• Tên đầy đủ: Phạm Hồng Hà

• Chữ Hán: 紅河, phiên âm tiếng Hán hónghé, phiên âm tiếng Nhật こうか (kōka)

  • Nơi ở: Hà nội
  • Nơi làm việc: Hà nội
  • Nghề nghiệp: Quản lý