German

trang định hướng Wikimedia

German, phiên âm tiếng Việt là Giéc-man, có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: