Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày

Khác (3) | Chung (11) | Bài viết (8) | Đổi hướng (12) | Tập tin (67) | Bản mẫu (32) | Thể loại (44) | Thành viên (18) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (0) |  | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Dưới đây là danh sách bài dịch có chất lượng kém quá 10 ngày, được đánh dấu bằng bản mẫu {{Chất lượng dịch 5}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

 • A: Đến hạn
 • B: Quá hạn 1 ngày
 • C: Quá hạn 2 ngày
 • D: Quá hạn 3 ngày
 • E: Quá hạn 4 ngày
 • F: Quá hạn 5 ngày
 • G: Quá hạn 6 ngày
 • H: Quá hạn 7 ngày
 • J: Quá hạn 8 ngày
 • K: Quá hạn 9 ngày
 • L: Quá hạn hơn 9 ngày

Trang trong thể loại “Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày”

2 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 2 trang.