Mở trình đơn chính
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Đặt tiêu bản này vào các bài mà bạn cảm thấy cần nhắc tác giả sửa trong vòng 7 ngày sau khi nó xuất hiện bằng cách viết mã sau ở trên đầu bài:

{{thế:clk|lý do tại sao cho rằng bài có chất lượng kém}} hoặc {{chất lượng kém|ngày=ngày (DD)|tháng=tháng (MM)|năm=năm (YYYY)|lý do=lý do bài chất lượng kém}}

Tiêu bản sẽ tự động chèn ngày tháng hiện tại.

Tiêu bản này sẽ xếp trang vào Thể loại:Bài chất lượng kém 2019-10-15Thể loại:Bài chất lượng kém. Nếu thể loại theo ngày chưa tồn tại, hãy nhấn vào Thể loại:Bài chất lượng kém để xem hướng dẫn tạo nhanh thể loại theo ngày.

Xem thêm

Bản mẫu:Chất lượng kém 2