Finland road sign 673-L.svgThành viên này là một người yêu thích Hàng không