Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Quy chế biểu quyết

Tôi mở mục biểu quyết này với mục đích để chỉnh sửa lại Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt do quá nhiều bất cập khi mà lúc thành lập Quy chế này số lượng thành viên tham gia không đông đảo và có phần vội vã dẫn đến 1 số khiếm khuyết. Hiện đã có 2 biểu quyết về vấn đề này do ThiênĐế98 thực hiện nhưng quá gần 1 tuần chưa đóng. Tuy nhiên, nội dung các biểu quyết đó có số lượng người tham gia quá ít nên chỉ coi là 1 nguồn tham khảo. Tôi đi vào trọng tâm một số vấn đề.

Các thành viên bỏ phiếu chỉ cần nêu quan điểm  Đồng ý  Chưa đồng ý Ý kiến (ưu tiên diễn giải ngắn gọn, súc tích, đánh đúng vào trọng tâm và tinh thần của Wikipedia) trong cùng 1 mục biểu quyết. Chúng ta sẽ thực hiện biểu quyết không phân chia ra các mục Đồng ý, Phản đối và Ý kiến khác. Việc thực hiện trong cùng 1 mục thể hiện tinh thần của Wikipedia và thực hiện ở nhiều dự án Wikipedia khác, bao gồm cả Meta.  A l p h a m a  Talk 23:07, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Biểu quyết kéo dài đúng 30 ngày và không cần bất cứ thời gian gia hạn để thể hiện tinh thần và sức mạnh cộng đồng của dự án Wikipedia Tiếng Việt.


Hủy bỏ toàn bộ thời gian gia hạn các biểu quyết sửa
Các ý kiến bên lề biểu quyết sửa