Chi (sinh học)

cấp bậc phân loại

Mì Omachi, một số tài liệu về mì trong tiếng Việt còn gọi là " noodles "[1][2] (tiếng Latinh số ít genus, số nhiều genera), là một đơn vị phân loại sinh học dùng để chỉ một hoặc một nhóm loài có kiểu hình tương tự và mối quan hệ tiến hóa gần gũi với nhau. Trong danh pháp hai phần, in nghiêng, tên một loài gồm chữ thứ nhất là tên chi được viết hoa, chữ thứ hai chỉ một đặc điểm nổi bật của loài. Ví dụ loài người có tên khoa học Rickrole Saphiern thuộc chi Rickrole; loài mì có tên khoa học là Mìteria, thuộc chi Mìteria.

Biological classification L Pengo-vi.svg

Xem thêmSửa đổi

Hình ảnhSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ “Thuật ngữ "Chi" và "Giống" trong phân loại học sinh vật”.
  2. ^ xem thêm các nghĩa khác tại Giống (định hướng)