 100 điểm Danh hiệu King of GA 2019 = 1.250 đ (cao điểm nhất)

Danh hiệu cho các thành viên khác

Còn lại không đủ yêu cầu.

Cộng điểm bổ sung

 1. VMQ123 đóng góp cho 1 chủ đề chọn lọc (vừa ứng cử thành công) 9 BVT, 1 DSCL, 1 BVCL sẽ được cộng thêm 50% điểm số tất cả bài (gồm các bài đã cũ năm trước cũng được tính)
 2. HĐ đóng góp 3 BVT, 1 DSCL sẽ được cộng thêm 50% điểm số tất cả bài (gồm các bài đã cũ năm trước cũng được tính)

Chưa tính chủ điểm chọn lọc Đà Lạt

Hoạt động khiếu nại

Cho phép các thành viên kiểm tra số liệu và khiếu nại (khiếu nại trong Trang thảo luận)

Chú thích

 • Thời gian 2019 còn gần 2 tháng nữa, vẫn còn kịp để chạy đua và đánh bại đối thủ.

Thông tin bên lề

 • Phattainguyen23 đóng góp 1 chủ điểm chọn lọc
 • Chủ đề chọn lọc đóng góp 1 chủ đề chọn lọc
 • Huydang2910, Bdanh nhận được 1 giải thưởng từ meta

Bảng thống kê thứ haiSửa đổi

Nội dung dưới đây chỉ xem tham khảo, là bảng mở rộng toàn bộ thành tích của các thành viên có mặt ở bảng bên trên, không ảnh hưởng gì kết quả năm 2019. Lưu ý: Bảng thống kê không đầy đủ.

STT Thành viên Tổng sửa đổi (toàn thời gian)   Bài viết chọn lọc   Bài viết tốt   Danh sách chọn lọc   Bạn có biết Barnstar (chỉ thống kê)
- - - - - - - -
001 Trần Nguyễn Minh Huy 57.000 + + + + +
001 ThiênĐế 45.000 4 20 0 64 ?
001 DangTungDuong 36.000 + + + + +
001 Quenhitran 28.300 7 3 2 9 8
001 Damian Vo 28.000 + + + + +
001 Mintu Martin 25.000 7 5 5 + +
001 DoraMoon 22.400 0 1 1 2 6
001 Hoccachhoc 17.000 + + + + +
001 Ledinhthang 15.000 3 1 0 11 6
001 Đông Minh 11.000 0 0 1 10 4
001 Phattainguyen23 10.000 0 3 3 9 3
001 Nacdanh 9.000 0 2 0 4 4
001 Beyoncetan 8.000 ? ? ? ? ?
001 Thienhau2003 6.000 0 0 0 3 4
001 VMQ123 5.800 2 12 2 4 3
001 5.200 (14) 2 (14) ? ?
001 Callmelouise 4.000 0 1 0 1 1
001 Mongrangvebet 3.400 0 2 1 7 5
001 Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) 3.300 0 2 1 9 3
001 Cyborg002 3.000 0 1 0 17 0
001 Justice,ScienceandFree 2.500 0 1 1 1 2
001 Huydang2910 2.400 2 0 0 6 4
001 Nguynkimsn2003 2.200 0 0 1 3 1
001 Nikki281196 600 0 0 1 0 0
001 Rémy Lee 500 1 0 0 1 1
001 Bài viết chọn lọc 500 0 1 0 5 4
001 Danh sách chọn lọc 400 0 0 3 2 0

Nội dung chất lượng năm 2019Sửa đổi

Phân tích BVCLSửa đổi

Phân tích DSCLSửa đổi

Phân tích BVTSửa đổi