Wikipedia:Danh hiệu hoàng gia Wikipedia

Wikipedia-logo.png Danh hiệu hoàng gia Wikipedia
Emperor of the year.png Wikipedia:Wikipedia emperor of the year
*King of Featured content.png King of Featured Article
*King of Good Article.png King of Good Article
*King of Featured List.png King of Featured List
*King of DYK.png King of DYK
*King of News.png King of News
Wikipedia-logo.png Danh hiệu hoàng gia Wikipedia

Danh hiệu hoàng gia Wikipedia là danh hiệu thi đua được trao cho các thành viên đứng đầu wikipedia về đóng góp cho nội dung chất lượng hàng năm, cùng các nội dung khác. Đây là chương trình xem xét đánh giá thường niên của wikipedia để vinh danh thành viên cống hiến nhiều nhất cho nội dung chất lượng, đồng thời tạo động lực ganh đua cho các thành viên.

Toàn bộ chương trình là Xét tuyển chứ không phải Thi tuyển.

Các danh hiệu sẽ không Việt hóa mà giữ lại tiếng Anh - ngôn ngữ quốc tế, làm mô hình mẫu cho các wikipedia khác.

Các danh hiệu King/QueenSửa đổi

 1. Danh hiệu King of Featured Article hay King of FA sẽ trao cho ai có nhiều đóng góp nhất cho mục Bài viết chọn lọc. Gồm :
  1. King of Featured Article All Time: trao cho ai có nhiều Bài viết chọn lọc nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Featured Article {năm}: trao cho ai có nhiều bài Bài viết chọn lọc nhất {năm}
  3. King of Featured Article +: trao cho ai có trên 12 bài Bài viết chọn lọc được tích lũy trong nhiều năm
 2. Danh hiệu King of Good Article hay King of GA sẽ trao cho ai có nhiều đóng góp nhất cho mục Bài viết tốt. Gồm :
  1. King of Good Article All Time: trao cho ai có nhiều bài Bài viết tốt nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Good Article {năm}: trao cho ai có nhiều bài Bài viết tốt nhất {năm}
  3. King of Good Article +: trao cho ai có trên 12 bài Bài viết tốt được tích lũy trong nhiều năm
 3. Danh hiệu King of Featured List hay King of FL sẽ trao cho ai có nhiều đóng góp nhất cho Danh sách chọn lọc. Gồm :
  1. King of Featured List All Time: trao cho ai có nhiều Danh sách chọn lọc nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Featured List {năm}: trao cho ai có nhiều Danh sách chọn lọc nhất {năm}
  3. King of Featured List +: trao cho ai có trên 12 bài Danh sách chọn lọc được tích lũy trong nhiều năm
 4. Danh hiệu King of DYK hay King of DYK là danh hiệu trao cho thành viên có nhiều đóng góp nhất cho mục Bạn có biết.
  1. King of Did You Know All Time: trao cho ai có nhiều bài bạn có biết? nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Did You Know {năm}: trao cho ai có nhiều bài BCB nhất {năm}
 5. Danh hiệu King of News

Nếu thành viên là nữ các danh hiệu sẽ dùng từ Queen.

Danh hiệu Emperor/EmpressSửa đổi

Danh hiệu Wikipedia emperor of the year chỉ tính trong mỗi năm một lần, không tính toàn thời gian. Đạt được danh hiệu này yêu cầu ứng viên phải đạt một trong ba danh hiệu sau, như điều kiện đầu tiên.

 • King of Featured Article
 • King of Good Article
 • King of Featured List

Thiếu việc đạt ít nhất 1 danh hiệu King sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vòng trong. Người đạt được danh hiệu King sẽ được cộng điểm:

 • King of Featured Article: 250 điểm
 • King of Good Article: 100 điểm
 • King of Featured List: 80 điểm

Nếu thành viên cùng lúc đạt 3 danh hiệu King sẽ trở thành Wikipedia emperor of the year

Nếu trong một năm chỉ có duy nhất một King, việc cạnh tranh không diễn ra vẫn cần xét điểm tối thiểu King duy nhất đó là 750 điểm (= điểm 5 BVCL), đó là số điểm ít nhất để ghi nhận mức đóng góp.

Nếu thành viên là nữ thì sẽ đổi thành Wikipedia empress of the year.

Các danh hiệu King + không được xét.

Riêng King of Did You KnowKing of News không liên quan danh hiệu Emperor, nhằm để cho các ứng viên tập trung hơn vào viết bài thể loại chất lượng, đồng thời khuyến khích mọi thành viên khác không đủ điều kiện ứng cử viên có thể theo đuổi một giải thưởng riêng. Đây là các Danh hiệu riêng biệt.

Các danh hiệu khácSửa đổi

Là những danh hiệu vinh danh các đóng góp của thành viên khác đối với những công việc khác trên wikipedia.

Knight of RoyalSửa đổi

Knight of Royal (Hiệp sĩ hoàng gia) là danh hiệu trao tặng cho thành viên wikipedia có đóng góp, bao gồm:

Silver Knight

Silver Knight (Hiệp sĩ Bạc) vinh danh thành viên đóng góp chống phá hoại tích cực.

Gold Knight

Gold Knight (Hiệp sĩ Vàng) vinh danh thành viên đóng góp chống phá hoại tích cực, thường xuyên, hầu như toàn thời gian.

Hệ thốngSửa đổi

Emperor/EmpressSửa đổi

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy
Danh hiệu = Tên thành viên + the Great Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
  Phải trên 3 năm hoạt động wikipedia, hơn 7.000 sửa đổi. Không xét trong năm, mà xét toàn thời gian, phải có trên 24 BVCL, 24 DSCL, 24 BVT. (Người thế này có lẽ chỉ có trong truyền thuyết wikipedia)
1 Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
  Phải trên 3 năm hoạt động wikipedia, hơn 5.000 sửa đổi. Xem xét: Emperor of the year chỉ có 1 người duy nhất và phải thắng xét tuyển tất cả ứng cử viên

King of Featured ArticleSửa đổi

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy trong năm
I Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
Không King là cao nhất không có Emperor. Emperor là danh hiệu duy nhất trên wikipedia xét chung BVT, BVCL, DSCL không
II King,
Queen
Quốc vương,
Nữ vương / Vương hậu
  Phải trên 2 năm hoạt động wikipedia, hơn 5.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 5 BVCL. Chỉ có duy nhất 1 người, những ai thua cuộc ngai Vua sẽ là Phó vương
III Viceroy,
Vicereine
Phó vương,
Phó nữ vương
  Phải trên 2 năm hoạt động wikipedia, hơn 4.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVCL
IV Grand Duke,
Grand Duchess
Đại công tước / Nữ Đại công tước   Phải trên 2 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVCL
V Prince,
Princess
Vương công/Thân vương   Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVCL
VI Duke,
Duchess
Công tước / Nữ công tước   Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVCL
VII Marquess,
Marchioness
Hầu tước / Nữ hầu tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVCL
VIII Earl/Count,
Countess
Bá tước / Nữ bá tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 1.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVCL
IX Viscount,
Viscountess
Tử tước / Nữ tử tước   Phải trên 6 tháng hoạt động wikipedia, hơn 1.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVCL
X Baron,
Baroness
Nam tước / Nữ nam tước   Phải trên 3 tháng hoạt động wikipedia, hơn 500 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVCL

King of Good ArticleSửa đổi

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy trong năm
I Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng/Hoàng hậu
Không King là cao nhất không có Emperor. Emperor là danh hiệu duy nhất trên wikipedia xét chung BVT, BVCL, DSCL không
II King,
Queen
Quốc vương,
Nữ vương / Vương hậu
  Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 4.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 5 BVT. Chỉ có duy nhất 1 người, những ai thua cuộc ngai Vua sẽ là Phó vương
III Viceroy,
Vicereine
Phó vương,
Phó nữ vương
  Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVT
IV Grand Duke,
Grand Duchess
Đại công tước / Nữ Đại công tước   Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVT
V Prince,
Princess
Vương công/Thân vương   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVT
VI Duke,
Duchess
Công tước / Nữ công tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVT
VII Marquess,
Marchioness
Hầu tước / Nữ hầu tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 1.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVT
VIII Earl/Count,
Countess
Bá tước / Nữ bá tước   Phải trên 9 tháng hoạt động wikipedia, hơn 1.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVT
IX Viscount,
Viscountess
Tử tước / Nữ tử tước   Phải trên 6 tháng hoạt động wikipedia, hơn 700 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVT
X Baron,
Baroness
Nam tước / Nữ nam tước   Phải trên 3 tháng hoạt động wikipedia, hơn 500 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVT

King of Featured ListSửa đổi

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy trong năm
I Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
Không King là cao nhất không có Emperor. Emperor là danh hiệu duy nhất trên wikipedia xét chung BVT, BVCL, DSCL không
II King,
Queen
Quốc vương,
Nữ vương / Vương hậu
  Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 4.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 5 DSCL. Chỉ có duy nhất 1 người, những ai thua cuộc ngai Vua sẽ là Phó vương
III Viceroy,
Vicereine
Phó vương,
Phó nữ vương
  Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 DSCL
IV Grand Duke,
Grand Duchess
Đại công tước / Nữ Đại công tước   Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 DSCL
V Prince,
Princess
Vương công / Thân vương   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 DSCL
VI Duke,
Duchess
Công tước / Nữ công tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 DSCL
VII Marquess,
Marchioness
Hầu tước / Nữ hầu tước   Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 1.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 DSCL
VIII Earl/Count,
Countess
Bá tước / Nữ bá tước   Phải trên 9 tháng hoạt động wikipedia, hơn 1.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 DSCL
IX Viscount,
Viscountess
Tử tước / Nữ tử tước   Phải trên 6 tháng hoạt động wikipedia, hơn 700 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 DSCL
X Baron,
Baroness
Nam tước / Nữ nam tước   Phải trên 3 tháng hoạt động wikipedia, hơn 500 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 DSCL

King of DYKSửa đổi

  Không yêu cầu ứng viên về số năm và số sửa đổi, không có thứ bậc, bất kỳ thành viên nào cũng có thể tham gia. Danh hiệu duy nhất được trao cho người có số bài Bạn có biết? nhiều nhất trong năm.

Các danh hiệu tưởng thưởng, thành lập từ ngày 24 tháng 02 năm 2021.
Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy trong năm
I Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng/Hoàng hậu
x x x
II King,
Queen
Quốc vương,
Nữ vương / Vương hậu
  Phải trên 11 tháng phụ việc chuyên mục Bạn có biết? -
III Viceroy,
Vicereine
Phó vương,
Phó nữ vương
Tập tin:Viceroy of DYK.png Phải trên 10 tháng phụ việc chuyên mục Bạn có biết? -
IV Grand Duke,
Grand Duchess
Đại công tước / Nữ Đại công tước Tập tin:Grand Duke of of DYK.png Phải trên 9 tháng phụ việc chuyên mục Bạn có biết? -
V Prince,
Princess
Vương công/Thân vương Tập tin:Prince of DYK.png Phải trên 8 tháng phụ việc chuyên mục Bạn có biết? -
VI Duke,
Duchess
Công tước / Nữ công tước Tập tin:Duke of DYK.png Phải trên 7 tháng phụ việc chuyên mục Bạn có biết? -
VII Marquess,
Marchioness
Hầu tước / Nữ hầu tước Tập tin:Marquess of DYK.png Phải trên 6 tháng phụ việc chuyên mục Bạn có biết? -
VIII Earl/Count,
Countess
Bá tước / Nữ bá tước Tập tin:Count of DYK.png Phải trên 5 tháng phụ việc chuyên mục Bạn có biết? -
IX Viscount,
Viscountess
Tử tước / Nữ tử tước Tập tin:Viscount of DYK.png Phải trên 4 tháng phụ việc chuyên mục Bạn có biết? -
X Baron,
Baroness
Nam tước / Nữ nam tước Tập tin:Baron of DYK.png Phải trên 3 tháng phụ việc chuyên mục Bạn có biết? -

King of NewsSửa đổi

  Không yêu cầu ứng viên về số năm và số sửa đổi, không có thứ bậc, bất kỳ thành viên nào cũng có thể tham gia. Danh hiệu duy nhất được trao cho người có số bài Tin tức nhiều nhất trong năm.

Knight of RoyalSửa đổi

Knight of Royal (Hiệp sĩ hoàng gia) không yêu cầu ứng viên về số năm và số sửa đổi, không có thứ bậc, bất kỳ thành viên nào cũng có thể tham gia.

