Trang chính Đóng góp Thảo luận Nháp Điểm thi KHTN Dự định Đại sảnh  

Tree FA.svg

28, tháng 2, 2020 – 1.240.962 bài viết tại Wikipedia tiếng Việt

Bài viết chọn lọc

 
Bài viết chọn lọc đầu tiên, Nevermind

Tự tạo/viết chủ yếu

Thứ tự
Tựa bài
Thời gian biểu quyết
Lên trang chính
Ghi chú
1
Người Sắt (phim 2008)
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Người Sắt (phim 2008),
  Tháng 10 năm 2018
Tuần 44, Tháng 11 năm 2018
Bài tự viết, đồng thời có sự hỗ trợ dịch của NXL1997.
2
Kỵ sĩ bóng đêm
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Kỵ sĩ bóng đêm,
  Tháng 12 năm 2018
Tuần 1, Tháng 1 năm 2019
Bài tự viết phần lớn dung lượng, đồng thời có nhờ Trần Nguyễn Minh Huy thẩm định bài trước khi ứng cử
3
Người đẹp và quái vật (phim 1991)
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Người đẹp và quái vật (phim 1991),
  Tháng 1 năm 2019
Tuần 3, Tháng 1 năm 2019
Bổ sung gần một nửa dung lượng từ bài viết của Quehitran trong thời gian ứng cử
4
"City of Angels" (bài hát)
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/City of Angels (bài hát),
  Tháng 4 năm 2019
Tuần 5, tháng 4 năm 2019
Bài tự viết và nâng cấp gần như toàn bộ từ phiên bản sơ khai.
5
Sòng bạc hoàng gia
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Sòng bạc hoàng gia,
  Tháng 6 năm 2019
Tuần 28, tháng 7 năm 2019
Bài tự viết và nâng cấp gần như toàn bộ từ phiên bản sơ khai.

Ứng cử thay/viết ít

Thứ tự
Tựa bài
Thời gian biểu quyết
Lên trang chính
Ghi chú
1
Nevermind
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Nevermind,
  Tháng 10 năm 2016
Tuần 50, Tháng 12 năm 2016
Bài viết chọn lọc đầu tiên chủ yếu do DangTungDuong đóng góp, chỉ viết và cập nhật chút thông tin từ bên en
2
Star Wars: Thần lực thức tỉnh
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Star Wars: Thần lực thức tỉnh,
  Tháng 5 năm 2017
Tuần 24, Tháng 7 năm 2017
Toàn bộ bài do NXL1997 đóng góp, chỉ ứng cử thay.
3
Harry Potter và Hòn đá Phù thủy
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Harry Potter và Hòn đá Phù thủy,
  Tháng 8 năm 2018
Tuần 36, Tháng 9 năm 2018
Bài do NXL1997 và Thusinhviet viết chính, chỉ viết đoạn mở bài và mục cốt truyện
4
1000 Forms of Fear
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/1000 Forms of Fear,
  Tháng 11 năm 2018
Tuần 50, Tháng 12 năm 2018
Toàn bộ bài do VMQ123 viết, chỉ ứng cử thay.
5
Menkauhor Kaiu
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Menkauhor Kaiu,
  Tháng 2-3 năm 2019
Tuần 13, Tháng 3 năm 2019
Toàn bộ bài do Ledinhthang viết, chỉ ứng cử thay.

Bài viết tốt

Tự tạo/viết chủ yếu

 
Bài viết tốt đầu tiên, Harry Potter và Bảo bối Tử thần – Phần 1
Thứ tự
Tựa bài
Thời gian biểu quyết
Gắn sao
Ghi chú
1
Harry Potter và Bảo bối Tử thần – Phần 1
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Harry Potter và Bảo bối Tử thần – Phần 1,
  Tháng 11 năm 2015
24 tháng 11 năm 2015
Bài viết tốt đầu tiên hoàn toàn tự viết với sự giúp đỡ của NXL1997.
2
"Speed of Sound"
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Speed of Sound,
  Tháng 11 năm 2015
8 tháng 12 năm 2015
Hoàn toàn tự viết
3
"Fix You"
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Fix You,
  Tháng 1 năm 2016
12 tháng 1 năm 2016
Hoàn toàn tự viết
4
"The Hardest Part"
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/The Hardest Part (bài hát),
  Tháng 1 năm 2016
14 tháng 2 năm 2016
Hoàn toàn tự viết
5
"Resistance"
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Resistance (bài hát),
  Tháng 5 năm 2016
23 tháng 5 năm 2016
Hoàn toàn tự viết.
6
Chung kết UEFA Champions League 2014
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Chung kết UEFA Champions League 2014,
  Tháng 6 năm 2016
14 tháng 6 năm 2016
Đóng góp một nửa dung lượng bài.
7
Use Somebody
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Use Somebody,
  Tháng 6 năm 2016
17 tháng 6 năm 2016
Hoàn toàn tự viết.
8
32 Old Slip
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/32 Old Slip,
  Tháng 2 năm 2017
20 tháng 3 năm 2017
Hoàn toàn tự viết.
8
Clapotis
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Clapotis,
  Tháng 6 năm 2017
12 tháng 6 năm 2017
Hoàn toàn tự viết, tái ứng cử sau lần thất bại đầu tiên
10
"Dead Inside"
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Dead Inside,
  Tháng 6 năm 2017
14 tháng 7 năm 2017
Hoàn toàn tự viết, gắn sao sau lần biểu quyết thứ nhấtthứ hai không thành công.
11
"Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)"
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Eh, Eh (Nothing Else I Can Say),
  Nửa cuối tháng 4 - nửa đầu tháng 5 năm 2019
18 tháng 5 năm 2019
Hoàn toàn tự viết, có sự hỗ trợ dịch thuật của VMQ123.
12
"Live Forever"
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Live Forever,
  Cuối tháng 4 - tháng 5 năm 2019
22 tháng 5 năm 2019
Hoàn toàn tự viết.
13
Sen và Chihiro ở thế giới thần bí
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Sen và Chihiro ở thế giới thần bí,
  Tháng 6 năm 2019
6 tháng 7 năm 2019
Hoàn toàn tự viết.
14
"Every Teardrop Is a Waterfall"
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Every Teardrop Is a Waterfall,
  Cuối tháng 10 - đầu tháng 11 năm 2019
14 tháng 11 năm 2019
Hoàn toàn tự viết.
15
The Fame Ball Tour
Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/The Fame Ball Tour,
  Cuối tháng 12 năm 2019 - đầu tháng 1 năm 2020
24 tháng 1 năm 2020
Nửa bài viết do VMQ123 xây dựng, còn lại là tự viết.

