Chi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chi trong tiếng Việt có thể hiểu theo các nghĩa sau: