"Chúng tôi không chỉ nghiên cứu về quá khứ: chúng tôi kế thừa nó, và di sản mang theo nó không chỉ vì quyền sở hữu, mà còn mang nghĩa vụ của người được ủy thác. Những thứ đã vì đấu tranh và hy sinh không nên lãng phí một cách vô ích. Vì chúng tôi là tài sản của người khác, những người chưa được sinh ra."

Sir Roger Scruton

Liên kết và công cụ hữu íchSửa đổi

Trang này thể hiện những đóng góp của tôi, lòng biết ơn đối với một dự án phi lợi nhuận nổi bật. Cảm ơn!  

Bài viết & Trang tổng quan