Wikipedia:Giám sát viên

Logo Giám sát viên

Tại Wikipedia, thành viên thuộc nhóm người dùng Giám sát viên (tiếng Anh: oversight) là những người có thể giấu vĩnh viễn một phiên bản của trang khỏi mọi người dùng, và xem một nhật trình các tác vụ như vậy. Xem Special:Listusers/oversight để có danh sách các người dùng thuộc nhóm này.

Hiện Wikipedia tiếng Việt không có ai thuộc nhóm người dùng này.