Danh sách chọn lọc

 
Các danh sách gắn sao chủ yếu về những hạng mục của giải Grammy.

Tự tạo/viết chủ yếu

Thứ tự
Tựa bài
Thời gian biểu quyết
Gắn sao
Ghi chú
1
Giải Grammy cho Album rock xuất sắc nhất
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải Grammy cho Album Rock xuất sắc nhất,
  Tháng 9 năm 2015
29 tháng 9 năm 2015
Danh sách chọn lọc đầu tiên và hoàn toàn tự viết
2
Giải Grammy cho Bài hát rock hay nhất
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải Grammy cho Bài hát rock hay nhất,
  Tháng 11 năm 2015
24 tháng 11 năm 2015
Hoàn toàn tự viết
3
Giải Grammy cho Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc giọng rock xuất sắc nhất
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải Grammy cho Trình diễn Song ca/ Nhóm nhạc rock xuất sắc nhất,
  Tháng 12 năm 2015 - tháng 1 năm 2016
7 tháng 1 năm 2016
Hoàn toàn tự viết
4
Giải Grammy cho Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc giọng pop xuất sắc nhất
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải Grammy cho Trình diễn Song ca/Nhóm nhạc giọng pop xuất sắc nhất,
  Tháng 3 năm 2016
9 tháng 3 năm 2016
Hoàn toàn tự viết
5
Danh sách diễn viên trong phim Harry Potter
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách diễn viên trong phim Harry Potter,
  Tháng 2 năm 2017
4 tháng 3 năm 2017
Chỉnh sửa bố cục toàn bài và đóng góp thêm hơn 1/4 dung lượng
6
Chiếc giày vàng châu Âu
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Chiếc giày vàng châu Âu,
  Tháng 7 năm 2017
6 tháng 7 năm 2017
Đóng góp một nửa dung lượng bài.
7
Giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất,
  Tháng 1 năm 2019
3 tháng 2 năm 2019
Nâng cấp và đóng góp gần 2/3 dung lượng bài.
8
Danh sách giải thưởng và đề cử
của Nữ hoàng băng giá (phim 2013)
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách giải thưởng và đề cử của Nữ hoàng băng giá (phim 2013),
  Tháng 3 năm 2019
18 tháng 3 năm 2019
Đóng góp gần một nửa dung lượng bài.
9
Danh sách các nhà vô địch cúp châu Âu cấp câu lạc bộ
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách các nhà vô địch cúp châu Âu cấp câu lạc bộ,
  Tháng 4 năm 2019
2 tháng 5 năm 2019
Nâng cấp gấp đôi dung lượng bài.
10
Danh sách đĩa nhạc của Nirvana
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách đĩa nhạc của Nirvana,
  Tháng 6 năm 2019
24 tháng 6 năm 2019
Hoàn toàn tự viết
11
Danh sách đĩa nhạc của The Beatles
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách đĩa nhạc của The Beatles,
  Tháng 9 năm 2019
12 tháng 9 năm 2019
Cập nhật nhiều nội dung so với bản gốc của DangTungDuong.
12
Danh sách trận Siêu cúp châu Âu
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách trận Siêu cúp châu Âu,
  Tháng 11 năm 2019
17 tháng 11 năm 2019
Tự tạo và viết.
13
Danh sách tập phim Hyakujuu Sentai Gaoranger
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách tập phim Hyakujuu Sentai Gaoranger,
  Tháng 2 năm 2020
26 tháng 2 năm 2020
Tự tạo và viết.

Ứng cử thay/viết ít

Thứ tự
Tựa bài
Thời gian biểu quyết
Gắn sao
Ghi chú
1
Giải Grammy cho Thu âm nhạc dance xuất sắc nhất
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải Grammy cho Thu âm nhạc dance xuất sắc nhất,
  Tháng 7 năm 2016
28 tháng 7 năm 2016
Bạn Nad9X là tác giả chính của bài viết, chỉ ứng cử thay.
2
Danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Viện phim Mỹ
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Viện phim Mỹ,
  Tháng 3 năm 2017
18 tháng 3 năm 2017
Nhiều tác giả viết, chỉ ứng cử thay.
3
Giải Grammy Huyền thoại
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải Grammy Huyền thoại,
  Tháng 5 năm 2017
26 tháng 5 năm 2017
Nhiều tác giả viết, chỉ ứng cử thay.
4
FIFA 100
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/FIFA 100,
  Tháng 6 năm 2017
12 tháng 6 năm 2017
Nhiều tác giả viết, chỉ ứng cử thay.
5
Danh sách album bán chạy nhất thập niên 2000 (Liên hiệp Anh)
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách album bán chạy nhất thập niên 2000 tại Anh,
  Tháng 8 năm 2018
16 tháng 8 năm 2018
Nhiều tác giả viết, chỉ ứng cử thay.
5
Danh sách đĩa nhạc của Sia
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách đĩa nhạc của Sia,
  Tháng 8 năm 2018
3 tháng 9 năm 2018
Tác giả chính là bạn VMQ123, chỉ ứng cử thay
7
Giải thưởng âm nhạc Shortlist
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải thưởng âm nhạc Shortlist,
  Tháng 2 năm 2019
4 tháng 3 năm 2019
Tác giả chính là bạn Damian Vo, chỉ ứng cử thay
8
Giải Mercury
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải Mercury,
  Tháng 3 năm 2019
19 tháng 3 năm 2019
Tác giả chính là bạn Damian Vo, chỉ ứng cử thay
9
Sự nghiệp điện ảnh của Angelina Jolie
Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Sự nghiệp điện ảnh của Angelina Jolie,
  Tháng 11 năm 2019
16 tháng 11 năm 2019
Tác giả chính là bạn DoDung2001, chỉ ứng cử thay

