Bản mẫu:Chất lượng kém

{{chất lượng kém/nguồn|ngày=27|tháng=05|năm=2024|lý do={{{1}}}|thành viên=Nguyentrongphu}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Đặt bản mẫu này vào các bài mà bạn cảm thấy cần nhắc tác giả sửa trong vòng 7 ngày sau khi nó xuất hiện bằng cách viết mã sau ở trên đầu bài:

{{thế:clk|lý do tại sao cho rằng bài có chất lượng kém}} hoặc {{chất lượng kém/nguồn|ngày=ngày (DD)|tháng=tháng (MM)|năm=năm (YYYY)|lý do=lý do bài chất lượng kém}}

Bản mẫu sẽ tự động chèn ngày tháng hiện tại. Bản mẫu này sẽ đưa bài vào Thể loại:Bài chất lượng kém, và tự động chuyển bài vào Thể loại:Bài chất lượng kém quá 7 ngày khi bài đặt bản mẫu quá 7 ngày

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Bài chất lượng kém 27-05-2024Thể loại:Bài chất lượng kém. Nếu thể loại theo ngày chưa tồn tại, hãy nhấn vào Thể loại:Bài chất lượng kém để xem hướng dẫn tạo nhanh thể loại theo ngày.

Đổi hướng

Bản mẫu:Chất lượng kém 2