Sau 30 năm công tác trong ngành Wikipedia (ủa quên 30 tháng hoạt động)
từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 2 năm 2021.
Mình quyết định VỀ HƯU.
có thể thỉnh thoảng vào chỉnh sửa wiki nhưng nhìn chung là đã nghỉ luôn
Chúc các bạn trẻ lời chúc tốt đẹp
Hãy đóng góp tích cực và Hãy dũng cảm chống lại bất công

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Đông Hòa Hiệp mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 7 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 15 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

- ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 02:15, ngày 21 tháng 4 năm 2021 (UTC)