This is me
Wikipedia Eliminator.svgNgười dùng này là một điều phối viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Eucalyp-Deus WikiSloth (color).pngThành viên này là một con lười Wiki.