Silver Knight

 

Gold Knight

 

Danh sách Wikipedia emperor of the yearSửa đổi

Thời kỳ trước Quân chủ

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
-
2007 chưa check - - - - truy phong
2008 chưa check - - - - truy phong
2009 chưa check - - - - truy phong
2010 chưa check - - - - truy phong
2011 chưa check - - - - truy phong
2012 chưa check - - - - truy phong
2013 chưa check - - - - truy phong
2014 chưa check - - - - truy phong
2015 chưa check - - - - truy phong
2016 không có ai x x x x x
2017 không có ai x x x x x
2018 không có ai x x x x x

Triều đại ViWiki thứ nhất

Năm Thành viên Cấp bậc và danh hiệu Tước vị Tước hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
-
2019 ThiênĐế98 Wikipedia Emperor of the year 2019 Hoàng đế Thiên Đế I   1.750 đ Hoàng đế đầu tiên và cuối cùng cạnh tranh nóng

Triều đại ViWiki thứ hai

Năm Thành viên Cấp bậc và danh hiệu Tước vị Tước hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
-
2020 không ai Wikipedia Emperor of the year 2020 Hoàng đế x x x x x
2021 năm sau Wikipedia Emperor of the year 2021 Hoàng đế - - - Hoàng đế đầu tiên -
2022 năm sau Wikipedia Emperor of the year 2022 Hoàng đế - - - kế vị -

Chú thích: do bị DHN phản đối vì lý do phân biệt giới tính, triều đại thứ 2 này không công khai, coi như hoạt động chui cho vui.

Danh sách King of Featured ArticleSửa đổi

Năm Thành viên Cấp bậc và danh hiệu Banner cá nhân Nhận biểu tượng quý tộc Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
-
2007 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài x
2008 chưa check - - - - - truy phong
2009 chưa check - - - - - truy phong
2010 chưa check - - - - - truy phong
2011 chưa check - - - - - truy phong
2012 chưa check - - - - - truy phong
2013 chưa check - - - - - truy phong
2014 chưa check - - - - - truy phong
2015 Dieu2005 King of Featured Article 2015     đếm bài Đủ 5 bài: 1, 2, 3, 4, 5 truy phong
2016 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài x
2017 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài x
2018 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài x
2019 ThiênĐế98 King of Featured Article 2019     750 đ 5 bài cạnh tranh
2020 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài x

Toàn thời gian

Số
thứ
tự
Thành viên Cấp bậc và danh hiệu Banner cá nhân Nhận biểu tượng quý tộc Thành tựu Hình thức chiến thắng Ghi chú
-
1 Lệ Xuân Queen of Featured Article +     13 bài tổng tích lũy nhận cấp bậc và danh hiệu ngày 24/02/2021

Ghi chú: thứ tự là xếp theo thời gian được vinh danh.

Danh sách King of Good ArticleSửa đổi

Năm Thành viên Cấp bậc và danh hiệu Banner cá nhân Nhận biểu tượng quý tộc Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
-
2013 chưa check - - - - - truy phong
2014 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài x
2015 chưa check - - - - - truy phong
2016 Lion tiger leopard
ThiênĐế98
King of Good Article 2016
King of Good Article 2016
 
 
 
 
đếm bài đồng 5 bài truy phong
2017 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài x
2018 VMQ123 King of Good Article 2018     đếm bài Đủ 5 bài: 1, 2, 3, 4, 5 truy phong
2019 ThiênĐế98 King of Good Article 2019     650 đ 13 bài cạnh tranh
2020 Lệ Xuân Queen of Good Article 2020     250 đ 5 bài cạnh tranh

Toàn thời gian

Số
thứ
tự
Thành viên Cấp bậc và danh hiệu Banner cá nhân Nhận biểu tượng quý tộc Thành tựu Hình thức chiến thắng Ghi chú
-
1 Mintu Martin King of Good Article +     15 bài tổng tích lũy nhận cấp bậc và danh hiệu ngày 23/02/2021
2 Lệ Xuân Queen of Good Article +     12 bài tổng tích lũy nhận cấp bậc và danh hiệu ngày 24/02/2021

Ghi chú: thứ tự là xếp theo thời gian được vinh danh.