Bài lên mục Bạn có biết ở trang chính

2016

 
Bài đầu tiên lên mục Bạn có biết và đầu tiên của năm 2016, 32 Old Slip
Thứ tự
Tựa bài
Nội dung lên trang chính
Thời gian
Ghi chú
1
32 Old Slip
…trái ngược phần lớn các tòa nhà trong Quận Tài chính ở New York, 32 Old Slip được thiết kế để chống lại các trận động đất và giảm thiểu khả năng bị lụt lội? Tuần 5 lần 2 Bài tự tạo và viết, đồng thời là bài đầu tiên lên bản tin Bạn có biết
2
"Bring Me to Life"
…trong video âm nhạc của bài hát "Bring Me to Life", ca sĩ hát chính Amy Lee đã tự thực hiện mọi cảnh quay mà không cần người đóng thế? Tuần 22 lần 1 Bài nâng cấp
3
Người Sắt (phim 2008)
…đạo diễn Jon Favreau chọn Robert Downey, Jr. vào vai nhân vật chính trong phim Người Sắt năm 2008, do diễn viên này là người hâm mộ truyện tranh? Tuần 23 lần 2 Bài nâng cấp
4
Jamie Vardy
…cầu thủ Jamie Vardy hiện nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh? Tuần 30 lần 2 Bài tự tạo và viết
5+6
John Barnes
Watford F.C.
…cầu thủ John Barnes từng gia nhập Watford F.C. với mức phí chỉ bằng một bộ quần áo thi đấu? Tuần 31 lần 1 John Barnes là bài tự tạo và viết, còn Watford F.C. là bài nâng cấp
7
Mùi đu đủ xanh
Mùi đu đủ xanh là bộ phim nói tiếng Việt đầu tiên nhận đề cử Giải Oscar? Tuần 32 lần 1 Bài nâng cấp
8+9
Marcelo Bielsa
S.S. Lazio
Marcelo Bielsa từng bất ngờ từ chức huấn luyện viên trưởng S.S. Lazio chỉ sau 2 ngày được bổ nhiệm? Tuần 32 lần 2 Marcelo Bielsa là bài tự tạo và viết, còn S.S. Lazio là bài nâng cấp.
10
Tony Cicoria
…vốn là một bác sĩ phẫu thuật và không chút hiểu biết về âm nhạc, một tai nạn do sét đánh đã khiến Tony Cicoria trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng? Tuần 33 lần 1 Bài tự tạo và viết.
11
Chung kết Cúp FA 2014
…trận Chung kết Cúp FA 2014 giúp Arsenal cân bằng kỷ lục 18 lần góp mặt trong các trận chung kết Cúp FA tương tự Manchester United? Tuần 33 lần 2 Bài tự tạo và viết.
12
Hồ Slave Lớn
Hồ Slave lớnhồ sâu nhất tại Bắc Mỹ với độ sâu 614 mét (336 sải; 2.014 ft)? Tuần 34 lần 1 Bài tự tạo và viết.
13+14
Vườn quốc gia Wood Buffalo
Bò rừng bizon núi
Vườn quốc gia Wood Buffalo là nơi bảo tồn loài bò rừng bizon núi lớn nhất ở Bắc Mỹ? Tuần 35 lần 1 Bài tự tạo và viết.
15
Trinh nữ
…loài cây trinh nữ có khả năng ghi nhớ sự việc đã xảy ra như động vật? Tuần 36 lần 1 Bài nâng cấp
16
Mộng du
…chứng mộng du xảy ra phổ biến ở trẻ em và rất hiếm gặp ở người già? Tuần 36 lần 2 Bài nâng cấp.
17
Héctor Bellerín
…tốc độ chạy của cầu thủ Héctor Bellerín thậm chí có lúc còn nhanh hơn cả vận động viên chạy nhanh nhất hành tinh Usain Bolt? Tuần 37 lần 2 Bài tự tạo và viết
18
Anomalisa
Anomalisa là phim phân loại R đầu tiên được đề cử Giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất? Tuần 38 lần 1 Bài tự tạo và viết
19
Buổi chiều
nhiệt độ cơ thể ở người thường cao nhất trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối buổi chiều? Tuần 38 lần 1 Bài nâng cấp
20
Jack Wilshere
…cho tới nay Jack Wilshere vẫn là cầu thủ trẻ nhất của Arsenal từng ra sân tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh? Tuần 39 lần 2 Bài nâng cấp
21
Geoffrey S. Fletcher
Geoffrey S. Fletcher là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt giải Oscar dành cho biên kịch? Tuần 40 lần 1 Bài tự tạo và viết.
22
Rafflesia arnoldii
…mặc dù có mùi hôi rất nồng nặc và khủng khiếp giống như mùi thịt rữa, Rafflesia arnoldii vẫn được chọn là một trong ba quốc hoa của Indonesia? Tuần 41 lần 1 Bài nâng cấp.
23
Cristian Galano
…chiếc thẻ xanh lá cây tưởng thưởng hành động fair play trên sân cỏ đầu tiên trong lịch sử được trao cho cầu thủ bóng đá Cristian Galano? Tuần 42 lần 2 Bài tự tạo và viết.
24+25
Son Heung-min
Cầu thủ Ngoại hạng Anh xuất sắc nhất tháng
Son Heung-mincầu thủ châu Á đầu tiên nhận danh hiệu cầu thủ Ngoại hạng Anh xuất sắc nhất tháng? Tuần 43 lần 1 Son Heung-min là bài nâng cấp, bài còn lại do tự tạo và viết.
26
"With Arms Wide Open"
…nhan đề bài hát "With Arms Wide Open" đã trở thành tên một tổ chức do ca sĩ Scott Stapp thành lập nhằm giúp đỡ trẻ em và các gia đình? Tuần 43 lần 2 Bài tự tạo và viết.
27
Cá hề
…khi con cái đầu đàn bị chết, cá hề đực đầu đàn có thể chuyển đổi giới tính để trở thành con cái gây giống? Tuần 45 lần 1 Bài nâng cấp.
28
Teerasil Dangda
cầu thủ bóng đá người Thái Lan Teerasil Dangda từng ký hợp đồng đá cho câu lạc bộ Manchester City? Tuần 48 lần 2 Bài tự tạo và viết.
29
Sam Allardyce
Sam Allardyce đã từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh chỉ sau một trận cầm quân? Tuần 51 lần 2 Bài nâng cấp.
30
Ngựa vằn
…không chỉ nhằm ngụy trang kẻ thù hay giảm nguy cơ bị lạc đàn, vằn sọc trên cơ thể ngựa vằn còn có tác dụng làm mát? Tuần 52 lần 1 Bài nâng cấp.
31
Aaron Ramsey
…thường xuyên ghi bàn mỗi khi có người nổi tiếng qua đời khiến cầu thủ Aaron Ramsey được truyền thông gắn biệt danh "thần chết"? Tuần 52 lần 2 Bài nâng cấp.

2017

 
Bài đầu tiên lên mục Bạn có biết của năm 2017, Giao thừa.
Thứ tự
Tựa bài
Nội dung lên trang chính
Thời gian
Ghi chú
32
Giao thừa
công viên Trung tâmNew York, Hoa Kỳ tổ chức sự kiện "thi chạy nửa đêm" để đón giao thừa?
người Đan Mạch thường ném những chiếc đĩa cũ vào cửa nhà hàng xóm hay nhà bạn bè lúc giao thừa để lấy may?
Tuần 1 lần 1+2 Bài nâng cấp.
33
Theo Walcott
Theo Walcottcầu thủ trẻ nhất trong lịch sử cho tới nay từng ghi hat-trick cho Đội tuyển Anh? Tuần 1 lần 2 Bài nâng cấp.
34+35
+36+37
""Madness" (bài hát của Muse)"
""The Pretender" (bài hát của Foo Fighters)"
""Uprising" (bài hát)"
Alternative Songs
…ba đĩa đơn quán quân "Madness", "The Pretender" và "Uprising" cho tới nay vẫn nắm kỷ lục trụ hạng dài nhất lịch sử bảng xếp hạng Alternative Songs? Tuần 2 lần 2 Tất cả là bài tự tạo và viết.
38
Hồ Hillier
màu hồng của nước hồ Hillier hoàn toàn tự nhiên và không bị thay đổi ngay cả khi nước được đưa ra khỏi hồ? Tuần 3 lần 1 Bài nâng cấp.
39+40
Con quạ (phim 1994)
Lý Quốc Hào
…bộ phim Con quạ tiếp tục được quay với diễn viên đóng thế và kỹ xảo đồ họa, sau khi diễn viên chính Lý Quốc Hào bị tử thương? Tuần 3 lần 1 Lý Quốc Hào là bài nâng cấp, còn bài kia là tự tạo và viết.
41
Ben Stiller
…trong buổi công chiếu Trai đẹp lên sànLondon, diễn viên chính của phim Ben Stiller đạt Kỷ lục Guinness với chiếc gậy tự sướng dài nhất thế giới? Tuần 4 lần 2 Bài nâng cấp.
42+43
+44
"Ride" (bài hát của Twenty One Pilots)
"Heathens" (bài hát)
Twenty One Pilots
…với RideHeathens, Twenty One Pilots đã trở thành những nghệ sĩ alternative đầu tiên đồng thời có hai đĩa đơn lọt tốp 10 tại Hoa Kỳ? Tuần 8 lần 2 Twenty One Pilots là bài nâng cấp, còn lại là bài tự tạo và viết.
45+46
"Stressed Out"
Giải Grammy lần thứ 59
…ban nhạc Twenty One Pilots mặc quần lót khi lên nhận giải cho bài hát "Stressed Out" tại Lễ trao Giải Grammy lần thứ 59? Tuần 10 lần 1 Cả hai bài đều tự tạo và viết.
47
Damien Chazelle
…ở độ tuổi 32, Damien Chazelle trở thành người trẻ nhất đoạt được Giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất?
…dù có lúc bị đưa vào danh sách đen không thể thực hiện, kịch bản Whiplash của Damien Chazelle về sau lại được dựng thành bộ phim đề cử tới 5 giải Oscar?
Tuần 11 lần 1+2 Bài nâng cấp.
48
Vệ binh dải Ngân Hà (nhạc phim)
Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1album nhạc phim đầu tiên trong lịch sử bao gồm tất cả các bài hát từng đạt quán quân trên Billboard 200? Tuần 11 lần 2 Bài tự tạo và viết.
49+50
Granit Xhaka
Taulant Xhaka
…với trường hợp Granit XhakaTaulant Xhaka, lần đầu tiên trong lịch sử giải vô địch bóng đá châu Âu hai anh em ruột đối đầu trực tiếp trong một trận đấu? Tuần 12 lần 1 Granit Xhaka là bài nâng cấp, còn Taulant Xhaka là bài tự tạo và viết.
51
René Higuita
…cản phá một đường chuyền tại trận giao hữu với đội tuyển Anh năm 1995, René Higuita đã phát minh kỹ thuật “cú đá bọ cạp” độc đáo? Tuần 13 lần 2 Bài nâng cấp.
52
Star Wars (nhạc phim)
nhạc phim Star Wars từng được Viện phim Mỹ chọn là nhạc phim vĩ đại nhất? Tuần 13 lần 2 Bài tự tạo và viết.
53
Julia Phillips
Julia Phillips là nhà sản xuất nữ đầu tiên đoạt giải Oscar cho phim hay nhất? Tuần 16 lần 2 Bài tự tạo và viết.
54
Casey, Illinois
…thành phố có chưa đến 3000 dân Casey, Illinois sở hữu tới 8 kỷ lục Guinness? Tuần 17 lần 1 Bài nâng cấp.
55+56
Bruce Willis
Giác quan thứ sáu (phim)
…là người thuận tay trái, diễn viên Bruce Willis phải học cách viết bằng tay phải khi đóng phim Giác quan thứ sáu? Tuần 18 lần 2 Bài nâng cấp.
57
Stefan Schwarz
…khi ký hợp đồng với Stefan Schwarz, câu lạc bộ Sunderland chèn thêm "điều khoản không gian" nhằm cấm cầu thủ này bay vào vũ trụ? Tuần 19 lần 1 Bài tự tạo và viết.
58+59
Nhạc hiệu UEFA Champions League
Gareth Bale
Nhạc hiệu UEFA Champions League là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến cầu thủ Gareth Bale khao khát dự Champions League? Tuần 19 lần 2 Gareth Bale là bài nâng cấp, còn Nhạc hiệu UEFA Champions League là bài tự tạo và viết.
60
Danh sách những website phổ biến nhất
Google, FacebookYouTube lần lượt đứng đầu danh sách những website phổ biến nhất của cả Alexa InternetSimilarWeb xuất bản? Tuần 20 lần 2 Bài tự tạo và viết.
61
Matt Le Tissier
…trong 48 quả đá phạt đền suốt sự nghiệp của mình, Matt Le Tissier chỉ sút hỏng một quả? Tuần 21 lần 1 Bài tự tạo và viết.
