Thành viên:Chubeo/WikiCup 2009

WikiCup 2009
Cúp vàng vô địch WikiCup
Số đội (từ Wikipedia tiếng Việt liên đoàn)
Vị trí chung cuộc
Vô địchGrenouille vert (lần thứ 1)
Á quânTrungda
Hạng baDieu2005

Cách tính điểmSửa đổi

Bài chọn lọc Danh sách chọn lọc Bạn có biết
100 40 10

Danh sách cụ thểSửa đổi

Chỉ tính những người có từ 100 điểm
TT Thành viên BCL BCB DSCL Điểm
01 Grenouille vert 5 46 960
02 Trungda 88 880
03 Dieu2005 6 10 700
04 Paris 5 2 520
04 Orrmaster 5 2 520
06 Prof MK 3 12 420
07 Adia 3 2 320
08 Nad 9x 2 1 2 290
09 Việt Chi 25 250
10 Rotceh 2 4 240
11 Motthoangwehuong 1 13 230
11 NTT 2 3 230
13 Tranletuhan 1 12 220
13 Meotrangden 22 220
15 Sholokhov 2 1 210
16 Bùi Thụy Đào Nguyên 18 180
17 Eternal Dragon 16 160
18 Vinhtantran 1 5 150
19 Ninh Chữ 1 3 130
19 Pq 1 3 130
21 Ctmt 1 2 120
22 Dung005 1 100
22 Minh Tâm-T41-BCA 1 100
22 Ti2008 1 100
22 Tran Quoc123 1 100
WikiCup
     
2008 2009 2010