Wikipedia:Danh sách thành viên nhận thư mời

Đây là danh sách các thành viên sẽ được nhận thư mời ở không gian trang cá nhân từ các cuộc thảo luận hay biểu quyết ở Wikipedia tiếng Việt.

Bạn cần đọc quy chế biểu quyết để nắm rõ quy trình tham gia biểu quyết chung ở Wikipedia tiếng Việt. Trước khi tham gia bỏ phiếu cho một biểu quyết, bạn cần theo dõi quy định của biểu quyết đó xem đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu hay chưa. Một số trường hợp về tư cách tham gia bỏ phiếu hay ý kiến:

  • Nếu bạn tham gia một cuộc thảo luận, bạn có đầy đủ tư cách nêu ý kiến hay thậm chí bỏ phiếu dù có tài khoản Wikipedia hay không.
  • Nếu bạn là tài khoản đăng ký đã tham gia từ 3 tháng và có trên 3000 sửa đổi, bạn chắc chắn đủ tư cách tham gia bất kỳ biểu quyết nào ở Wikipedia tiếng Việt.
  • Nếu bạn là tài khoản đăng ký có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày và 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi một biểu quyết bắt đầu, bạn được tham gia hầu hết các không gian biểu quyết, tuy nhiên hãy kiểm tra quy định cụ thể của từng biểu quyết để chắc chắn rằng bạn đủ tư cách bỏ phiếu.
  • Trong trường hợp bạn chưa đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu ở một biểu quyết, bạn được hoan nghênh tham gia nêu ý kiến (thường ở mục Ý kiến).

Một số thảo luận/biểu quyết tiêu biểu của Wikipedia tiếng Việt là:

Danh sách thành viên sửa

Hãy thêm/xóa tên bạn trong danh sách sau đây để nhận/thôi nhận thư mời từ Wikipedia tiếng Việt, theo cú pháp Thảo luận Thành viên:Tên của bạn.

Những thành viên vắng mặt lâu ngày hoặc ít tham gia thảo luận/biểu quyết mặc dù đã mời nhiều lần sẽ được xóa tên khỏi danh sách.

Thêm trang

Các trang được thêm:

    Các trang trong danh sách này