62
Alan Joyce
…người úp bánh kem vào mặt doanh nhân Alan Joyce bị buộc tội vì cung cấp lời khai giả chứ không phải vì tội tấn công? Tuần 21 lần 2 Bài tự tạo và viết.
63
Eucalyptus deglupta
cây bạch đàn cầu vồng là loài bạch đàn duy nhất có phạm vi tự nhiên trải dài khắp khu vực bắc bán cầu?
…những màu sắc trên vỏ cây bạch đàn cầu vồng là hoàn toàn tự nhiên?
Tuần 22 lần 1+2 Bài nâng cấp.
64
Monkey hanger
…giả thuyết lớn nhất của thuật ngữ Monkey hanger nói về một chú khỉ bị người dân Hartlepool treo cổ do tưởng là gián điệp của quân Pháp? Tuần 22 lần 2 Bài tự tạo và viết.
65
Thế giới Kì diệu của Gumball
Thế giới Kì diệu của Gumball sử dụng nhiều kỹ thuật thiết kế nhân vật như vẽ tay truyền thống, múa rối, mô phỏng máy tính, tĩnh vật, hoạt hình flash, người thật đóng? Tuần 23 lần 1 Bài tự tạo và viết.
66
Dietmar Hamann
Dietmar Hamanncầu thủ cuối cùng ghi bàn tại sân vận động Wembley cũ trước khi sân này bị dỡ bỏ? Tuần 26 lần 1 Bài nâng cấp.
67
Xavier Bettel
Xavier Bettel là nhà lãnh đạo đầu tiên của Liên minh châu Âu kết hôn đồng tính? Tuần 27 lần 1 Bài nâng cấp.
68
Gloria Stuart
…nữ diễn viên Gloria Stuart hiện là người lớn tuổi nhất nhận đề cử Oscar cho diễn xuất ở tuổi 87? Tuần 27 lần 1 Bài nâng cấp.
69
David Lean
…trong danh sách 100 phim Anh hay nhất của Viện phim Anh, 3 trong 5 phim dẫn đầu là do David Lean đạo diễn? Tuần 28 lần 1 Bài nâng cấp.
70
Kế Xuân Hoa
…nổi tiếng với những vai phản diện trong suốt sự nghiệp, sau 32 năm hành nghề diễn viên Kế Xuân Hoa mới một lần được đóng vai chính diện? Tuần 29 lần 1 Bài tự tạo và viết.
71
Lương Gia Nhân
…là một gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông với nhiều phim võ thuật, nhưng Lương Gia Nhân lại không được đào tạo bài bản về võ thuật? Tuần 30 lần 1 Bài tự tạo và viết.
72
Nguyên Bưu (diễn viên)
Nguyên Bưu là diễn viên Hồng Kông hiếm hoi có lượng người hâm mộ trung thành ở Nhật Bản lớn hơn so với quê hương của ông? Tuần 31 lần 2 Bài nâng cấp.
73
Đêm kinh hoàng 2
Đêm kinh hoàng 2 là bộ phim đầu tiên sử dụng khu liên hợp Viện Smithsonian làm bối cảnh chính? Tuần 32 lần 2 Bài tự tạo và viết.
74
Đặc vụ áo đen 3
Đặc vụ áo đen 3 là phần đầu tiên trong loạt phim Men in Black không có diễn viên Will Smith tham gia thu âm cho ca khúc chủ đề? Tuần 36 lần 2 Bài tự tạo và viết.
75
"Despacito"
…chỉ sau 9 tháng ra mắt, MV bài hát Despacito đã trở thành video âm nhạc đầu tiên đạt 4 tỷ lượt xem trên Youtube? Tuần 42 lần 2 Bài nâng cấp.
76
Dương Khiết
…nữ đạo diễn Dương Khiết, người thực hiện phim truyền hình Tây du ký nổi tiếng, không từng theo học bất cứ một trường lớp chính quy nào về làm phim? Tuần 42 lần 1 Bài tự tạo và viết.
77
Khách sạn Roosevelt Hollywood
Khách sạn Roosevelt Hollywood là nơi từng diễn ra lễ trao giải Oscar lần đầu tiên? Tuần 43 lần 2 Bài tự tạo và viết.
78
Bikini của công chúa Leia
…trong một buổi đấu giá 2015, bộ bikini của công chúa Leia trở thành món đồ được săn đón nhất trong lịch sử đấu giá trực tuyến khi được trả tới 96.000 USD? Tuần 44 lần 1 Bài nâng cấp.
79
Alex Oxlade-Chamberlain
Alex Oxlade-Chamberlain hiện là cầu thủ người Anh trẻ nhất từng ghi bàn tại UEFA Champions League? Tuần 44 lần 2 Bài nâng cấp.
80
Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài (phim truyền hình 2007)
…để khỏa lấp chênh lệch chiều cao của hai diễn viên chính khi đóng phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, nhân viên đạo cụ thiết kế riêng cho nữ diễn viên Đổng Khiết một băng ghế gỗ? Tuần 46 lần 2 Bài tự tạo và viết.
81
Đại dịch cúm 2009 tại Canada
…nhờ một chiến dịch chủng ngừa H1N1 quốc gia, Canada đã trở thành một trong những nước dẫn đầu về lượng dân số được chủng ngừa trên thế giới trong đại dịch cúm 2009?
…trong Đại dịch cúm 2009 tại Canada, một công nhân bị nhiễm cúm đã lây cho đàn lợn do ông chăm sóc?
Tuần 51 lần 1+2 Bài tự tạo và viết.
82
Tết Dương lịch
…trong lễ hội thường niên tổ chức tại Scotland để chào đón năm mới, hàng ngàn người mình trần ngâm mình vào nước giữa thời tiết lạnh giá? Tuần 52 lần 2 Bài nâng cấp.
83
Luis Enrique (cầu thủ bóng đá)
Luis Enrique nắm giữ thành tích tốt hơn bất cứ huấn luyện viên Barcelona nào trong 50 trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng này? Tuần 52 lần 2 Bài nâng cấp.

