Thể loại:Chờ xóa

Đến nhật trình xóa để xem danh sách các trang đã bị xóa.

Thể loại này gồm các trang được đánh dấu xóa bằng bản mẫu xóa nhanh. Trước khi xóa nhanh một trang, hãy kiểm tra trang này để đảm bảo nó phù hợp các tiêu chí xóa nhanh, kiểm tra phần Các liên kết đến đây, lịch sử, và (đối với hình ảnh) trang mô tả hình ảnh. Nếu như có nghi vấn, hãy đưa trang vào quy trình biểu quyết xóa để những người khác có thể cho ý kiến về trang, bài.

Bảo quản viên/điều phối viên: Tuần tra thể loại này.

Các thể loại quá hạn hơn 10 ngày sẽ không xuất hiện do hạn chế của bản mẫu.

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

Các tập tin trong thể loại “Thể loại:Chờ xóa”

6 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 6 tập tin.