A Friend in Need 1903 C.M.Coolidge.jpg
Wikipedia Eliminator.svgNgười dùng này là một điều phối viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)