2018

 
Bài đầu tiên lên mục Bạn có biết của năm 2018, Amy Adams.
Thứ tự
Tựa bài
Nội dung lên trang chính
Thời gian
Ghi chú
84
Amy Adams
…trong phim Enchanted, diễn viên Amy Adams phải mặc một chiếc váy ballgown tới 20 kilôgam và bị ngã vài lần trước sức nặng của nó? Tuần 1 lần 1 Bài nâng cấp.
85
Giải Quả cầu vàng lần thứ 75
…tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 75, hầu hết khán giả và người tham dự đều mặc đồ đen để bày tỏ sự phản đối vấn nạn quấy rối tình dục đang diễn ra tại Hollywood? Tuần 3 lần 2 Bài tự tạo và viết.
86
Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds
…nhân vật chính Debbie Reynoldscon gái bà trong phim tài liệu Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds đều qua đời trước khi phim lên sóng? Tuần 4 lần 2 Bài tự tạo và viết.
87
Chung kết giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018
…tại hiệp hai của trận chung kết giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018, đội Uzbekistan đã phải đổi áo màu trắng sang màu xanh? Tuần 5 lần 2 Bài nâng cấp.
88
Giải Grammy lần thứ 60
…lần đầu tiên kể từ năm 2003, Lễ trao giải Grammy lần thứ 60 không được tổ chức ở Los Angeles? Tuần 6 lần 2 Bài nâng cấp.
89
Black Panther: Chiến binh Báo Đen'
Chiến binh báo đen là bộ phim đầu tiên của hãng Walt Disney được phát hành xuyên quốc gia tại châu Phi? Tuần 7 lần 2 Bài tự tạo và viết.
90
Chó
chó là loài động vật đầu tiên được con người thuần hóa? Tuần 8 lần 1 Bài nâng cấp.
91
How to Dismantle an Atomic Bomb
…với chiến thắng Album của năm của How to Dismantle an Atomic Bomb, U2 trở thành nhóm nhạc duy nhất giành giải này đến hai lần? Tuần 12 lần 1 Bài nâng cấp.
92
Khiêu vũ với bầy sói
Khiêu vũ với bầy sói cho đến nay vẫn là phim Viễn Tây có doanh thu cao nhất mọi thời đại? Tuần 27 lần 2 Bài nâng cấp.
93+94
Amadeus (phim)
Tom Hulce
…diễn viên Tom Hulce từng phải tập luyện chơi piano năm giờ mỗi ngày để hóa thân vào vai Mozart trong phim Amadeus? Tuần 28 lần 2 Tom Hulce là bài tạo và viết, bài còn lại là nâng cấp.
95
House of Cards
…thay vì dùng máy quay truyền thống, video âm nhạc cho bài hát House of Cards đã sử dụng công nghệ lidar nhằm tạo ra những hình ảnh có dạng lưới và hạt? Tuần 30 lần 1 Bài nâng cấp.
96
Cameron Diaz
Cameron Diaz từng là nữ diễn viên trên 40 tuổi được trả lương cao nhất vào năm 2013? Tuần 34 lần 1 Bài nâng cấp.
97
Đỗ Thị Ngọc Châm
…ở 4 kì Đại hội Thể thao Đông Nam Á trong sự nghiệp, có tới 3 lần cầu thủ bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm bỏ lỡ đều là những lần đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng?
Đỗ Thị Ngọc Châm là nữ cầu thủ bóng đá đầu tiên lọt vào danh sách ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội?
Tuần 39 lần 1+2 Bài tự tạo và viết.
98
Sòng bạc hoàng gia
…cảnh quay chiếc xe Aston Martin lật bảy vòng trong phim Sòng bạc hoàng gia thiết lập kỷ lục thế giới về số lần một xe hơi lật vòng nhiều nhất? Tuần 43 lần Bài nâng cấp.
99
Chuột đầu bếp
Chuột đầu bếp đã phá vỡ kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu thu mở màn lớn nhất khi được công chiếu tại Pháp, nơi phim đặt bối cảnh? Tuần 44 lần 1 Bài nâng cấp.
100
Người Nhện 2
…nhà phê bình điện ảnh Roger Ebert từng đánh giá Người Nhện 2 là phim điện ảnh siêu anh hùng hay nhất kể từ khi thể loại hiện đại khởi đầu với Superman? Tuần 45 lần 1 Bài nâng cấp.
101+102
Whatever People Say I Am, That's What I'm Not
Arctic Monkeys
Whatever People Say I Am, That's What I'm Not của Arctic Monkeys là album đầu tay bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc Anh Quốc?
…bìa album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not của Arctic Monkeys từng bị chỉ trích vì cổ vũ hành vi hút thuốc lá?
Tuần 50 lần 1+2. Cả hai là bài nâng cấp.
103
Die Hard
phim hành động Die Hard từng được một số tạp chí bầu chọn là phim điện ảnh chủ đề Giáng Sinh hay nhất mọi thời đại? Tuần 52 lần 1 Bài tự tạo và viết.
104
Gourav Mukhi
…dù từng được coi là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử giải vô địch quốc gia Ấn Độ ở tuổi 16, các bằng chứng lại cho thấy Gourav Mukhi đã 29 tuổi? Tuần 52 lần 2 Bài tự tạo và viết.

