Wikipedia:Wikipedia emperor of the year 2019

----------------DỮ LIỆU ĐÃ ỔN ĐỊNH XIN ĐỪNG SỬA CHỮA----------------

Danh hiệu Wikipedia emperor of the year 2019 sẽ được trao cho thành viên có nhiều đóng góp bậc nhất cho nội dung chất lượng và là người chiến thắng cuối cùng của cuộc xét tuyển 2019.

Dưới đây là thống kê năm 2019 các đóng góp BVT, BVCL, DSCL và thành viên liên quan. Cập nhật lần cuối ngày 19/12/2019.

Tên "Thống kê viên": Wiki thành viên Liên minh hội (WTL), Q.Khải

Tình trạng trang: Thống kê xong

STT Thành viên Tổng sửa đổi (cập nhật 26/12/2019) Crystal128-services.svg Bài viết chọn lọc Crystal Clear action bookmark Silver.png Bài viết tốt Text-x-authors Gion.svg Danh sách chọn lọc Symbol question.svg Bạn có biết Barnstar (chỉ thống kê tham khảo-không có ý nghĩa xét tuyển)
-
36
- 18 55 28 116 -
001 Trần Nguyễn Minh Huy 58.000 0 0 1 0 0
002 ThiênĐế98 51.000 5 13 0 30 4
003 DangTungDuong 36.000 0 7 1 1 1
004 Damian Vo 28.600 0 2 2 0 0
005 Quenhitran 28.500 1 1 1 0 0
006 Mintu Martin 26.700 2 4 4 18 4
007 DoraMoon 24.800 0 1 1 0 0
008 Paris 19.900 0 0 1 0 0
009 Hoccachhoc 17.300 0 0 1 0 0
010 Ledinhthang 16.300 2 0 0 2 2
011 Đông Minh 12.900 0 0 1 19 2
012 Thienhau2003 10.800 0 0 0 5 4
013 Phattainguyen23 10.600 0 3 3 3 3
014 Nacdanh 9.900 0 1 0 4 2
015 Earthandmoon 9.100 1 0 0 0 0
016 CVQT 9.000 0 1 0 1 3
017 Beyoncetan 8.000 0 1 0 1 0
018 Minhhai 2000 6.100 0 1 0 2 2
019 Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) 6.000 0 2 2 9 3
020 VMQ123 5.800 2 7 1 0 2
021 5.200 1 0 1 0 0
022 Callmelouise 4.200 0 2 0 0 1
023 Mongrangvebet 4.200 0 3 1 7 5
024 Lion tiger leopard 3.500 0 1 0 0 0
025 Cyborg002 3.000 0 1 0 0 0
026 Nguyễn Hoài Phương 2.800 1 0 0 0 0
027 Keo010122 2.700 1 0 0 3 3
028 Justice,ScienceandFree 2.500 0 1 1 1 2
029 Huydang2910 2.500 1 0 0 1 1
030 Nguynkimsn2003 2.200 0 0 1 0 0
031 DoDung2001 1.500 0 0 1 0 0
032 Nikki281196 590 0 0 1 0 0
033 Bài viết tốt 580 0 2 0 5 1
034 Bài viết chọn lọc 570 0 1 0 5 4
035 Rémy Lee 530 1 0 0 1 1
036 Danh sách chọn lọc 400 0 0 3 2 0

Chú thích: Thành viên có tên trong danh sách này là người có ít nhất 1 BVCL, 1 BVT, hoặc 1 DSCL.

Vòng Sơ khảo thứ I (11/10)

Kết quả tạm thời vòng Sơ khảo:

 • Cột BVCL: ThiênĐế98Mintu Martin cao nhất, đồng 4:4 ; cả hai thỏa mãn yêu cầu ứng viên, chưa đạt yêu cầu tích lũy là 5 để đạt danh hiệu King of FA 2019.
 • Cột DSCL: Mintu Martin đánh bại Phattainguyen23 và Danh sách chọn lọc, đứng đầu Bảng DSCL với tỉ số 5:3,3 ; đạt yêu cầu tích lũy là 5. Tạm thời đã là King of FL 2019.
 • Cột BVT: ThiênĐế98 tuyệt đối với 11 BVT. Tạm thời là King of GA 2019.
 • Cột BCB: cột này thống kê để tính thêm điểm nếu các đối thủ bằng điểm, đây đã tách thành Danh hiệu độc lập với danh hiệu Emperor of the year.

Vòng Sơ khảo thứ II (18/10)

Kết quả tạm thời vòng Sơ khảo II (thống kê lại, loại trừ nhầm lẫn do đề cử thay thành viên):

 • Cột BVCL: ThiênĐế98 cao nhất 4 BVCL; chưa đạt yêu cầu tích lũy là 5 để đạt danh hiệu King of FA 2019. Hiện tại không có đối thủ.
 • Cột DSCL: Mintu Martin, Phattainguyen23 và Danh sách chọn lọc, đồng Bảng DSCL với tỉ số 3:3:3 ; chưa đạt yêu cầu tích lũy là 5. Tạm thời không ai là King of FL 2019.
 • Cột BVT: ThiênĐế98 tuyệt đối với 11 BVT. Tạm thời là King of GA 2019.

Vòng Sơ khảo thứ III (09/12)

Kết quả vòng Sơ khảo III:

 • Cột BVCL: ThiênĐế98 cao nhất 5 BVCL; đạt yêu cầu tích lũy là 5 để đạt danh hiệu King of FA 2019. Hiện tại không có đối thủ.
 • Cột DSCL: Tạm thời không ai là King of FL 2019.
 • Cột BVT: ThiênĐế98 tuyệt đối với 12 BVT. Là King of GA 2019.

=>Chưa đầy 1 tháng nữa là hết năm, dựa vào kết quả hiện tại sẽ không có ai tranh được King of FA 2019King of GA 2019. Không ai có thể đạt được King of FL 2019 vì gần hết tháng mà hiện tại không ai ứng cử.

Nên tuyên bố chính thức:

Vòng Chung khảo

Thêm dữ liệu còn thiếu

Vòng Xét điểm

3 King sẽ bước vào xét điểm, theo cách tính điểm của cuộc thi Cup wiki trong toàn bộ tích lũy của mình.

Bảng tính điểm
Bài viết
chọn lọc
Bài viết tốt Danh sách
chọn lọc
150 đ 50 đ 40 đ

Đứng đầu:

 1. ThiênĐế98: (5x150)+(13x50) + 250 điểm Danh hiệu King of FA 2019 + 100 điểm Danh hiệu King of GA 2019 = 1.750 đ (cao điểm nhất)


Danh hiệu cho các thành viên khác

Còn lại không đủ yêu cầu.

Hoạt động khiếu nại

Cho phép các thành viên kiểm tra số liệu và khiếu nại (khiếu nại trong Trang thảo luận)

Thông tin bên lề

 • Phattainguyen23 đóng góp 1 chủ điểm chọn lọc
 • Chủ đề chọn lọc, Mintu Martin đóng góp 1 chủ đề chọn lọc
 • Huydang2910, Bdanh nhận được 1 giải thưởng từ meta

Nội dung chất lượng năm 2019Sửa đổi

Phân tích BVCLSửa đổi

Phân tích DSCLSửa đổi

Phân tích BVTSửa đổi

ChungSửa đổi