Wikipedia:Giải thưởng Vạn lượt xem

Giải thưởng Vạn lượt xem là một giải thưởng theo hình thức xét tuyển, thống kê và vinh danh các biên tập viên đã tạo ra hoặc đóng góp đáng kể một trong những bài viết được xem nhiều nhất của Wikipedia phục vụ hàng trăm ngàn hoặc thậm chí hàng triệu độc giả. Giải thưởng dựa trên Million Award của wikipedia tiếng Anh.

Giải thưởng có hai mục tiêu chính:

  • Công nhận các biên tập viên tạo, mở rộng, cải thiện các bài viết có lưu lượng truy cập cao.
  • Khuyến khích tất cả biên tập viên tạo trang, sửa nhiều nhất, đóng góp dung lượng nội dung nhiều nhất bằng cách công nhận lượng độc giả khổng lồ xem trang do họ phát triển.
  • Nghiên cứu xu hướng truy cập wikipedia để phát triển dự án wikipedia, dựa vào các bài viết được đọc giả quan tâm.

Giải thưởng xét lần đầu vào 2020, việc xét năm 2019 chỉ có ý nghĩa xây dựng cho giải thưởng mới mẻ này.

Ngày 6 tháng 6 năm 2020 giải thưởng ngừng hoạt động, do vấn đề công cụ thống kê.

Thể lệSửa đổi

Cuộc xét tuyển chỉ gồm 2 vòng, thành viên tham gia tự do, không yêu cầu bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Vòng 1Sửa đổi

Thống kê 10 bài được xem nhiều nhất mỗi tháng đối với năm 2019, từ năm 2020 trở đi sẽ thống kê 20 bài được xem nhiều nhất mỗi tháng.

Chỉ thống kê theo tháng (hiện tại chưa thể thống kê hàng tuần), mỗi tháng một lần.

Kết quả thống kê từ Bảng thống kê hàng tháng dựa vào tên bài với lượt xem nhiều nhất sẽ xác định biên tập viên chiến thắng trong tháng. Còn điểm số được tính chỉ có ý nghĩa dùng cho vòng 2.

  • Điểm: tính đảo ngược số thành viên danh sách x 10
  • Điểm tạo trang (10 điểm): là điểm cộng bổ sung, được tính bằng 1/10 của điểm tối đa

Vòng 2Sửa đổi

Diễn ra vào cuối năm. 12 thành viên đứng nhất hàng tháng trong năm sẽ vào xét vòng này cũng là vòng cuối cùng, dựa trên số điểm tích lũy suốt năm.

Danh sách mùa giảiSửa đổi

Danh sách thành viên chiến thắng qua các nămSửa đổi

Năm 2020: (năm đầu tiên)

Bảng thống kêSửa đổi

Copy các phần bên dưới để tạo trang thống kê hàng tháng và hàng năm.

Vòng 1Sửa đổi

Đây là danh sách thống kê 20 trang bài có lượt xem nhiều nhất wikipedia trong tháng {-} năm {-}

  • Biên tập viên chiến thắng trong tháng:
  • Ngày thống kê:
  • Nguồn thống kê:
  • Thành viên thống kê:
Xếp hạng Thành viên Bài Lượt xem Điểm % dung lượng đóng góp (cao nhất) Điểm tạo trang (10 điểm)
- - - - - - -
001 - - - - - -
002 - - - - - -
003 - - - - - -
004 - - - - - -
005 - - - - - -
006 - - - - - -
007 - - - - - -
008 - - - - - -
009 - - - - - -
010 - - - - - -
011 - - - - - -
012 - - - - - -
013 - - - - - -
014 - - - - - -
015 - - - - - -
016 - - - - - -
017 - - - - - -
018 - - - - - -
019 - - - - - -
020 - - - - - -

Vòng chung (vòng 2)Sửa đổi

Đứng đầu Thành viên Số lần xuất hiện trong các bảng thống kê Điểm Điểm tạo trang (10 điểm) Tổng điểm
- - - - - -
Tháng 1 - - - - -
Tháng 2 - - - - -
Tháng 3 - - - - -
Tháng 4 - - - - -
Tháng 5 - - - - -
Tháng 6 - - - - -
Tháng 7 - - - - -
Tháng 8 - - - - -
Tháng 9 - - - - -
Tháng 10 - - - - -
Tháng 11 - - - - -
Tháng 12 - - - - -

Huy hiệu sẽ trao tặngSửa đổi