Thể loại:Chờ xóa/Tập tin

Khác (2) | Chung (2) | Bài viết (9) | Đổi hướng (0) | Bản mẫu (1) | Thể loại (0) | Thành viên (0) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (0) | Chất lượng dịch (1) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-tt1}} đến {{Db-tt11}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

 • A: [[WP:TT1|TT1]]. Tập tin dư thừa
 • B: [[WP:TT2|TT2]]. Tập tin bị hỏng, thất lạc hoặc trống
 • C: [[WP:TT3|TT3]]. Giấy phép không phù hợp
 • D: [[WP:TT4|TT4]]. Thiếu thông tin cấp phép
 • E: [[WP:TT5|TT5]]. Tập tin không tự do nhưng không được sử dụng
 • F: [[WP:TT6|TT6]]. Thiếu lý do sử dụng hợp lý với tập tin không tự do
 • G: [[WP:TT7|TT7]]. Lý do sử dụng hợp lý không hợp lệ
 • H: [[WP:TT8|TT8]]. Bản sao của một hình có tại Wikimedia Commons
 • I: [[WP:TT9|TT9]]. Rõ ràng vi phạm bản quyền
 • K: [[WP:TT10|TT10]]. Tập tin không phải phương tiện và không hữu ích
 • L: [[WP:TT11|TT11]]. Thiếu bằng chứng cấp phép

Trang trong thể loại “Chờ xóa/Tập tin”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.