Lưu: 1, 2

Trang thành viênSửa đổi

Trang thành viên trên Wikipedia là để giới thiệu về bạn, không phải là nơi để viết bài. TTV của bạn đang nhìn giống bài viết, mời bạn sửa lại.

Cũng tiện nói luôn là trang thành viên không phải danh sách và không thuộc về bạn. Wikipedia không phải là một mớ bữa bãi các thông tin. Who’s gonna pull the trigger? A shot aiming for destiny - No more barriers! G.B.T.B 09:43, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Đi ngang qua lắm chuyện xíuSửa đổi

Trang thành viên có 3 vai trò chính:
  • 1) giới thiệu bản thân
  • 2) giới thiệu công việc thường làm
  • 3) bày trí mọi thứ liên quan công việc phục vụ wiki

Nhìn trang thành viên Caruri không có điều 1 và 2: nhưng 2 điều này không có không quan trọng, có thể trống trang hoặc không cần tạo trang, không ai ép người khác rằng sao anh không giới thiệu đôi chút về bản thân?. Còn điều 3 thì thành viên Caruri đã làm đúng chức năng phục vụ wiki. Và phải nói thêm rằng trang này không phải bài viết mà nó có là bài viết thì đó là quyền cá nhân. Không ai sở hữu 1 trang nào trên wiki cả nhưng sự tôn trọng một người giành cho một người không xâm phạm các trang của anh ta sẽ được đối đãi rằng mọi trang của bạn nếu không vi phạm sẽ không bị xâm phạm mà được tôn trọng một cách tương ứng.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 11:06, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Thật không hiểu lắm thành viên Wiki giờ bị sao nữa, một trang thành viên rất bình thường như bao trang khác thôi. Trang của bác Caruri dùng sửa chính tả trong Wiki mà vẫn có người có ý kiến?  A l p h a m a  Talk 12:33, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Anh sẽ hiểu ngay nếu anh đọc trang ứng cử của bạn Smile. - Ngài LLTD (thảo luận) 12:35, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Đã hiểu, có lẽ mọi người dư thời gian và công sức quá.  A l p h a m a  Talk 12:45, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Đồng ý với ý kiến của thành viên J.Smile. Wikipedia không phải là một mớ bữa bãi các thông tin.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  12:37, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Đến chịu mấy ông, tôi dùng để note lỗi chính tả mà cũng bắt bẻ được mới tài! Caruri (thảo luận) 13:11, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Lá phiếu số 8 đó, các bạn trẻ có phần rảnh rỗi. =))  A l p h a m a  Talk 13:19, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Một ngôi sao dành cho bạn!Sửa đổi

  Ngôi sao Đặc biệt
Cảm ơn đại ca Én bạc đã phụ sửa bài Xoài lắc nhé, thân tặng một ngôi sao - Ngài LLTD (thảo luận) 13:33, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)