Wikipedia:Dự án/K-pop/Bản mẫu

Bản mẫu dùng chung
Mã hiệu Bảng mẫu hiện ra
{{Thành viên K-pop}}
Flag of South Korea.svg
Thành viên này là fan cuồng
K-pop
Bản mẫu của các nghệ sĩ K-pop
Mã hiệu Bảng mẫu hiện ra
Các nghệ sĩ
{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích Hyori Lee}}
(Marie Claire Korea) Feel The Soul - 이효리 (1).jpgThành viên này yêu thích
Hyori Lee


{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích BoA}}
BoA perfoming at 2009 San Francisco Pride.jpgThành viên này yêu thích BoA


{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích Sandara Park}}
Sandara–Asia Song Fastival.jpgThành viên này yêu thích
Sandara Park


Các nhóm nhạc
{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích 4minute}}
4Minute 2012.jpg
Thành viên này là fan của
4minute


{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích Black Pink}}
Black Pink logo (2).pngThành viên này là một người yêu thích BLΛƆKPIИK


{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích SNSD}}
SNSDfans.jpg
Thành viên này là fan của
Girls' Generation


{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích Apink}}
120pxThành viên này
là fan của Apink


{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích T-ara}}
T-ara from acrofan.jpg
Thành viên này là fan của
T-Ara


{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích Twice}}
TWICE LOGO.pngThành viên này là một người yêu thích nhóm nhạc Twice
{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích EXO}}
EXO Exodus logo.png
Thành viên này yêu thích EXO