Đây là một ví dụ của một vụ cấm tự động gây ra hậu quả ngoài dự kiến. Hình ảnh hiển thị này cho thấy rằng như là một bảo quản viên Curps đã cấm nhiều thành viên khác (thể hiện bởi các số sáu chữ số ẩn danh). Trên thực tế, Curps chỉ cấm một thành viên, và tất cả số còn lại là "thiệt hại ngoài dự kiến" bởi lệnh cấm tự động liên quan đến thành viên bị cấm.

Cấm tự động, hay autoblock, là việc một địa chỉ IP bị tự động cấm bởi phần mềm MediaWiki. Việc cấm tự động xảy ra khi một thành viên định sửa đổi trang Wikipedia từ một địa chỉ IP dùng gần đây bởi một tài khoản đã bị cấm.

Mỗi khi một thành viên sửa Wikipedia, địa chỉ IP mà thành viên dùng để vào Wikipedia được phần mềm MediaWiki ghi lại. Nhật trình các địa chỉ IP dùng bởi các thành viên đã đăng nhập được lưu giữ bởi MediaWiki một cách bí mật, chỉ những người có quyền kiểm định viên mới xem được. Khi thành viên đã bị cấm định sửa đổi trang Wikipedia, địa chỉ IP mà họ dùng bị "cấm tự động", và họ không thể thực hiện sửa đổi với địa chỉ IP này, ngay cả khi đăng nhập bằng tài khoản khác.

Thông thường, việc cấm tự động chỉ kéo dài 24 giờ. Các thành viên bị cấm tự động vẫn có thể sửa trang thảo luận của mình (chỉ không sửa được bài viết), trừ trường hợp lệnh cấm cả trang thảo luận cá nhân.

Giải quyết trùng IP

Có thể thấy các địa chỉ IP bị cấm tự động tại Đặc biệt:Ipblocklist.

Việc cấm tự động được thực hiện bởi phần mềm MediaWiki. Các bảo quản viên không được thông báo về việc này. Các quản lý chỉ có thể biết về các địa chỉ IP bị cấm tự động khi xem Đặc biệt:Danh sách cấm. Theo quy định bảo mật thông tin riêng tư của các thành viên; các địa chỉ IP bị cấm tự động chỉ hiện ra ở dạng mã hóa trong Đặc biệt:Danh sách cấm, kèm theo tóm tắt lý do và tên của người đã cấm thành viên liên quan.

Nếu bạn bị cấm tự động do trùng IP với thành viên đã bị cấm, bạn hãy liên hệ qua thư điện tử hay thảo luận trong các trang thảo luận; và nếu có thể, ghi lại địa chỉ IP hay thành viên bị cấm liên quan. Người quản lý có thể mở khóa địa chỉ IP đã bị cấm tự động.

Xem thêm