Wikipedia:Danh hiệu hoàng gia Wikipedia

Wikipedia-logo.png Danh hiệu hoàng gia Wikipedia
Emperor of the year.png Wikipedia:Wikipedia emperor of the year
*King of Featured content.png King of Featured Article
*King of Good Article.png King of Good Article
*King of Featured List.png King of Featured List
*King of DYK.png King of DYK
*King of News.png King of News
Wikipedia-logo.png Danh hiệu hoàng gia Wikipedia

Danh hiệu hoàng gia Wikipedia là danh hiệu thi đua được trao cho các thành viên đứng đầu wikipedia về đóng góp cho nội dung chất lượng hàng năm, cùng các nội dung khác. Đây là chương trình xem xét đánh giá thường niên của wikipedia để vinh danh thành viên cống hiến nhiều nhất cho nội dung chất lượng, đồng thời tạo động lực ganh đua cho các thành viên.

Toàn bộ chương trình là Xét tuyển chứ không phải Thi tuyển.

Các danh hiệu sẽ không Việt hóa mà giữ lại tiếng Anh - ngôn ngữ quốc tế, làm mô hình mẫu cho các wikipedia khác.

Các danh hiệu King/QueenSửa đổi

 1. Danh hiệu King of Featured Article hay King of FA sẽ trao cho ai có nhiều đóng góp nhất cho mục Bài viết chọn lọc. Gồm :
  1. King of Featured Article All Time (toàn thời gian): trao cho ai có nhiều Bài viết chọn lọc nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Featured Article {năm}: trao cho ai có nhiều bài Bài viết chọn lọc nhất {năm}
 2. Danh hiệu King of Good Article hay King of GA sẽ trao cho ai có nhiều đóng góp nhất cho mục Bài viết tốt. Gồm :
  1. King of Good Article All Time (toàn thời gian): trao cho ai có nhiều bài Bài viết tốt nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Good Article {năm}: trao cho ai có nhiều bài Bài viết tốt nhất {năm}
 3. Danh hiệu King of Featured List hay King of FL sẽ trao cho ai có nhiều đóng góp nhất cho Danh sách chọn lọc. Gồm :
  1. King of Featured List All Time (toàn thời gian): trao cho ai có nhiều Danh sách chọn lọc nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Featured List {năm}: trao cho ai có nhiều Danh sách chọn lọc nhất {năm}
 4. Danh hiệu King of DYK hay King of DYK là danh hiệu trao cho thành viên có nhiều đóng góp nhất cho mục Bạn có biết.
  1. King of Did You Know All Time (toàn thời gian): trao cho ai có nhiều bài bạn có biết? nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Did You Know {năm}: trao cho ai có nhiều bài BCB nhất {năm}
 5. Danh hiệu King of News

Nếu thành viên là nữ các danh hiệu sẽ dùng từ Queen.

Danh hiệu Emperor/EmpressSửa đổi

Danh hiệu Wikipedia emperor of the year chỉ tính trong mỗi năm một lần, không tính toàn thời gian. Đạt được danh hiệu này yêu cầu ứng viên phải đạt một trong ba danh hiệu sau, như điều kiện đầu tiên.

 • King of Featured Article
 • King of Good Article
 • King of Featured List

Thiếu việc đạt ít nhất 1 danh hiệu King sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vòng trong. Người đạt được danh hiệu King sẽ được cộng điểm:

 • King of Featured Article: 250 điểm
 • King of Good Article: 100 điểm
 • King of Featured List: 80 điểm

Nếu thành viên cùng lúc đạt 3 danh hiệu King sẽ trở thành Wikipedia emperor of the year

Nếu trong một năm chỉ có duy nhất một King, việc cạnh tranh không diễn ra vẫn cần xét điểm tối thiểu King duy nhất đó là 750 điểm (= điểm 5 BVCL), đó là số điểm ít nhất để ghi nhận mức đóng góp.

Nếu thành viên là nữ thì sẽ đổi thành Wikipedia empress of the year.

Riêng King of Did You KnowKing of News không liên quan danh hiệu Emperor, nhằm để cho các ứng viên tập trung hơn vào viết bài thể loại chất lượng, đồng thời khuyến khích mọi thành viên khác không đủ điều kiện ứng cử viên có thể theo đuổi một giải thưởng riêng. Đây là các Danh hiệu riêng biệt.

