Thảo luận Bản mẫu:Danh sách quy định xóa trang

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Vinhtantran

Magnifier có thể giới thiệu tiêu bản này sẽ nằm ở đâu? Phục vụ cho mục đích gì và các tiêu chí nào để có một mục tại tóm tắt này không? Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 09:51, ngày 11 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tiêu bản sẽ nằm ở:

... (và các quy định thường hay dẫn ra để xóa trang)

Tiêu chí:
Mục đích:
  • Hệ thống lại giúp các thành viên khác dễ tra cứu.

Magnifier () 09:56, ngày 11 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tất cả quy định về xóa trang đều nằm một nơi là WP:XT cả, thực ra tôi nghĩ cách làm hay hơn là hệ thống lại các quy định tại đó, hiện giờ nó khá lộn xộn. Nếu tóm tắt như vầy, phải thành thật là tôi đọc xong, lướt qua liên kết, cảm thấy nó không thống nhất, và không có tính khái quát, một số liên kết chỉ vào 1 mục trong xóa trang, 1 số chỉ vào trang giải thích, 1 số lại chỉ vào đúng quy định.
Vậy thôi, đợi các nhận xét từ các thành viên khác xem sao. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:19, ngày 11 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Danh sách quy định xóa trang”.