Lion tiger leopard
Giới tínhNam
Độ nghiện WikipediaChưa kiểm tra

Thông tin cá nhânSửa đổi

9XThành viên này chào đời
trong thập niên 1990.
 Thành viên này là nam giới.
  Thành viên này là một người yêu động vật.
 
Thành viên này ủng hộ
độc lập cho Tây Tạng.
 Thành viên này là một người yêu thích Sinh học
 Yêu thích nghiên cứu văn hóa kiến trúc thế giới
Tập tin:DRMN 01.jpgThích đọc truyện Doraemon
 Yêu thích ẩm thực, đặc biệt món súp
 Yêu thích trái cây tươi

Bài đóng góp hoàn chỉnhSửa đổi

STT Tên bài viết Công lao Hoàn chỉnh Chủ đề Thành tích
1   Linh dương Addax Dịch thuật toàn bộ  Y Loài ăn cỏ Bài viết tốt, gắn sao bạc
2   Linh dương đầu bò xanh Dịch thuật toàn bộ  Y Loài ăn cỏ Bài viết tốt, gắn sao bạc
3   Linh dương đầu bò đen Dịch thuật toàn bộ  Y Loài ăn cỏ Bài viết tốt, gắn sao bạc
4 Linh miêu tai đen Dịch hết mở rộng đáng kể Mèo hoang
5 Tỳ linh Nhật Bản Dịch thuật toàn bộ  Y Loài ăn cỏ Chưa đề cử
6   Rắn mamba đen Dịch thuật toàn bộ  Y Bò sát Bài viết tốt, gắn sao bạc
7   Rắn hổ lục Gaboon Dịch thuật toàn bộ  Y Bò sát Bài viết tốt, gắn sao bạc
8   Rắn hổ mang rừng rậm Dịch thuật toàn bộ  Y Bò sát Bài viết tốt, gắn sao bạc
9   Rắn hổ mang chúa Bổ sung, chỉnh lý Bò sát
10 Linh dương đen Ấn Độ Dịch thuật toàn bộ tạm hoàn chỉnh Loài ăn cỏ
11 Sơn dương Markhor Dịch thuật toàn bộ tạm hoàn chỉnh Loài ăn cỏ
12 Linh miêu đuôi cộc Dịch thuật toàn bộ  Y Mèo hoang
13   Trâu lùn Tamaraw Dịch thuật toàn bộ  Y Loài ăn cỏ Bài viết tốt, gắn sao bạc
14 Công lam Ấn Độ Dịch hết tạm hoàn chỉnh Chim lớn
15 Linh dương nước Dịch thuật toàn bộ  Y Loài ăn cỏ Chưa đề cử
16 Sếu sarus Dịch thuật toàn bộ Chim lớn Chưa đề cử
17 Trâu rừng châu Phi Dịch hết tạm hoàn chỉnh Loài ăn cỏ
18 Linh ngưu Dịch hết mở rộng đáng kể Loài ăn cỏ, Tây Tạng
19 Hươu chuột Java Dịch hết mở rộng đáng kể Loài ăn cỏ
20 Linh dương sừng kiếm Dịch thuật toàn bộ  Y Loài ăn cỏ Chưa đề cử
21 Hươu la Dịch hết tạm hoàn chỉnh Loài ăn cỏ
22 Cáo tuyết Bắc Cực Dịch hết tạm hoàn chỉnh Loài ăn thịt
23 Linh dương lam Dịch hết tạm hoàn chỉnh tuyệt chủng
24 Fossa Dịch thuật toàn bộ  Y Loài ăn thịt Chưa đề cử
25 Chuột xạ hương Dịch thuật toàn bộ  Y Hương thơm Chưa đề cử
26 Cua dừa sắp sửa dịch Giáp xác Chưa đề cử

Loài vật yêu thíchSửa đổi

Loài ăn thịtSửa đổi

 Sư tử dũng mãnh
 Báo hoa, kẻ săn mồi quý phái
 Ocelot, tựa như loài hổ thu nhỏ
 Linh miêu tai đen, tựa như sư tử thu nhỏ

Loài ăn cỏSửa đổi

 Linh dương Impala
 Linh dương đen Ấn Độ
 Linh dương nước
 Linh dương sừng kiếm

ChimSửa đổi

 Chim công Ấn Độ
 Gà tiền xám
 Chim trĩ Elliot
 Chim trĩ hoàng đế