Tôi tên Thái, sống tại Slovakia. Tôi vô thần, trọng cái "thần" và suốt đời ngẫm nghĩ về sự gặp nhau của hai đường thẳng song song.

Barnstar for the Contributions
Xin tặng Thái một huy chương nhỏ vì vô số đóng góp cho Vi.Wiki trong khi vẫn đang ngẫm nghĩ và biết rằng hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau Ngocnb (thảo luận) 11:23, ngày 5 tháng 10 năm 2008 (UTC)