2019

 
Bài đầu tiên lên mục Bạn có biết của năm 2019, Béla Guttmann.
Thứ tự
Tựa bài
Nội dung lên trang chính
Thời gian
Ghi chú
105
Béla Guttmann
…huấn luyện viên bóng đá Béla Guttmann từng được cho là đã "nguyền rủa" đội Benfica sau khi không được tăng lương? Tuần 8 lần 2 Bài tự tạo và viết.
106
Definitely Maybe
Definitely Maybe từng được tạp chí NME vinh danh là album vĩ đại nhất mọi thời đại trong một cuộc bầu chọn vào năm 2006? Tuần 15 lần 1 Bài tự tạo và viết.
107
"Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)"
video âm nhạc của "Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)" đã miêu tả Lady Gaga làm những công việc nữ tính, đối lập với hình ảnh của cô trong các MV trước đây? Tuần 15 lần 2 Bài nâng cấp.
108
"Live Forever"
…ca khúc "Live Forever" được Noel Gallagher sáng tác trong kho vật liệu sau khi anh gặp tai nạn trên công trường? Tuần 16 lần 1 Bài nâng cấp.
109
Manic Street Preachers
Manic Street Preachers là ban nhạc rock phương Tây nổi tiếng đầu tiên biểu diễn tại Cuba—nơi nhạc rock bị chính quyền cộng sản địa phương cấm lưu hành? Tuần 19 lần 1 Bài tự tạo và viết.
110
"If You Tolerate This Your Children Will Be Next"
"If You Tolerate This Your Children Will Be Next" từng được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là đĩa đơn quán quân trên UK Singles Chart có tựa dài nhất mà không có dấu ngoặc? Tuần 20 lần 1 Bài tự tạo và viết.
111
"Suicide Is Painless"
…trong khi đạo diễn Robert Altman chỉ đem về 70.000 USD thu nhập nhờ đạo diễn phim MASH, cậu con trai của ông là Michael đã kiếm được hơn 1 triệu USD nhờ đồng sáng tác ca khúc nhạc chủ đề phim? Tuần 21 lần 1 Bài tự tạo và viết.
112+113
Allan Hawco
Republic of Doyle
Allan Hawco đã đảm nhận nhiều vai trò như nhà đồng sáng tạo, nhà sản xuất, giám đốc sản xuất, nhà biên kịch chính kiêm thủ vai chính trong sê-ri truyền hình Republic of Doyle? Tuần 23 lần 1 Bài tự tạo và viết.
114
Liên hoan phim Cannes 2017
…tấm áp phích cho Liên hoan phim Cannes 2017 đã gây nhiều tranh cãi khi hình ảnh bắp đùi của nữ diễn viên Claudia Cardinale đã bị cho là chỉnh sửa làm nhỏ đi? Tuần 23 lần 1 Bài tự tạo và viết.
115
"The Masses Against the Classes"
…bị xóa vào ngày phát hành, "The Masses Against the Classes" đã giành vị trí quán quân trên UK Singles Chart? Tuần 24 lần 1 Bài tự tạo và viết.
116
Jacob Collier
…nhạc sĩ Jacob Collier đã một mình thu âm, cải biên, biểu diễn và sản xuất toàn bộ album phòng thu đầu tay In My Room? Tuần 25 lần 1 Bài tự tạo và viết.
117
Generation Terrorists
Generation Terrorists của Manic Street Preachers từng được tạp chí âm nhạc Drowned in Sound xướng tên là sản phẩm đầu tay quan trọng nhất của thập niên 1990? Tuần 29 lần 1 Bài tự tạo và viết.
118
Sead Kolašinac
Sead Kolašinac là cầu thủ ghi bàn phản lưới nhà nhanh nhất trong lịch sử giải vô địch bóng đá thế giới khi đấu với Argentina năm 2014?
…bị côn đồ tấn công khi đang đi xe, cầu thủ Sead Kolašinac đã một mình tay không chiến đấu với lũ côn đồ để bảo vệ đồng đội của mình?
Tuần 33 lần 1+2 Bài mở rộng.
119
Giải Primetime Emmy lần thứ 70
…lễ trao giải Primetime Emmy 2018 là chương trình có lượng người xem thấp nhất trong lịch sử Emmy? Tuần 40 lần 2 Bài tự tạo và viết.
120+121
Ayoze Pérez
Robert Pirès
…cú hat-trick của bộ đôi Vardy-Pérez (hình) trong trận Leicester F.C. thắng Southampton F.C. đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh hai cầu thủ cùng lập hat-trick trong một trận đấu kể từ bộ đôi Pirès-Pennant của Arsenal? Tuần 51 lần 2 Bài thứ nhất tự tạo và viết, bài thứ hai mở rộng đáng kể.
122
The Stone Roses
…bị điện cúp trong lúc đang biểu diễn trực tiếp trên truyền hình vào năm 1989, một thành viên của ban nhạc The Stone Roses đã văng lời liên tục chửi người dẫn chương trình? Tuần 51 lần 2 Bài tự tạo và viết.

