Thành viên đang bị cấm này đang yêu cầu xem xét lại hành động cấm:

Bỏ cấm (nhật trình cấmcấm hiện hànhcấm toàn cụcđóng gópđóng góp bị xóanhật trình sai phạmnhật trình mở tài khoảnthay đổi thiết lập cấmbỏ cấmkiểm tra người dùng (nhật trình))


Lý do yêu cầu bỏ cấm:

Ghi chú:

  • Trong một số trường hợp, bạn có thể không bị cấm trực tiếp, hay lệnh cấm của bạn đã hết hạn. Hãy kiểm tra danh sách cấm hiện hành. Nếu không có lệnh cấm nào được liệt kê, bạn có thể đã bị tự động cấm bởi hệ thống chống phá hoại tự động của Wikipedia. Hãy bỏ yêu cầu này và thay vào đó sử dụng {{bỏ cấm-tự động}} để có sự chú ý của các bảo quản viên.
  • Hãy đọc hướng dẫn chống lại quyết định cấm để đảm bảo rằng yêu cầu bỏ cấm trên sẽ giúp đỡ cho trường hợp của bạn. Bạn có thể thay đổi yêu cầu ở bất kỳ thời điểm nào.
Dành cho bảo quản viên:

Nếu bạn từ chối yêu cầu bỏ cấm này, hãy thay bản mẫu này với một mã sau, thay thế {{subst:nhập lý do từ chối ở đây}} với một lý do cụ thể. Để lý do từ chối không thay đổi sẽ dẫn đến việc hiển thị một lý do mặc định, cho lý do tại sao yêu cầu bị từ chối.

{{đã xem xét bỏ cấm |1=lý do bỏ cấm ban đầu |từ chối = {{subst:nhập lý do từ chối ở đây}} ~~~~}}

Nếu bạn chấp nhận yêu cầu bỏ cấm trên, thay thế bản mẫu trên với phần ở dưới, thay thế lý do chấp nhận bỏ cấm với lý do của bạn:

{{đã xem xét bỏ cấm |1=lý do bỏ cấm ban đầu |chấp nhận = lý do chấp nhận bỏ cấm ~~~~}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có thể được người dùng hoặc địa chỉ IP bị cấm sử dụng để yêu cầu xem xét việc cấm theo Wikipedia:Quy định cấm thành viên.

Sử dụng

sửa

Đoạn mã sau đây nên được đặt trên trang thảo luận của bạn:

{{bỏ cấm|lý do=~~~~}}

Nhớ thay thế "lý do" bằng lý do bạn nghĩ rằng bạn nên được bỏ cấm. Lưu ý: Lạm dụng bản mẫu này có thể dẫn đến việc bạn bị mất quyền sửa trang thảo luận.

Bản mẫu này đặt trang vào Thể loại:Yêu cầu bỏ cấm.

Xem thêm

sửa