Danh sách King of Featured ListSửa đổi

Năm Thành viên Cấp bậc và danh hiệu Banner cá nhân Nhận biểu tượng quý tộc Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
-
2009 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài danh sách x
2010 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài danh sách x
2011 Paris King of Featured List 2011     đếm bài Đủ 5 bài danh sách: 1, 2, 3, 4, 5 truy phong
2012 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài danh sách x
2013 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài danh sách x
2014 không có bài
2015 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài danh sách x
2016 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài danh sách x
2017 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài danh sách x
2018 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài danh sách x
2019 không có ai x x x x không ai đủ 5 bài danh sách x
2020 Baoothersks King of Featured List 2020     240 đ 6 danh sách[1] cạnh tranh

Toàn thời gian

Số
thứ
tự
Thành viên Cấp bậc và danh hiệu Banner cá nhân Nhận biểu tượng quý tộc Thành tựu Hình thức chiến thắng Ghi chú
-
1 Mintu Martin King of Featured List +     17 danh sách[2] tổng tích lũy nhận cấp bậc và danh hiệu ngày 23/02/2021

Ghi chú: thứ tự là xếp theo thời gian được vinh danh.

Danh sách King of DYKSửa đổi

Stt Thành viên Bannar cá nhân Cấp bậc và danh hiệu Tước vị Tước hiệu Nhận biểu tượng quý tộc Hình thức chiến thắng Ghi chú
-
01 ThiênĐế98   King of DYK 2019 Thiên Đế I   cạnh tranh King đầu tiên
02 Q.Khải   King of DYK - January 2020 Quang Khải   cạnh tranh King cuối cùng

Đặc biệt

Stt Thành viên Biểu tượng dùng tạm Cấp bậc và danh hiệu Tước vị Tước hiệu Nhận biểu tượng quý tộc Hình thức chiến thắng Ghi chú
-
DHN   Emperor of DYK 皇帝 -   vinh danh hơn một thập niên phục vụ chuyên mục BCB không mệt mỏi danh hiệu trọn đời

Danh sách King of NewsSửa đổi

Stt Thành viên Biểu tượng Cấp bậc và danh hiệu Tước vị Tước hiệu Nhận biểu tượng quý tộc Hình thức chiến thắng Ghi chú
-
01 DanGong   King of News - January 2020 -   cạnh tranh King đầu tiên và cũng là cuối cùng

Cấp bậc và danh hiệu cho các thành viên khácSửa đổi

Chính thứcSửa đổi

Đây là danh sách quý tộc Wikipedia chính thức (dưới bậc Vương/Nữ vương) từ khi có cuộc xét tuyển lần đầu năm 2019:

Số
thứ
tự
Thành viên Cấp bậc và danh hiệu Banner cá nhân Nhận biểu tượng quý tộc Tình trạng Hình thức xét Ghi chú
-
Mintu Martin Tử tước FA 2019; Phó vương FL 2019; Đại công tước GA 2019   - đã thăng cấp bậc King + đếm bài tổng tích lũy
VMQ123 Tử tước FA 2019; Phó vương GA 2019 không có biểu tượng cá nhân - đã được truy phong bậc King đếm bài theo năm
01 Nacdanh Phó vương FA 2020 (Viceroy of Featured Article 2020) Phó vương GA 2020 (Viceroy of Good Article 2020)       - cạnh tranh
Baoothersks Phó vương GA 2020 (Viceroy of Good Article 2020)     - cạnh tranh
02 Trần Nguyễn Minh Huy Phó vương GA 2020 (Viceroy of Good Article 2020) không rõ biểu tượng cá nhân   - cạnh tranh
03 DangTungDuong Phó vương GA 2019 (Viceroy of Good Article 2019) không có biểu tượng cá nhân   - cạnh tranh
Q.Khải Công tước FA 2020 (Duke of Featured Article 2020); Tử tước FL 2020 (Viscount of Featured List 2020); Công tước GA 2020 (Duke of Good Article 2020)         - cạnh tranh King of DYK
04 Phattainguyen23 Công tước FL 2019 (Duke of Featured List 2019); Công tước GA 2019 (Duke of Good Article 2019) không rõ biểu tượng cá nhân     - cạnh tranh
05 Mongrangvebet Công tước GA 2019 (Duke of Good Article 2019); Tử tước FA 2020 (Viscount of Featured Article 2020)       - cạnh tranh
06 Damian Vo Tử tước FL 2019 (Viscount of Featured List 2019); Tử tước GA 2019, 2020 (Viscount of Good Article 2019, 2020) không có biểu tượng cá nhân     - cạnh tranh
07 Ledinhthang Tử tước FA 2019 (Viscount of Featured Article 2019) không rõ biểu tượng cá nhân   - cạnh tranh
08 Callmelouise Tử tước GA 2019 (Viscount of Good Article 2019) không rõ biểu tượng cá nhân   - cạnh tranh
09 NXL1997 Tử tước FA 2020 (Viscount of Featured Article 2020) không rõ biểu tượng cá nhân   - cạnh tranh
10 P.T.Đ Tử tước GA 2020 (Viscount of Good Article 2020) không rõ biểu tượng cá nhân   - cạnh tranh
11 Kill-Vearn (kế tục WTL) Tử tước GA 2019 (Viscount of Good Article 2019); Tử tước FL 2019 (Viscount of Featured List 2019)       - cạnh tranh

