Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (khác)

(Đổi hướng từ Wikipedia:MFD)
Trang chính Hướng dẫn Quy định Lưu trữ  

Biểu quyết xóa trang (khác) (MfD) là nơi các thành viên quyết định nên làm gì với các trang không thuộc phạm vi của bất cứ biểu quyết nào khác (biểu quyết xóa bài, tập tin, bản mẫu, thể loại hoặc mô đun). Các biểu quyết ở đây thường được thảo luận trong bảy ngày; sau thời hạn này, trang được biểu quyết sẽ bị một bảo quản viên (hoặc điều phối viên) xóa hoặc được giữ lại theo đồng thuận của cộng đồng làm bằng chứng chủ yếu của biểu quyết, dựa theo quy định, và nếu cần, sau sự xem xét kỹ lưỡng.

Hướng dẫn

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết. Vui lòng kiểm tra danh sách các khu vực biểu quyết xóa khác nêu ở trên xem bạn đã đến đúng nơi chưa. Sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

Mở hộp này để xem chi tiết

Để mở biểu quyết xóa trang, hãy thực hiện quy trình ba bước sau: (thay PageName bằng tên trang, kể cả tên không gian của nó, cần xóa)

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập để thực hiện bước II. Thành viên chưa đăng nhập muốn mở biểu quyết xóa trang phải hoàn thành bước I và đăng lý do trên Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (khác) cùng thông báo với một thành viên đã đăng ký để hoàn thành quy trình này.

I.
Sửa trang PageName:

Nhập nội dung sau vào đầu trang bạn muốn biểu quyết xóa:

{{mfd|1={{subst:FULLPAGENAME}}}}
với lần đề cử thứ hai trở đi sử dụng {{mfdx|2}}

hoặc

{{mfd|GroupName}}
nếu bạn muốn đề cử một vài trang có liên quan vào một nhóm trang. Chọn cái tên thích hợp làm GroupName và đặt nó vào từng trang.
Nếu đề cử là cho userbox hoặc trang tương tự được nhúng vào, hãy dùng {{thế:mfd-inline}} để tránh làm rối định dạng userbox.
Dùng {{thế:mfd-inline|GroupName}} để đề cử một nhóm các userbox hoặc các trang tương tự được nhúng vào có liên quan.
 • Nhớ bao gồm trong tóm lược sửa đổi cụm từ
  Thêm biểu quyết xóa trang tại [[Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (khác)/PageName]]
  thay PageName bằng tên trang sẽ được chuẩn bị biểu quyết xóa.
 • Vui lòng không đánh dấu tóm lược sửa đổi của bạn là sửa đổi nhỏ.
 • Đánh dấu hộp "Theo dõi trang này" nếu bạn muốn theo dõi trang này trong danh sách theo dõi của bạn. Nó sẽ giúp bạn thông báo việc thẻ biểu quyết xóa trang bị ai đó xóa đi.
 • Lưu trang lại
II.
Tạo trang biểu quyết xóa.

Hộp biểu quyết xóa trang mà bạn tạo ở đầu trang sẽ chứa liên kết "biểu quyết xóa trang này"

 • Nhấn vào liên kết đó để mở trang thảo luận xóa.
 • Thêm nội dung này:
{{subst:mfd2| pg={{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}||2}}| text=Lý do tại sao nên xóa trang này}} ~~~~
thay Lý do... bằng lý do tại sao nên xóa trang này và ký tên vào trang. Không thế tên trang, nó sẽ tự động thực hiện cho bạn.
 • Cân nhắc việc đánh dấu "Theo dõi trang này" để theo dõi tiến trình thảo luận trang này.
 • Nhớ sử dụng tóm lược sửa đổi như
  Tạo trang thảo luận xóa cho [[PageName]]
  thay thế PageName bằng tên trang bạn đang đề xuất xóa.
 • Lưu trang lại.
III.
Thêm dòng vào biểu quyết.

Sử dụng   liên kết sửa đổi này   và tại đầu danh sách thêm dòng:

{{subst:mfd3| pg=PageName}}
Đặt tên trang thế chỗ cho "PageName".
 • Thêm tên trang thảo luận vào tóm lược sửa đổi như
  Thêm [[Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (khác)/PageName]]
  thay PageName bằng tên trang bạn đang đề xuất xóa.
 • Lưu trang lại.
 • Nếu bạn đề cử lại trang đã được đề cử trước đó, dùng tên trang để thay thế "PageName" và thêm
{{priorxfd|PageName}}
tại nơi thảo luận xóa trang được đề cử để liên kết trang đến thảo luận trước đó và lưu trang dùng tóm lược sửa đổi như là
Thêm [[Bản mẫu:priorxfd]] để liên kết đến các thảo luận trước.
 • Nếu bạn đề cử trang từ không gian tên thành viên của thành viên khác, hãy thông báo cho họ biết trên trang thảo luận chính của họ.
  Đối với các trang khác, mặc dù không bắt buộc, việc thông báo cho người có thiện ý tạo trang và các thành viên đóng góp đáng kể cho trang mà bạn đề cử sẽ thường được coi là văn minh hơn. Để tìm người đóng góp đóng góp đáng kể cho trang, hãy tìm trong lịch sử trang hoặc trang thảo luận của trang đó và/hoặc sử dụng công cụ TDS' Article Contribution Counter hoặc Wikipedia Page History Statistics. Để thuận tiện hơn cho bạn, bạn có thể thêm

  {{subst:mfd notice|PageName}} ~~~~

  vào trang thảo luận của họ dùng mục "sửa mã nguồn", thay PageName bằng tên trang. Hãy nhớ sử dụng tóm lược sửa đổi như là

  Thông báo về thảo luận xóa tại [[Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (khác)/PageName]]

  thay PageName bằng tên trang biểu quyết bạn đang đề cử để xóa trang.
 • Nếu thành viên không có sửa đổi trong một thời gian, cân nhắc việc gửi thư cho thành viên để thông báo cho họ về biểu quyết xóa trang nếu nó có liên quan đến trang thành viên của họ.

Đề cử hiện tại sửa

Đề cử đã đóng sửa