THÔI VIỆC.
Xác nhận đã cai nghiện wiki thành công.

Ngôi sao Tin tứcSửa đổi

  Ngôi sao Tin tức
Tặng bạn một ngôi sao nhằm ghi nhận công sức làm phóng viên Tin tức, góp phần phục vụ bạn đọc Wikipedia suốt năm qua, cộng thêm công phục dựng và trùng tu trang điểm tin nội bộ sau nhiều năm hoang phế (dù đôi lúc có hơi hướng lá cải 1 chút). Chúc bạn sớm thoát khỏi sân si và tu thành chánh quả như mong đợi. ~ Violet (talk) ~ 18:16, ngày 30 tháng 12 năm 2020 (UTC)

Tin tứcSửa đổi

 Vào ngày 23 tháng 1 năm 2021, Tin tức đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết LauncherOne, mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nếu bạn tìm thấy những bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể phù hợp để thêm vào mục tin tức, hãy thêm vào đây.

+ Hỏa Nhân Tà Thần (thảo luận) 06:58, ngày 23 tháng 1 năm 2021 (UTC)