Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày

Bản mẫu này chứa các bài viết đã đặt {{Chất lượng dịch 5}} quá 10 ngày, các BQV và ĐPV xem xét các bài trong này để xóa khi quá hạn theo quy định tại Wikipedia:Bài viết chất lượng kém

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày”

9 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 9 trang.