Các danh hiệu khácSửa đổi

Là những danh hiệu vinh danh các đóng góp của thành viên khác đối với những công việc khác trên wikipedia.

Knight of RoyalSửa đổi

Knight of Royal (Hiệp sĩ hoàng gia) là danh hiệu trao tặng cho thành viên wikipedia có đóng góp.

Silver Knight

Silver Knight (Hiệp sĩ Bạc) vinh danh thành viên đóng góp chống phá hoại tích cực.

Gold Knight

Gold Knight (Hiệp sĩ Vàng) vinh danh thành viên đóng góp chống phá hoại tích cực, thường xuyên, hầu như toàn thời gian.

Hệ thốngSửa đổi

Emperor/EmpressSửa đổi

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy
Danh hiệu = Tên thành viên + the Great Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
  Phải trên 3 năm hoạt động wikipedia, hơn 7.000 sửa đổi. Không xét trong năm, mà xét toàn thời gian, phải có trên 24 BVCL, 24 DSCL, 24 BVT. (Người thế này có lẽ chỉ có trong truyền thuyết wikipedia)
1 Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
  Phải trên 3 năm hoạt động wikipedia, hơn 5.000 sửa đổi. Xem xét: Emperor of the year chỉ có 1 người duy nhất và phải thắng xét tuyển tất cả ứng cử viên

King of Featured ArticleSửa đổi

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy trong năm
I Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
Không King là cao nhất không có Emperor. Emperor là danh hiệu duy nhất trên wikipedia xét chung BVT, BVCL, DSCL, BCB không
II King,
Queen
Quốc vương,
Nữ vương / Vương hậu
  Phải trên 2 năm hoạt động wikipedia, hơn 5.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 5 BVCL. Chỉ có duy nhất 1 người, những ai thua cuộc ngai Vua sẽ là Phó vương
III Viceroy,
Vicereine
Phó vương,
Phó nữ vương
  Phải trên 2 năm hoạt động wikipedia, hơn 4.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVCL
IV Grand Duke,
Grand Duchess
Đại công tước / Nữ Đại công tước   Phải trên 2 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVCL
V Prince,
Princess
Vương công/Thân vương   Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVCL
VI Duke,
Duchess
Công tước / Nữ công tước   Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVCL
VII Marquess,
Marchioness
Hầu tước / Nữ hầu tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVCL
VIII Earl/Count,
Countess
Bá tước / Nữ bá tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 1.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVCL
IX Viscount,
Viscountess
Tử tước / Nữ tử tước   Phải trên 6 tháng hoạt động wikipedia, hơn 1.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVCL
X Baron,
Baroness
Nam tước / Nữ nam tước   Phải trên 3 tháng hoạt động wikipedia, hơn 500 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVCL

King of Good ArticleSửa đổi

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy trong năm
I Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng/Hoàng hậu
Không King là cao nhất không có Emperor. Emperor là danh hiệu duy nhất trên wikipedia xét chung BVT, BVCL, DSCL, BCB không
II King,
Queen
Quốc vương,
Nữ vương / Vương hậu
  Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 4.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 5 BVT. Chỉ có duy nhất 1 người, những ai thua cuộc ngai Vua sẽ là Phó vương
III Viceroy,
Vicereine
Phó vương,
Phó nữ vương
  Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVT
IV Grand Duke,
Grand Duchess
Đại công tước / Nữ Đại công tước   Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVT
V Prince,
Princess
Vương công/Thân vương   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVT
VI Duke,
Duchess
Công tước / Nữ công tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVT
VII Marquess,
Marchioness
Hầu tước / Nữ hầu tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 1.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVT
VIII Earl/Count,
Countess
Bá tước / Nữ bá tước   Phải trên 9 tháng hoạt động wikipedia, hơn 1.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVT
IX Viscount,
Viscountess
Tử tước / Nữ tử tước   Phải trên 6 tháng hoạt động wikipedia, hơn 700 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVT
X Baron,
Baroness
Nam tước / Nữ nam tước   Phải trên 3 tháng hoạt động wikipedia, hơn 500 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVT

King of Featured ListSửa đổi

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy trong năm
I Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
Không King là cao nhất không có Emperor. Emperor là danh hiệu duy nhất trên wikipedia xét chung BVT, BVCL, DSCL, BCB không
II King,
Queen
Quốc vương,
Nữ vương / Vương hậu
  Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 4.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 5 DSCL. Chỉ có duy nhất 1 người, những ai thua cuộc ngai Vua sẽ là Phó vương
III Viceroy,
Vicereine
Phó vương,
Phó nữ vương
  Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 DSCL
IV Grand Duke,
Grand Duchess
Đại công tước / Nữ Đại công tước   Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 DSCL
V Prince,
Princess
Vương công / Thân vương   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 DSCL
VI Duke,
Duchess
Công tước / Nữ công tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 DSCL
VII Marquess,
Marchioness
Hầu tước / Nữ hầu tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 1.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 DSCL
VIII Earl/Count,
Countess
Bá tước / Nữ bá tước   Phải trên 9 tháng hoạt động wikipedia, hơn 1.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 DSCL
IX Viscount,
Viscountess
Tử tước / Nữ tử tước   Phải trên 6 tháng hoạt động wikipedia, hơn 700 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 DSCL
X Baron,
Baroness
Nam tước / Nữ nam tước   Phải trên 3 tháng hoạt động wikipedia, hơn 500 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 DSCL

King of DYKSửa đổi

  Không yêu cầu ứng viên về số năm và số sửa đổi, không có thứ bậc, bất kỳ thành viên nào cũng có thể tham gia. Danh hiệu duy nhất được trao cho người có số bài Bạn có biết? nhiều nhất trong năm.

King of NewsSửa đổi

  Không yêu cầu ứng viên về số năm và số sửa đổi, không có thứ bậc, bất kỳ thành viên nào cũng có thể tham gia. Danh hiệu duy nhất được trao cho người có số bài Tin tức nhiều nhất trong năm.

Knight of RoyalSửa đổi

Knight of Royal (Hiệp sĩ hoàng gia) không yêu cầu ứng viên về số năm và số sửa đổi, không có thứ bậc, bất kỳ thành viên nào cũng có thể tham gia.

Silver Knight

 

Gold Knight

 

Danh sách Wikipedia emperor of the yearSửa đổi

Triều đại ViWiki thứ nhất

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2007 đang check - - - - truy phong
2008 đang check - - - - truy phong
2009 đang check - - - - truy phong
2010 đang check - - - - truy phong
2011 đang check - - - - truy phong
2012 đang check - - - - truy phong
2013 đang check - - - - truy phong
2014 đang check - - - - truy phong
2015 đang check - - - - truy phong
2016 không có ai - - - - truy phong
2017 không có ai - - - - truy phong
2018 không có ai - - - - truy phong

Triều đại ViWiki thứ hai

Năm Thành viên Danh hiệu Tước vị Tước hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2019 ThiênĐế98 Wikipedia Emperor of the year 2019 Hoàng đế Thiên Đế I   1.750 đ Hoàng đế đầu tiên và cuối cùng cạnh tranh

Triều đại ViWiki thứ ba

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2020 - - - - - vinh danh

Danh sách King of Featured ArticleSửa đổi

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2007 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2008 đang check - - - - truy phong
2009 đang check - - - - truy phong
2010 đang check - - - - truy phong
2011 đang check - - - - truy phong
2012 đang check - - - - truy phong
2013 đang check - - - - truy phong
2014 đang check - - - - truy phong
2015 Dieu2005 King of Featured Article 2015   - Đủ 5 bài: 1, 2, 3, 4, 5 truy phong
2016 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2017 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2018 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2019 ThiênĐế98 King of Featured Article 2019   - - cạnh tranh

Danh sách King of Good ArticleSửa đổi

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2013 đang check - - - - truy phong
2014 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2015 đang check - - - - truy phong
2016 Lion tiger leopard
ThiênĐế98
King of Good Article 2016
King of Good Article 2016
 
 
- đồng 5 bài truy phong
2017 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2018 VMQ123 King of Good Article 2018   - Đủ 5 bài: 1, 2, 3, 4, 5 truy phong
2019 ThiênĐế98 King of Good Article 2019   - - cạnh tranh