Truy phongSửa đổi

Đây là danh sách quý tộc Wikipedia không chính thức (dưới bậc Vương/Nữ vương) được truy phong giai đoạn trước cuộc xét tuyển năm 2019:

Năm 2007Sửa đổi

FA

Năm 2009Sửa đổi

 • Nad 9xTử tước FL 2009 (2 ds)

Năm 2010Sửa đổi

 • Nad 9xTử tước FL 2010 (2 ds)

Năm 2011Sửa đổi

 • PrennTử tước FL 2011 (2 ds)

Năm 2012Sửa đổi

 • Nad 9xCông tước FL 2012 (3 ds)
 • PqCông tước FL 2012 (3 ds)

Năm 2013Sửa đổi

 • Phó vương FL 2013 (4 ds)
 • PqPhó vương FL 2013 (4 ds)

Năm 2014Sửa đổi

GA

Năm 2015Sửa đổi

FA
FL

Năm 2016  YSửa đổi

FL
GA

Năm 2017  YSửa đổi

FA
FL
GA

Năm 2018  YSửa đổi

FA
GA
...VẪN ĐANG CẬP NHẬT...

Danh sách Knight of RoyalSửa đổi

Silver KnightSửa đổi

 • 2019: chưa trao
 • 2020: chưa trao
 • 2021:

Gold KnightSửa đổi

Danh sách người bảo trợ cho nền quân chủ WikipediaSửa đổi

Stt Thành viên Biểu tượng cá nhân Cấp bậc và danh hiệu Tước vị Tước hiệu Biểu tượng quý tộc Vai trò Ghi chú
-
01 Kill-Vearn   Tử tước GA 2019 (Viscount of Good Article 2019); Tử tước FL 2019 (Viscount of Featured List 2019) 子爵 không có     người bảo trợ cho nền quân chủ Wikipedia
từ 2019 đến tháng 2 năm 2021
quyết định về hưu
02 ? ? ? ? ? ? ? ?

Lịch sử và truyền thốngSửa đổi

Danh hiệu hoàng gia Wikipedia được sáng tạo vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 với vai trò là một cuộc xét tuyển thành tích, vì vậy nó giống một cuộc thi nguội, sự phân hóa cấp bậc là một yếu tố thúc đẩy sự tranh đua làm việc.

Cuộc xét tuyển diễn ra được một năm thì chịu sự phản đối từ hành chính viên DHN vì lý do phân biệt giới tính, vì vậy cuộc xét tuyển lần 2 vào năm 2020 vẫn tiến hành nhưng không còn rầm rộ. Và qua đó thành viên nhận danh hiệu Hoàng đế Wikipedia đầu tiên là ThiênĐế98 được xem là hoàng đế của triều đại chính thức đầu tiên, sau triều đại này sẽ là triều đại thứ hai gần như hoạt động không chính thức. Có thể có nhiều quốc vương và nữ hoàng nhưng hoàng đế chỉ có duy nhất một người, vì vậy khi các điều kiện xét tuyển đủ hội tụ cho một người làm hoàng đế thì người tại vị trước đó phải bàn giao icon hoàng đế cho người kế vị.

Cuộc xét tuyển vẫn tiếp tục và đang cố gắng xây dựng danh hiệu hoàng gia trở thành một truyền thống và là một nét đẹp văn hóa của Wikipedia tiếng Việt. Một mục tiêu khác là phổ biến sang các wikipedia khác.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Xét tuyển Wikipedia emperor of the year 2020, truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2021.
 2. ^ Wikipedia, Mintu Martin, Đại sảnh, truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2021.

Xem thêmSửa đổi