Thể loại:Văn phong không thích hợp

Bạn có thể giúp gì:

  • Trực tiếp cải tiến hoặc nhờ người khác sửa văn phong, cách trình bày, sửa lối viết sao cho trung lập và bách khoa để chúng không bị xóa.
  • Nếu gặp những bài có văn phong không thích hợp với một bách khoa toàn thư, bạn có thể thông báo việc này bằng cách đặt tiêu bản {{thế:kbk}} vào bài viết để các thành viên khác quan tâm đến bài viết.
  • Các bài viết sẽ được tự động đưa vào thể loại theo ngày Thể loại:Văn phong không thích hợp 2023-03-24 để dễ quản lý (nếu thể loại này chưa có, hãy tạo nó bằng cách nhấn vào đây).

Bảo quản viên lưu ý: Hãy kiểm tra tình trạng bài và tiêu bản trước khi xóa bài. Cẩn thận với các trường hợp tiêu bản được sử dụng một cách không thích hợp.

Hôm nay là ngày 24 tháng 03 năm 2023, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 16 tháng 3 năm 2023 trở về trước.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

Trang trong thể loại “Văn phong không thích hợp”

4 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 4 trang.