Hành chính viên (tiếng Anh: bureaucrat), có giai đoạn mang tên tổng quản lý, là những người dùng Wikipedia được cấp các công cụ kỹ thuật để:

Các hành chính viên phải tuân thủ các quy định và đồng thuận thể hiện qua việc chỉ gán quyền bảo quản viên, điều phối viên hoặc hành chính viên cho người dùng khác một khi có sự đồng ý của cộng đồng, thường thông qua một cuộc biểu quyết thành công tại Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên, Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên hoặc Wikipedia:Biểu quyết chọn hành chính viên. Công việc chủ yếu của họ là giải quyết các yêu cầu gán hoặc rút cờ bot. Họ cũng phải có khả năng đánh giá sự đồng thuận của cộng đồng và phải giải thích lý do cho các hành động của mình khi được yêu cầu một cách lịch sự.

Hành chính viên không có các quyền kỹ thuật để rút cờ bảo quản viên hoặc hành chính viên hay gán hoặc rút các cờ khác như kiểm định viên hoặc giám sát viên. Các tác vụ như vậy được đảm nhận bởi các tiếp viên, một nhóm các thành viên đa ngôn ngữ có quyền trên tất cả các dự án Wikimedia và do người dùng Wikimedia bầu và biểu quyết tín nhiệm hàng năm. Các thay đổi về quyền thành viên do tiếp viên được hiện được lưu lại ở meta:Special:Log/rights; để biết thêm chi tiết xem m:Requests for permissions. Trước đây hành chính viên được cấp công cụ đổi tên người dùng, nhưng từ ngày 15 tháng 9 năm 2014, trong một nỗ lực duy trì tài khoản hợp nhất của người dùng, hiện chỉ có nhóm thành viên có các quyền toàn cục là tiếp viên và người đổi tên toàn cục sử dụng được công cụ này. Mặc dù hầu hết người đổi tên toàn cục đều xuất phát từ những hành chính viên có kinh nghiệm.

Người dùng được gán quyền hành chính viên theo đồng thuận của cộng đồng. Quy trình biểu quyết cũng tương tự như quy trình biểu quyết chọn bảo quản viên, nhưng yêu cầu với các hành chính viên thường cao hơn và sự đồng thuận của cộng đồng phải rõ ràng hơn. Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn hành chính viên.

Trên Wikipedia tiếng Việt, hiện có 3 hành chính viên.

Những công cụ kỹ thuật đặc biệt

  • Sử dụng trang Makesysop để gắn cờ bảo quản viên.
  • Sử dụng trang Makebot để gắn hay rút cờ bot của tài khoản được sử dụng bởi phần mềm tự động.

Hành chính viên đương nhiệm

Hành chính viên mãn nhiệm

Danh sách hành chính viên mãn nhiệm

Thông tin thêm

Bản mẫu thông báo tài khoản có công cụ HCV

Người dùng là hành chính viên có thể thêm bản mẫu sau vào trang trang thành viên của mình:

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Hành chính viên}}
 Người dùng này là một hành chính viên của Wikipedia tiếng Việt(xác minh)
Xem trang nhúng
Biểu đồ thời gian giữ quyền
Thành viên:Tuanminh01Thành viên:ThiênĐế98Thành viên:DHNThành viên:VietbioThành viên:MxnThành viên:DHNThành viên:PlantaestThành viên:MxnThành viên:PrennThành viên:Trần Nguyễn Minh HuyThành viên:AlphamaThành viên:Tuanminh01Thành viên:Pminh141Thành viên:NgocAnMasterThành viên:PhjtieudocThành viên:Ryder1992Thành viên:Hide on RoséThành viên:GDAEThành viên:Nguyenquanghai19Thành viên:Nguyenmy2302Thành viên:Tocdoso1BotThành viên:NguoiDungKhongDinhDanhThành viên:MongrangvebetThành viên:BaoothersksThành viên:Băng TỏaThành viên:NhacNy2412Thành viên:Mạnh AnWikipedia:Quyền biến mấtThành viên:NguyentrongphuThành viên:AThành viên:BluetppThành viên:Q.KhảiThành viên:Kateru ZakuroThành viên:HakutoraThành viên:LedinhthangThành viên:ThiênĐế98Thành viên:Ngomanh123Thành viên:LangtucodocThành viên:PlantaestThành viên:HugopakoThành viên:DangTungDuongThành viên:Tuanminh01Thành viên:Jspeed1310Thành viên:QuenhitranThành viên:AlphamaThành viên:NguyentrongphuThành viên:BluetppThành viên:PlantaestThành viên:Bộ lọc sai phạmThành viên:ThiênĐế98Thành viên:HugopakoThành viên:ThusinhvietThành viên:QuenhitranThành viên:AlphamaThành viên:Tuanminh01Thành viên:Hoang DatThành viên:TuanUtThành viên:PrennThành viên:VioletbonmuaThành viên:Thái Nhi Thành viên:Cheers!Thành viên:Trần Nguyễn Minh HuyThành viên:UnpearThành viên:QbotThành viên:Eternal DragonThành viên:ConboThành viên:MagnifierThành viên:ViethavvhThành viên:TrungdaThành viên:Dung005Thành viên:VinhtantranThành viên:LovelessThành viên:ThaiskThành viên:Lê ThyThành viên:CtmtThành viên:AppleThành viên:Phan BaThành viên:NhanvoThành viên:AviaThành viên:ArisaThành viên:TttrungThành viên:Nguyễn Thanh QuangThành viên:Nguyễn CườngThành viên:Vương Ngân HàThành viên:VietbioThành viên:NeoneuroneThành viên:MxnThành viên:DHNThành viên:Joakim LöfkvistWikipedia:Hành chính viênWikipedia:Bảo quản viên giao diệnWikipedia:Điều phối viênWikipedia:Bảo quản viên

Xem thêm