Danh sách King of Featured ListSửa đổi

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2009 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2010 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2011 Paris King of Featured List 2011   - Đủ 5 bài: 1, 2, 3, 4, 5 truy phong
2012 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2013 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2014 không có bài
2015 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2016 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2017 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2018 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2019 không có ai - - - không ai đủ 5 bài cạnh tranh

Danh sách King of DYKSửa đổi

Stt Thành viên Bannar Danh hiệu Tước vị Tước hiệu Hình thức chiến thắng Ghi chú
-
01 ThiênĐế98   King of DYK 2019 Thiên Đế I cạnh tranh King đầu tiên
02 Q.Khải   King of DYK - January 2020 Quang Khải cạnh tranh King cuối cùng

Danh sách King of NewsSửa đổi

Stt Thành viên Biểu tượng Danh hiệu Tước vị Tước hiệu Hình thức chiến thắng Ghi chú
-
01 DanGong   King of News - January 2020 Vương - cạnh tranh King đầu tiên và cũng là cuối cùng

Danh sách Knight of RoyalSửa đổi

Silver KnightSửa đổi

 • 2019:

Gold KnightSửa đổi

 • 2019:

Danh hiệu cho các thành viên khácSửa đổi

Năm 2007Sửa đổi

FA

Năm 2009Sửa đổi

 • Nad 9xTử tước FL 2009 (2 ds)

Năm 2010Sửa đổi

 • Nad 9xTử tước FL 2010 (2 ds)

Năm 2011Sửa đổi

 • PrennTử tước FL 2011 (2 ds)

Năm 2012Sửa đổi

 • Nad 9xCông tước FL 2012 (3 ds)
 • PqCông tước FL 2012 (3 ds)

Năm 2013Sửa đổi

 • Phó vương FL 2013 (4 ds)
 • PqPhó vương FL 2013 (4 ds)

Năm 2014Sửa đổi

GA

Năm 2015Sửa đổi

FA
FL

Năm 2016   Sửa đổi

FL
GA

Năm 2017   Sửa đổi

FA
FL
GA

Năm 2018   Sửa đổi

FA
GA

Năm 2019   Sửa đổi

FA
 • Mintu Martin, VMQ123, LedinhthangTử tước FA 2019
FL
 • Mintu Martin là Phó vương FL 2019
 • Phattainguyen23 là Công tước FL 2019
 • WTL và Damian Vo là Tử tước FL 2019
GA

Mẫu thống kêSửa đổi

Copy toàn bộ phần bên dưới:

Danh hiệu Wikipedia emperor of the year {năm} sẽ được trao cho thành viên có nhiều đóng góp bậc nhất cho nội dung chất lượng và là người chiến thắng cuối cùng của cuộc xét tuyển {năm}.

Dưới đây là thống kê {năm} các đóng góp BVT, BVCL, DSCL và thành viên liên quan. Cập nhật lần cuối ngày ...

Tên "Thống kê viên": {ghi tên}

STT Thành viên Tổng sửa đổi   Bài viết chọn lọc   Bài viết tốt   Danh sách chọn lọc
-
{tổng số}
- - - -
001 - - - - -
002 - - - - -
003 - - - - -
004 - - - - -
005 - - - - -

Quy trình làm việcSửa đổi

 1. Xét tuyển nên không cần gửi thư mời tham gia. Chỉ gửi thư mời kiểm tra
 2. Cập nhật và Kiểm tra số liệu thống kê thường xuyên
 3. Thông báo kết quả cuối năm:
  Nghi thức 1: gửi bảng thông báo chào mừng thành viên chiến thắng. Lấy mẫu ở đây
  Nghi thức 2: icon sẽ được treo ở góc phải bên trên của trang thành viên đạt danh hiệu.

Biểu tượng sẽ trao tặngSửa đổi

25px

Code: {{top icon|imagename= |icon_nr=1|width=25|link=:|description= }}

Truyền thốngSửa đổi

Icon của Danh hiệu Wikipedia emperor of the year sẽ là icon duy nhất trong hệ thống được trao từ emperor năm trước cho emperor năm sau.

Phát triểnSửa đổi

_Phổ biến ở wiki tiếng Việt.

_Giới thiệu cho WMF.

Xem thêmSửa đổi