2020

 
Bài đầu tiên lên mục Bạn có biết của năm 2020, Chung kết giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ 2019.
Thứ tự
Tựa bài
Nội dung lên trang chính
Thời gian
Ghi chú
123
Chung kết giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ 2019
chiến thắng trong trận chung kết vô địch thế giới 2019 giúp Liverpool F.C. trở thành đội bóng Anh đầu tiên vô địch thế giới, Siêu cúp châu ÂuUEFA Champions League trong cùng 1 năm? Tuần 1 lần 2 Bài tự tạo và viết.
124
Scott Rudin
Scott Rudin là nhà sản xuất đầu tiên từng giành cả giải Oscar, Emmy, Grammy và Tony? Tuần 3 lần 1+2 Bài mở rộng đáng kể.
125+126
Ushio Kensuke
A Shape of Light
…không chỉ nghiên cứu về khái niệm của phim, nhạc sĩ Ushio Kensuke còn nghiên cứu cả máy trợ thính để hỗ trợ sáng tác album nhạc phim Dáng hình thanh âm? Tuần 4 lần 2 Cả hai bài đều tự tạo và viết.
127
Lịch sử anime
…cho đến nay Sen và Chihiro ở thế giới thần bí đang là tác phẩm điện ảnh có doanh thu toàn cầu cao thứ hai mọi thời đại trong lịch sử anime nói riêng và doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản nói chung? Tuần 5 lần 1 Bài mở rộng đáng kể.
128
Daniel Maldini
…ra sân trận gặp Hellas Verona, Daniel Maldini trở thành cầu thủ bóng đá thế hệ thứ ba của dòng họ Maldini thi đấu tại Serie A cho A.C. Milan, sau người cha Paulo và ông nội Cesare? Tuần 7 lần 1 Bài tự tạo và viết.
129
Hildur Guðnadóttir
Hildur Guðnadóttir, chủ nhân giải Oscar cho nhạc phim hay nhất năm 2019 là nhà soạn nhạc nữ đầu tiên một mình giành chiến thắng cả giải Quả cầu vànggiải BAFTA cho cùng hạng mục trên? Tuần 8 lần 1 Bài tự tạo và viết.

Bài lên mục Tin Tức ở trang chính

2018

 
Bài viết đầu tiên lên mục tin tức, Three Billboards: Truy tìm công lý.
Thứ tự
Tựa bài
Nội dung lên trang chính
Thời gian
Ghi chú
1+2
Three Billboards: Truy tìm công lý
Giải Quả cầu vàng lần thứ 75
Phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri giành nhiều chiến thắng nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 75. 10 tháng 1 năm 2018 Bài viết tự tạo và bài đầu tiên lên mục Tin tức
3+4
Người đẹp và thủy quái
Giải BFCA lần thứ 23
Người đẹp và thủy quái giành chiến thắng cả bốn đề cử, trong đó có phim hay nhất tại lễ trao giải BFCA lần thứ 23. 21 tháng 1 năm 2018 Bài tự tạo và viết.
5
Chung kết giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018
Đội tuyển Uzbekistan giành ngôi vô địch Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á, sau khi thắng đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết. 1 tháng 2 năm 2018 Chỉ đăng lên bản tin
6+7
Giải SAG cho dàn diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất
Giải SAG lần thứ 24
Phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri giành giải quan trọng nhất cho dàn diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất tại lễ trao giải SAG lần thứ 24. 5 tháng 2 năm 2018 Bài tự tạo và viết
8
Liên hoan phim Cannes 2018
Phim Manbiki Kazoku của đạo diễn người Nhật Bản Hirokazu Kore-eda đoạt giải Cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes. 19 tháng 5 năm 2018 Bài tự tạo và viết.
9
Giải quần vợt Mỹ Mở rộng
Novak DjokovicOsaka Naomi giành chức vô địch đơn nam và đơn nữ giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2018. 9 tháng 9 năm 2018 Bài tự tạo và viết.
10
Liên hoan phim Venezia 2018
Phim Roma do Alfonso Cuarón đạo diễn đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venezia 2018. 13 tháng 9 năm 2018 Bài tự tạo và viết

2019

Thứ tự
Tựa bài
Nội dung lên trang chính
Thời gian
Ghi chú
11+12
Green Book (phim)
Giải Quả cầu vàng lần thứ 76
Phim điện ảnh Green Book giành nhiều chiến thắng nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 76. 7 tháng 1 năm 2019 Cả hai là bài tự tạo và viết.
13
Giải BAFTA lần thứ 72
Roma do Alfonso Cuarón đạo diễn và biên kịch giành giải Phim hay nhất tại lễ trao giải thưởng Điện ảnh của Viện hàn lâm Vương quốc Anh. 12 tháng 2 năm 2019 Bài tự tạo và viết.
14+15
Parasite
Liên hoan phim Cannes
Parasite của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho (hình) đoạt giải Cành cọ vàng cho "Phim xuất sắc nhất" tại liên hoan phim Cannes. 28 tháng 5 năm 2019 Bài tự tạo và viết.
16
Liên hoan phim quốc tế Venezia lần thứ 76
Phim Joker' do Todd Phillips đạo diễn đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venezia 2019. 12 tháng 9 năm 2019 Bài tự tạo và viết.
17
Giải Primetime Emmy lần thứ 71
Mùa 8 của Game of Thrones giành giải "phim truyền hình chính kịch xuất sắc" tại lễ trao giải Primetime Emmy 2019. 26 tháng 9 năm 2019 Bài tự tạo và viết.