Thể loại:Bài chất lượng kém quá 7 ngày

Bản mẫu này chứa các bài viết đã đặt {{Chất lượng kém}} quá 7 ngày, các BQV và ĐPV xem xét các bài trong này để xóa khi quá hạn theo quy định tại Wikipedia:Bài viết chất lượng kém

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bài chất lượng kém quá 7 ngày”

Thể loại này gồm trang sau.