Bản mẫu:Bỏ cấm

Thành viên bị cấm này đang yêu cầu xem lại hành động cấm:

Xin đưa ra lý do tại sao bạn cần phải được bỏ cấm
bằng cách thay đổi {{bỏ cấm}} thành {{bỏ cấm|lý do của bạn ở đây}}.
Nếu lý do bạn đưa ra có chứa địa chỉ URL trong đó có dấu "=" bạn sẽ cần phải thêm "1=" vào trước lý do của bạn, nếu không nó sẽ không hiển thị được.

Chú ý: Xin hãy kiểm tra nhật trình cấm của bạn ở liên kết phía trên. Nếu không thấy liệt kê lần cấm đó, hoặc lần cấm gần nhất đã hết hạn, tức là bạn đã bị tự động cấm. Xin hãy xóa bỏ yêu cầu này và làm theo hướng dẫn này. Nếu không chúng tôi không thể bỏ cấm cho bạn được.


Bảo quản viên: Nếu bạn từ chối yêu cầu bỏ cấm, hãy thay thế bản mẫu này bằng thông báo sau.
{{đã xem xét bỏ cấm|1=lý do bỏ cấm ban đầu|từ chối=lý do — ~~~~}}
Nếu bạn đồng ý với yêu cầu (chú ý rằng bạn KHÔNG ĐƯỢC bỏ cấm chính tài khoản của mình), hãy thay thế bản mẫu bỏ cấm bằng {{tlx|bỏ cấm|lý do}}, và đăng dòng sau ngay phía dưới bản mẫu bỏ cấm:
{{subst:Chấp nhận yêu cầu gỡ cấm|lý do}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có thể được người dùng hoặc địa chỉ IP bị chặn sử dụng để yêu cầu xem xét việc chặn theo Wikipedia:Quy định cấm thành viên.

Sử dụngSửa đổi

Sau đây nên được đặt trên trang thảo luận của bạn:

{{Bỏ cấm | Lý do ~~~~}}

Nhớ thay thế "lý do" bằng lý do bạn nghĩ rằng bạn nên được bỏ chặn. Lưu ý: Lạm dụng bản mẫu này có thể dẫn đến việc khóa trang thảo luận của bạn.

Bản mẫu này đặt trang vào Thể loại:Yêu cầu bỏ cấm.

Xem thêmSửa đổi