Thành viên:Kenno/Dự án hoặc lưu trữ

Trang chính Dự án hoặc lưu trữ Đóng góp của tôi  

Dự án K-popSửa đổi

Lưu trữSửa đổi

Đóng góp của tôiSửa đổi

Mục tiêuSửa đổi

Giúp Twice đạt chủ điểm tốt
5 bài viết
Bài viết tốt Twice
Twice in a showcase on April 9, 2018 (2).jpg
Danh sách chọn lọc "Danh sách đĩa nhạc của Twice"
Pictogram voting wait orange.svg "Danh sách giải thưởng và đề cử của Twice"
Pictogram voting wait orange.svg "Danh sách chuyến lưu diễn hòa nhạc của Twice"
Pictogram voting wait orange.svg "Danh sách bài hát thu âm bởi Twice"
Pictogram voting wait orange.svg "Danh sách video âm nhạc của Twice"